دوره دستورزبان و علامت گذاری ، فصل 1 : Course Introduction

درباره‌ی این فصل:

This is the first course in the Academic English- Writing specialization, which will help prepare you for studying in an American college or university. This first course will go over some of the basics of grammar and punctuation that you'll need to do good writing. It is not intended to review all aspects of English grammar, only the few topics chosen for this class. In this short module, to get started, introduce yourself and get to know the other learners a little bit. In the following lessons, you will watch video lectures, do readings, do practice exercises, and take quizzes. To pass the course, just pass all three quizzes. When you finish one activity, then go on to the next one. Enjoy the class!

این شامل 1 زیر است:

به اولین دورۀ نگارش تخصصی انگلیسی دانشگاهی خوش ‌آمدید. در این دوره شما زمان‌های فعل و علامت‌گذاری را مرور می‌کنید. این مهارت‌ها برای خوب نوشتن مهم هستند. اگر شما اشتباهات زیادی در نوشتن داشته باشید، ممکن است که خواننده را سردرگم کنید. پس، قبل از شروع به نوشتن، از این کلاس برای بررسی خودتان و بهبود این مهارت‌های زیربنایی استفاده کنید. موفق باشید.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.