Life lessons from the four elements

Life lessons from the four elements

We have much to learn from the natural world — from little lessons to perspective-shifting wisdom.

این سرفصل شامل 4 سخنرانی زیر است:

 فروتنی- و چند درس دیگر از فلسفه آب
فروتنی- و چند درس دیگر از فلسفه آب

چگونه می توانیم در دنیایی که دائماً در حال تغییر است از خودمان راضی باشیم؟ آقای ریموند تانگ بدنبال پاسخ این سوال بود تا اینکه با کتاب تاریخی چینی فلسفه تائو تی چی آشنا شد. در این کتاب خداوند با آب مقایسه شده است و او این ایده را در زندگی روزمره خود بکار بست. او در سخنرانی جذاب خود سه درسی را که تا کنون از" فلسفه آب" آموخته است با شما در میان می گذارد. تانگ این سوال را مطرح می کند که "آب چه می کند؟ ". او می گوید - این سوال ساده زندگی من را بهبود بخشید "

 درخت ها چگونه با هم حرف می زنند
درخت ها چگونه با هم حرف می زنند

سوزان سیمَر بوم‌شناس می‌گوید

 مارک بزوس - یک درس زندگی از یک داوطلب آتش نشان
مارک بزوس - یک درس زندگی از یک داوطلب آتش نشان

آتش نشان داوطلب، مارک بزوس داستانی از یک عمل قهرمانانه که زیاد بر طبق انتظار پیش نرفت را می گوید -- اما این درس بزرگی به او یاد داد- برای قهرمان بودن صبر نکنید.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.