Structuring the Response (Coherence and Cohesion)

دوره Mastering ielts writing task 1 academic ، فصل 4 : Structuring the Response (Coherence and Cohesion)

درباره‌ی این فصل:

این شامل 4 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.