دوره رازهای نقاشی ، فصل 3 : Linear Perspective

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 3 درس زیر است:

 One Point Perspective
درس 1 : One Point Perspective

Space is explored further in this video through one point perspective. Concepts covered include horizon line, vanishing point, one point perspective.

 Two Point Perspective
درس 2 : Two Point Perspective

A look at how to use two point perspective to create the illusion of space in a drawing. Concepts covered include horizon line, vanishing points, two point perspective.

 Three Point Perspective
درس 3 : Three Point Perspective

A look at creating the illusion of space through three point perspective. Concepts covered include vanishing points, horizon line, steps to three point perspective.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.