بالا بودن

: دریک /

بالا بودن

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی

Unruly, unruly, maddas

Who keeps bringin’ more? I’ve had too many

This Virginia done me off already

I’m blem for real, I might just say how I feel

I’m blem for real, I might just say how I feel

Don’t switch on me, I got big plans

We need to forward to the islands and get you gold, no spray tans

I need you to stop runnin’ back to your ex, he’s a wasteman

I wanna know how come we can never slash and stay friends?

I’m blem for real, I might just say how I feel

I’m blem for real, I might just say how I feel

‘Cause I know what I like

I know how I wanna live my life

I don’t need no advice

You’re not here and we both know why, so

Move from me when you’re extra

Move from me with the passa

I’m buildin’ up a house where they raised me

You move with me I’ll go crazy

Don’t switch on me, I got big plans

We need to forward to the islands and get you gold, no spray tans

I need you to stop runnin’ back to your ex, he’s a wasteman

I wanna know how come we can never slash and stay friends

I’m blem for real, I might just say how I feel

I’m blem for real, I might just say how I feel

I know we can’t keep it together forever

‘Cause you’re crazy sometimes

And I only see you sometimes

Move from me when you’re extra

Move from me with the passa

I’m buildin’ up a house where they raised me

You move with me I’ll go, look just

Don’t switch on me, I got big plans

We need to forward to the islands and get you gold, no spray tans

I need you to stop runnin’ back to your ex, he’s a wasteman

I wanna know how come we can never slash and stay friends

I’m blem for real, I might just say how I feel

I’m blem for real, I might just say how I feel

Together forever

Good mornin’, good afternoon, goodnight

I’m here to talk about More Life

One second

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.