نگارش رزومه

فصل ساختن نمونه کار حرفه ای ، فصل 3 : نگارش رزومه

درباره‌ی این فصل:

با خواندن این فصل یاد بگیرید که به صورت حرفه ای رزومه‌ی خود را بنویسید.

این شامل 2 زیر است:

Both these parts are presented in a series of bullet points containing the degrees you received and the jobs you had. We're going to learn a little bit about your vocabulary for the most common degree types and date formats that normally follow them. Associate degree programs train students to complete certain technical functions.

Now that we've covered the education part, in this lesson we are going to give you valuable information on how to write the professional experience section of your resume. Just like the education section, your professional experience is also presented as a series of bullet points with your job titles, the organization you worked for, and the duration of your employment. In addition, your professional experience section includes a more detailed list with the tasks you've completed while holding your job.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.