دوره ساختن نمونه کار حرفه ای ، فصل 2 : نمایش کار

درباره‌ی این فصل:

این ماژول به نوشتن درباره کار و دستاوردهای شما متمرکز است. شما یاد خواهید گرفت کار خود را در یک جمله و همچنین در یک پاراگراف توصیفی کنید.

این فصل شامل 2 درس زیر است:

 Writing Clear Captions
درس 1 : Writing Clear Captions

Well if you spend some time and look at different people's e-portfolios or websites, you'll notice that many of them contain media, such as videos and images, which are used to display samples of their work. An example of a caption for a video could be, this is a presentation that I gave for the Rockdale County Board of Education in Atlanta in 2009. Finally, an important suggestion, you can also add your captions to main social networks like Instagram, Twitter, or YouTube.

 Writing Longer Descriptions of Your Work
درس 2 : Writing Longer Descriptions of Your Work

Whatever the case, providing viewers with a more detailed description, and important points will give them a better understanding of your work. Which can introduce interesting characteristics about your work, its effectiveness, and can also include your personal reflection. In our next module, we'll look at presenting your experience and education like you would for a resume or curriculum vitae.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.