دوره The Science of Well-Being ، فصل 4 : How Can We Overcome Our Biases

درباره‌ی این فصل:

How we counteract our annoying features of the mind?

این شامل 7 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.