دوره رازهای نقاشی ، فصل 10 : Figure Drawing

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 2 درس زیر است:

 Basic Figure Drawing
درس 1 : Basic Figure Drawing

A basic introduction to figure drawing including a simple four step method for drawing a figure.

 Foreshortening
درس 2 : Foreshortening

Drawing the figure in perspective.