دوره رازهای نقاشی ، فصل 6 : Drawing Media Part 1

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 3 درس زیر است:

 Graphite
درس 1 : Graphite

A description and characteristics of the drawing medium, graphite. Concepts explored include graphite grades, characteristics, forms, and techniques.

 Charcoal
درس 2 : Charcoal

A look at the drawing medium, charcoal. Concepts covered include charcoal forms and applications.

 Ink
درس 3 : Ink

An exploration of the drawing medium of ink. Concepts covered include ink wash, choosing the right ink, pen and ink applications with a nib pen.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.