Figure Drawing

دوره رازهای نقاشی ، فصل 10 : Figure Drawing

درباره‌ی این فصل:

این شامل 2 زیر است:

A basic introduction to figure drawing including a simple four step method for drawing a figure.

Drawing the figure in perspective.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.