علم خوشبختی

دوره علم خوشبختی

در رابطه با این دوره:

علم خوشبختی که توسط پروفسور لاری سانتوس تدریس می‌شود بیان می‌کند که علم روانشناسی درباره خوشبختی چه می‌گوید. هدف این دوره این است که نه تنها تحقیقات روانشناسی در مورد آنچه ما را خوشحال می کند را بخوانیم، بلکه همچنین بتوانیم این استراتژی ها را در عمل به کار گیریم.

این دوره شامل 9 فصل زیر است:

Why take this course?

What do we think will make us happy?

Why do we mispredict what makes us happy?

How we counteract our annoying features of the mind?

What can we do to improve our happiness?

How can we intentionally put these strategies into practice and build healthier habits?

What rewirement will you commit to for the next 4 weeks?

How can you design your environment to help you change your behaviors?

What mindset can you have to appreciate your progress so far and continue your progress beyond the course?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.