دوره The Science of Well-Being ، فصل 9 : Submit Your Final Assignment

درباره‌ی این فصل:

What mindset can you have to appreciate your progress so far and continue your progress beyond the course?

این شامل 4 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.