زندگی دانشجویی

دوره تحصیل در خارج از کشور ، فصل 1 : زندگی دانشجویی

درباره‌ی این فصل:

در این درس ها یاد میگیرید که زندگی دانشجویی به دور از خانه و خانواده به چه صورتی است.

این شامل 10 زیر است:

چگونه نیازهای مطالعه دانشگاهی در "دوره آموزش راه دور" را با زندگی روزمره بالانس می کنید؟ با ژولیت -در بخشی از دوره "دورتر برو" (دوره آموزش راه دور را انتخاب کن)ما -در قسمتی از مجموعه "زندگی دانشجویی ما" بفهمید چطوراین کار را انجام دهید، این دوره مهارت ها و آموزش هایی که برای تبدیل شدن به یادگیرنده برتر (در دوره آموزش راه دور) نیاز دارید به شما (ارائه) می دهد! برای اطلاعات بیشتر درباره دانستنی های دانشگاهی- مهارت های مطالعه و زبان انگلیسی از راه دور ، ما را دنبال کنید : http-//www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance برای دانستن بیشتر در مورد همکار ما، اوپن یونیورسیتی به آدرس زیر بروید : http-//www.open.edu/openlearn/tv-radio-events/events/go-the-distance

Choosing to start a distance learning course is a big decision. Meet Olivier, an MBA student who lives in France, and find out his reasons for choosing to study by distance in this episode of our Student Life series - part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner! For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http-//www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance. To find out more about our partner, The Open University, go to http-//www.open.edu/openlearn/tv-radio-events/events/go-the-distance.

Ruth is studying for a degree in Humanities, so she needs to read a lot. Find out how she has learned to be more critical in her studies in this episode of our Student Life series - part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner! For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http-//www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance. To find out more about our partner, The Open University, go to http-//www.open.edu/openlearn/tv-radio-events/events/go-the-distance.

Nonsy is a distance learner studying Childhood and Youth Studies. Find out how she copes with academic writing in this episode of our Student Life series - part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner! For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http-//www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance. To find out more about our partner, The Open University, go to http-//www.open.edu/openlearn/tv-radio-events/events/go-the-distance.

There are lots of books and articles you can read on any academic course, so how do you decide which sources are the best? Distance learner Charlotte tells us how she finds useful sources for academic study in this episode of our Student Life series - part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner! For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http-//www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance. To find out more about our partner, The Open University, go to http-//www.open.edu/openlearn/tv-radio-events/events/go-the-distance.

James is a distance learner with a busy work and home life. Find out how he makes the most of technology to work with other learners around the world in this episode of our Student Life series - part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner! For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http-//www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance. To find out more about our partner, The Open University, go to http-//www.open.edu/openlearn/tv-radio-events/events/go-the-distance.

Jemma is an events manager, a mother - and a distance learner. How does she stay motivated while she's studying? Find out in this episode of our Student Life series - part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner! For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http-//www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance. To find out more about our partner, The Open University, go to http-//www.open.edu/openlearn/tv-radio-events/events/go-the-distance.

Exams can be stressful, even for distance learners. Find out how BA student Jason deals with assignments and assessments in this episode of our Student Life series - part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner! For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http-//www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance. To find out more about our partner, The Open University, go to http-//www.open.edu/openlearn/tv-radio-events/events/go-the-distance.

Marcin is studying on a distance learning course about business. Find out how he communicates with his tutors and fellow students in this episode of our Student Life series - part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner! For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http-//www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance. To find out more about our partner, The Open University, go to http-//www.open.edu/openlearn/tv-radio-events/events/go-the-distance.

Truddy is a parent, a worker - and she also lives with a long-term health condition. That doesn't stop her from being a distance learner too- find out how she gets on with project work for her course in this episode of our Student Life series - part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner! For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http-//www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance. To find out more about our partner, The Open University, go to http-//www.open.edu/openlearn/tv-radio-events/events/go-the-distance.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.