ضربان قلب

: انریکه ایگلسیاس /

ضربان قلب

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی

Heartbeat

Heartbeat, heart-heartbeat

Heartbeat, heartbeat

Heartbeat, heart-heartbeat

I saw you talking on the phone

I know that you are not alone

But you’re stealing my heart away

Yeah, you’re stealing my heart away

You’re acting like you’re on your own

But I saw you standing with a girl, ooh

Stop tryna steal my heart away

Stop tryna steal my heart away

I don’t know where we’re goin’

I don’t know who we are

But I can feel your heartbeat

I can feel your heartbeat (he said to me)

“I can feel your heartbeat” (running through me)

Feel your heartbeat

She said, “I can feel your heartbeat” (she said to me)

“I can feel your heartbeat” (she said to me)

“I can feel your heartbeat” (running through me)

Your heartbeat, feel your heartbeat

Maybe it’s the way you move

You got me dreaming like a fool

That I could steal your heart away

I could steal your heart away

No matter what it is you think

I’m not the kind of girl to blink

And give my heart away

Stop tryna steal my heart away

I don’t know where we’re goin’

I don’t know who we are

“I can feel your heartbeat” (he said to me)

‘I can feel your heartbeat” (he said to me)

‘I can feel your heartbeat” (running through me)

Heartbeat, feel your heartbeat

She said, “I can feel your heartbeat” (she said to me)

“I can feel your heartbeat” (she said to me)

‘I can feel your heartbeat” (running through me)

(Feel your hearbeat)

Stop stealin’ my heart away

Stop stealin’ my heart away

Stop stealin’ my heart away

You’re stealin’ my heart away

I don’t know where we’re goin’

I don’t know who we are

It feels like we are floatin’

High above the stars (the stars, the stars, the stars)

(Heartbeat, heart-heartbeat)

(Heartbeat, heart-heartbeat)

I can feel it, I can feel it, I can feel it

I can feel it, I can

“I can feel your heartbeat” (he said to me)

“I can feel your heartbeat” (he said to me)

“I can feel your heartbeat” (running through me)

Your heartbeat, feel your heartbeat

She said, “I can feel your heartbeat” (she said to me)

“I can feel your heartbeat” (she said to me)

“I can feel your heartbeat” (running through me)

Heartbeat, feel your heartbeat, beat, beat

Stop stealing my heart away (tell it to me girl)

Stop stealing my heart away (mmm, give it to me boy)

Stop stealing my heart away (say it to me girl)

You’re stealing my heart away

Stop stealing my heart away (I can feel your heartbeat)

Stop stealing my heart away (I can feel your heartbeat)

Stop stealing my heart away (I can feel your heartbeat)

Your heartbeat, your heartbeat

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.