کریس راک

پکیج استند آپ کمدی ، دوره : کریس راک

درباره‌ی این دوره:

Christopher Julius Rock III is an American comedian, actor, writer, producer, and director. After working as a standup comic and appearing in small film roles, Rock came to wider prominence as a cast member of Saturday Night Live in the early 1990s.

این شامل 1 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.