مهر امضا شده تحویل شما

: آبی /

مهر امضا شده تحویل شما

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی

Like a Fool I went and stayed too long

Now I’m wondering if your loves still strong

Ooh baby, here I am, signed, sealed, delivered, I’m yours

In that time I went and said goodbye

Now I’m back and not ashamed to cry

Ooh baby, here I am signed, sealed, delivered, I’m yours

Here I am baby

Signed, sealed, delivered, I’m yours

Here I am baby

Signed, sealed, delivered, I’m yours (signed, sealed yeah)

I’ve done alot of foolish things

That I really didn’t mean (wrap me up)

Hey, hey yea, yea, didn’t I, oh baby (c’mon)

Seen a lot of things in this old world

When I touched them they did nothing, girl

Ooh baby, here I am, signed, sealed, delivered, I’m yours

Oo-wee babe you set my soul on fire

That’s why I know you are my heart’s only desire

Ooh baby, here I am, signed, sealed, delivered, I’m yours

Here I am baby (unwrap me baby)

Signed, sealed, delivered, I’m yours

Here I am baby (unwrap me baby)

Signed, sealed, delivered, I’m yours

Hold my hand, let me know you can

Hold my hand, let me know you can

Tell me what you want me to do

Hold my hand let me know you can

Here I am baby, baby (That’s right)

Hold my hand let me know you can

Here I am baby

Signed, sealed, delivered, I’m yours

Here I am baby (unwrap me baby)

Signed, sealed, delivered, I’m yours

Here I am baby, Signed, sealed, delivered, I’m yours

Here I am baby, Signed, sealed, delivered, I’m yours

Here I am pretty baby

That’ll work

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.