دوره Mastering ielts writing task 2 ، فصل 5 : Writing the Essay (Lexical Resource - Vocabulary)

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 4 درس زیر است:

 What's Your Topic?
درس 1 : What's Your Topic?

Learn the importance of writing words and expressions related to your topic, and how you can improve this vital skill.

 The Importance of Collocations
درس 2 : The Importance of Collocations

Discover how to improve your ability with collocations, one of the most crucial components of natural-sounding English.

 Word Formation
درس 3 : Word Formation

 Synonyms and Paraphrasing
درس 4 : Synonyms and Paraphrasing

Struggling to avoid repetition? Synonyms are great, but they are NOT the only way to paraphrase! Learn four other techniques you can use to paraphrase quickly and effectively.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.