دوره Mastering ielts writing task 2 ، فصل 6 : Tuning the Essay (Grammatical Range and Accuracy)

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 6 درس زیر است:

 Punctuation
درس 3 : Punctuation

Learn how to use commas, apostrophes and capital letters appropriately and accurately, and avoid the most common punctuation mistakes made by other candidates.

 Conditional Sentences
درس 4 : Conditional Sentences

How to use conditional sentences (zero, first, second and third) to improve your range of grammar and develop your arguments effectively. (This should be titled 'Lecture 25', not '28'!)

 Relative Clauses
درس 5 : Relative Clauses

How to accurately use relative clauses to extend your range of grammar and add more information about your ideas.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.