یادگیری عمیق با TensorFlow

دوره یادگیری عمیق با TensorFlow

در رابطه با این دوره:

این دوره شامل 14 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.