دوره Mastering ielts writing task 2 ، فصل 2 : Approaching the Essay

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 5 درس زیر است:

 Planning Your Essay
درس 3 : Planning Your Essay

A 3-step process for quickly and efficiently planning your essay.

 Handling Time Constraints and Word Counts
درس 4 : Handling Time Constraints and Word Counts

How to manage your time and deal with the minimum word count when writing your essay. Also features some advice on dealing with time-limit-related anxiety.

 Don't Make These Mistakes!
درس 5 : Don't Make These Mistakes!

Some common misconceptions about IELTS Writing Task 2 which may damage your score...

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.