Hailey's Personal Experience

توضیح مختصر: Hailey shares her journey and the events that shaped her into the person she is today.

زمان مطالعه: 11 دقیقه

سطح: خیلی سخت

فایل ویدئویی

ترجمه‌ی درس

ارسال ترجمه برای این درس

متن انگلیسی درس

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.

📍 شما در حال مشاهده درس 3 در فصل 2 از دوره زیر هستید: