دوره نوشتن ای‌میل انگلیسی ، فصل 2 : نگارش سابجکت و متن ای‌میل تاثیرگذار

درباره‌ی این فصل:

موضوعات این فصل - ۱- نوشتن سابجکت مناسب ۲- فهم بهتر ساختار ایمیل و نحوه‌ی نگارش آن

این فصل شامل 2 درس زیر است:

 نوشتن سابجکت مناسب
درس 1 : نوشتن سابجکت مناسب

با توجه به حجم عظیم ای‌میلهایی که به صورت روزانه به افراد ارسال می‌شود، نوشتن سابجکتی که تو چشم باشد بسیار در خوانده شدن ای‌میل شما تاثیرگذار است

 نوشتن متن اصلی ای‌میل
درس 2 : نوشتن متن اصلی ای‌میل

مهم‌ترین قسمت یک ای‌میل انگلیسی، متن اصلی آن است که در این نوشته دقیقا به شما می‌گوییم که چگونه بایستی تنظیم گردد