Drawing Media Part 1

دوره رازهای نقاشی ، فصل 6 : Drawing Media Part 1

درباره‌ی این فصل:

این شامل 3 زیر است:

A description and characteristics of the drawing medium, graphite. Concepts explored include graphite grades, characteristics, forms, and techniques.

A look at the drawing medium, charcoal. Concepts covered include charcoal forms and applications.

An exploration of the drawing medium of ink. Concepts covered include ink wash, choosing the right ink, pen and ink applications with a nib pen.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.