دوره رازهای نقاشی ، فصل 8 : Drawing Media Part 2

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 3 درس زیر است:

 Colored Pencils
درس 1 : Colored Pencils

How to use colored pencils. Concepts covered include layering, mixing, building up colors, burnishing, and adding details.

 Oil Pastels
درس 2 : Oil Pastels

An exploration into the drawing medium of oil pastels. Concepts covered include layering, mixing, and landscape drawing with oil pastels.

 Soft Pastels
درس 3 : Soft Pastels

An in depth look at the use of soft pastels in the creation of a seascape. Concepts covered include proper use of soft pastels including smudging and layering colors.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.