کلید

: امینم /

کلید

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی

Ha ha, hol’ up

What is that? Oh

Is that a key in my pocket?

Or am I just happy to see

The hot chicks that are here for me and only me

‘Cause I am the cause, the cause meaning cousin

Meaning stemming back to bro

‘Cause bro and the dude, and the dude gets all the chicks

Chicks, is all that thine getteth

‘Cause that’s all I needeth is the chickeths

The chickadees runningeth about

And you’d be lucky to get my seconds

Leftover hot chicks

Ha ha ha

Fuckin’ stupid

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.