گیر

دوره: ایمجین درگونز / درس 10

گیر

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم

آری زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم، اووه، تو، اووه

من نگران بودم که از بدن خودم محو نشوم

من در مسیر درستی نبودم، به سختی بیدار، معلق در بالای خودم

در رنگ قرمز پوشیده بودم، چه می‌توانم بگویم؟ من یک زامبی بودم

من این حس را دارم در یک قبر حبس شده‌ام

تو شجاع بودی، من ضعیف بودم، تو ارتش بودی

تو ایمان بودی،تو حقیقت بودی، من متاسف بودم

من این حس را دارم تو را از من گرفته‌اند

تو تنها کَس من بودی، تو تنها کَس من بودی

وقتی همه چیز گفته شده بود، همه کارها انجام شده بود

تو تنها کَس من بودی، تو تنها کَس من بودی

اکنون من مانده‌ام که به بالای خودم برسم

زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم

آری زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم، اووه، تو، اووه

چرا رفتی چرا رفتی و مرا تنها گذاشتی؟

نمی‌دانستی که تو خود خانه هستی، فقط تو بودی

کجا رفتی کجا رفتی کجا رفتی؟

برگرد کنار من

تو تنها کَس من بودی، تو تنها کَس من بودی

وقتی همه چیز گفته شده بود، همه کارها انجام شده بود

تو تنها کَس من بودی، تو تنها کَس من بودی

اکنون من مانده‌ام که به بالای خودم برسم

زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم

آری زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم، اووه، تو، اووه

زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم

آری زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم، اووه، تو، اووه

اوهه

زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم

آری زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم، اووه، تو، اووه

زمان می‌گذرد و هنوز من گیر تو هستم

متن انگلیسی درس

Time goes by and still I am stuck on you

Yeah, time goes by and still I am stuck on you, you

I’ve been afraid don’t wanna fade out of my body

I’ve been astray, barely awake, floating above me

Covered in grey what can I say, I’ve been a zombie

I’m feeling like I’ve been locked in a grave

You were the laugh, you were the life, you were the party

You were the brave, I was the weak, you were the army

You were the faith, you were the truth, I was the sorry

I’m feeling like you’ve been taken away

You were my one, you were my one

When all has been said, all has been done

You were my one, you were my one

Now I am left reaching above me, oh

Time goes by and still I am stuck on you, you

Time goes by and still I am stuck on you, you

Why did you leave, why did you go leaving me lonely?

Didn’t you know you were the home, you were the only

Where did you go, where did you go, where did you go?

Come back to me

You were my one, you were my one

When all has been said, all has been done

You were my one, you were my one

Now I am left reaching above me, ho

Time goes by and still I am stuck on you, you

Time goes by and still I am stuck on you, you

Time goes by and still I am stuck on you

Yeah, time goes by and still I am stuck on you, stuck on you

Oh-oh-oh.

As time goes by, as time goes by

Time goes by and still I am stuck on you, you

Time goes by and still I am stuck on you, you

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.