دوره رازهای نقاشی ، فصل 4 : Drawing Techniques

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 3 درس زیر است:

 Basic Drawing Techniques
درس 1 : Basic Drawing Techniques

A look at basic drawing techniques and suggested media. Concepts covered include medium, hatching, cross hatching, blending, rendering, random lines, and stippling.

 Drawing From Life
درس 2 : Drawing From Life

Tips on drawing from life. Concepts covered include still life lighting, using a view finder, and sighting techniques.

 Drawing From Photos
درس 3 : Drawing From Photos

How to draw realistic drawings from photographs. Concepts covered include cropping photos, editing photos, creating a grid, drawing with the aid of the the grid.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.