دوره نوشتن ای‌میل انگلیسی ، فصل 3 : ایمیل‌های معرفی و اطلاع‌رسانی

درباره‌ی این فصل:

1) Analyze and identify the traits of introductions and announcement emails. 2) Learn and use key language for these types of emails to revise your first email.

این فصل شامل 2 درس زیر است:

 بررسی ای‌میل‌های معرفی و اطلاع‌رسانی
درس 1 : بررسی ای‌میل‌های معرفی و اطلاع‌رسانی

ای‌میل‌های معرفی (خود یا دیگران) و اطلاع‌رسانی، جزء پر استفاده‌ترین موارد استفاده از ای‌میل برای کارهای تخصصی است که در این درس مورد بررسی قرار می‌گیرد

 شیوه‌ی نگارش ایمیل‌های معرفی و اطلاع‌رسانی
درس 2 : شیوه‌ی نگارش ایمیل‌های معرفی و اطلاع‌رسانی

ای‌میل‌های معرفی (خود یا دیگران) و اطلاع‌رسانی، جزء پر استفاده‌ترین موارد استفاده از ای‌میل برای کارهای تخصصی است که در این درس شیوه‌ی نگارش آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد