همه بلند شید

: آبی /

همه بلند شید

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

اوه ، آه

اوه ، آه

جنابعالی لطفا

باید حرفهایم را باور کنی

آنچه من خواهم گفت

دقیقاروز دیگر اتفاق افتاد

باید اعتراف کنم

چون من به اندازه کافی غذا خوردم

من به کمک شما نیاز دارم

باید این کار را در اینجا متوقف کنی

قسم می خورم که حقیقت را می گویم عزیزم

درباره همه کارهایی که قبلاً انجام می دادی

و اگر فکر می کردید مرا فریب داده اید

من الان به شما می گویم ، اعتراض رد شد ، آه عزیزم

یکی برای پول و سواری مجانی

این دو دروغ است که آن را تکذیب کردی

همه بلند شوید ،

همه بلند شوید

سه مورد برای تماس هایی که گرفته ای

چهار بار است که تقلب کرده ای

همه بلند شوید ، من آن را به صورت تو می گویم

شما روی جایگاه هستی

پشت به دیوار

جایی برای فرار نیست

و با کسی که می توانی تماس بگیر ، اوه نه

من فقط نمی توانم صبر کنم

اکنون پرونده کاملاً باز شده است

سعی می کنی دعا کنی

اما هیئت منصفه تصمیم خواهد گرفت

عزیزم قسم می خورم که حقیقت را می گویم

درباره همه کارهایی که قبلاً انجام می دادی

و اگر فکر می کردی مرا فریب داده ای

من به شما می گویم اعتراض رد شد ، آه عزیزم

یکی برای پول و یکی سواری مجانی

این دو دروغ است که آن را تکذیب کردی

همه بلند شوید ،همه بلند شوید

سه مورد برای تماس هایی که برقرار کرده ای

چهار بار است که تقلب کرده ای

همه بلند شوید ، من آن را مقابل صورت تو می گویم

همه بلند شوید ، من به پرونده خود استراحت می دهم

پس عقب برو چون این گربه را نمی شناسی

من عمیقا می دانم که شما نمی خواهی من عکس العملی نشان دهم

من دراز می کشم ، همه گزینه های من باز می شوند

درباره تصمیم هیئت داوران صحبت نشده است

وارد خانه من شوید ، متوجه می شوی که وسایل شما رفته است

اما در حقیقت ، این موارد متعلق به کیست؟

من شما را به دادگاه می آورم تا دستور من را تبلیغ کنی

و می دانید که از مرز فراتر رفته ای ، اوه

یکی برای پول و یکی سواری مجانی

این دو دروغ است که شما آن را تکذیب کردی

همه بلند شوید همه بلند شوید

سه مورد برای تماس هایی که برقرار کرده ای

چهار بار است که تقلب کرده ای

همه بلند شوید همه بلند شوید

یکی برای پول و یکی سواری مجانی

این دو دروغ است که شما آن را تکذیب کردی

همه بلند شوید همه بلند شوید (برای کاری که انجام داده اید؟)

سه مورد برای تماس هایی که برقرار کرده ای

چهار بار است که تقلب کرده ای

همه بلند شوید (برای کاری که انجام داده اید؟)

همه بلند شوید (کجا رفته ای؟)

یکی برای پول و یکی سواری مجانی

این دو دروغ است که شما آن را تکذیب کرده ای

همه بلند شوید ، همه بلند شوید

سه مورد برای تماس هایی که برقرار کرده ای

چهار بار است که تقلب کرده ای

همه بلند شوید ، من آن را مقابل صورت تو می گویم

همه بلند شوید ، من به پرونده خود استراحت می دهم

متن انگلیسی

Yuh, yuh

Yuh, yuh

Your Honour please

Gotta believe what I say

What I will tell

Happened just the other day

I must confess

‘Cause I’ve had about enough

I need your help

Gotta make this here thing stop

Baby I swear I’ll tell the truth

About all the things you used to do

And if you thought you had me fooled

I’m telling you now, objection overruled, oh baby

One for the money and the free rides

It’s two for the lie that you denied

All rise,

all rise

Three for the calls you’ve been making

It’s four all the times you’ve been faking

All rise, I’m gonna tell it to your face

You’re on the stand

With your back against the wall

Nowhere to run

And nobody you can call, oh no

I just can’t wait

Now the case is open wide

You’ll try to pray

But the jury will decide

Baby I swear I’ll tell the truth

About all the things you used to do

And if you thought you had me fooled

I’m telling you objection overruled, oh baby

One for the money and the free rides

It’s two for the lie that you denied

All rise, all rise

Three for the calls you’ve been making

It’s four all the times you’ve been faking

All rise, I’m gonna tell it to your face

All rise, I rest my case

So step back ‘cause you don’t know this cat

I know deep down that you don’t want me to react

I’ll lay low, leavin’ all my options open

The decision of the jury has not been spoken

Step in my house, you find that your stuff is gone

But in reality, to whom does the stuff belong?

I bring you into court to preach my order

And you know that you overstepped the border, uh-huh

One for the money and the free rides

It’s two for the lie that you denied

All rise, all rise

Three for the calls you’ve been making

It’s four all the times you’ve been faking

All rise, all rise

One for the money and the free rides

It’s two for the lie that you denied

All rise, all rise (for what you’ve done?)

Three for the calls you’ve been making

It’s four all the times you’ve been faking

All rise, all rise (for what you’ve done?)

All rise (Where’ve you gone?

One for the money and the free rides

It’s two for the lie that you denied

All rise, all rise

Three for the calls you’ve been making

It’s four all the times you’ve been faking

All rise, I’m gonna tell it to your face

All rise, I rest my case

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.