دوره Mastering ielts writing task 2 ، فصل 3 : Structuring the Essay (Coherence and Cohesion)

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 4 درس زیر است:

 Incredibly Fast Introductions
درس 1 : Incredibly Fast Introductions

Learn how to write essay introductions both quickly and proficiently with a simple formula.

 Building Body Paragraphs
درس 2 : Building Body Paragraphs

Learn how to write well-developed and highly detailed body paragraphs, which run with a clear, fluent, and logical progression.

 Quick Conclusions
درس 3 : Quick Conclusions

Learn how to write conclusion with speed and precision, and avoid the panic of rushing through the end of the essay.

 Cohesive Devices and Referencing
درس 4 : Cohesive Devices and Referencing

Discover the skills and techniques you need to create a fluent, cohesive and coherent essay. (The decision to place this lecture at the end of this section was taken post-production, so apologies for referring to it as 'moving to a new section of the course').

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.