پرسپکتیو خطی

دوره رازهای نقاشی ، فصل 3 : پرسپکتیو خطی

درباره‌ی این فصل:

این شامل 3 زیر است:

Space is explored further in this video through one point perspective. Concepts covered include horizon line, vanishing point, one point perspective.

A look at how to use two point perspective to create the illusion of space in a drawing. Concepts covered include horizon line, vanishing points, two point perspective.

A look at creating the illusion of space through three point perspective. Concepts covered include vanishing points, horizon line, steps to three point perspective.

مشارکت کنندگان در این صفحه

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.