نتیجه

دوره: The Science of Well-Being / فصل: Submit Your Final Assignment / درس 4

نتیجه

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

تبریک می گویم همه سخنرانی ها را تمام کردید.من امیدوارم که شما علم سلامتی را از طریق این دوره از دروس یادگرفته باشید.

و همچنین در مورد چگونگی تمرین این علم در زندگی خود برداشت کلی داشته باشید. و حالا چه؟ شما همه سخنرانی ها را تماشا کرده اید. شما درباره آنچه که باید انجام دهید یاد گرفته اید.

آیا این کافی است؟ خوب، اگر به سخنرانیها توجه داشته باشید، فکر می کنم شما این را دیده اید، در واقع، متأسفانه، این واقعا کافی نیست. برای اینکه واقعا علم شادکامی را در عمل قرار دهید، باید با هدف و منظور کاری را انجام دهید.

و امیدواریم که شما این اقدامات را ادامه خواهید داد زیرا که فیلم ها به پایان رسیده اند، و اکنون زمان آن است که کار واقعی آغاز می شود.

ما امیدوارم شما استفاده از برنامه Rewi را ادامه دهید. و کارهایی مانند قدردانی و شکرگزاری و شادی و خواب را ادامه دهید.

همانطور که مشاهده می کنید. پژوهش نشان می دهد که این چیزها در طول زمان شادی شما را افزایش می دهد. و بنابراین من شما را به کار واقعی هدایت می کنم. که با ادامه دادنشن شادی شما و سلامتی شما افزایش خواهد یافت.

این اقدامات را ادامه دهید و علمی که فرا گرفته اید را به درون زندگیتان وارد کنید. من امیدوارم این سفر به شما خوش گذشته باشد.از اینکه با این دوره همراه بوده اید متشکرم.

متن انگلیسی درس

Congratulations on finishing all of the lectures. I hope that you’ve learned a lot about the science of well-being over the course of these lectures

and also have gotten some glimpses about how to put that science into practice in your own life. And so, now what? You’ve watched all the lectures. You’ve learned about what you should be doing.

Is that enough? Well, if you’ve been paying attention to the lectures, I think you’ve seen that, in fact, sadly, it’s not really enough. To really put the science of happiness into practice, you have to do some intentional work.

And we hope you will continue doing that intentional work now that the videos have ended because this is the time that the real work starts.

We hope you’ll continue using the Rewi app. Keep tracking things like gratitude and happiness and sleep.

As you’ve seen, the research suggests that that’s the kind of thing that’s going to increase your happiness over time. And so, I send you off to do the real work that will continue to increase your happiness and your well-being.

Continue to keep doing these practices and put the science that you’ve learned into effect in your own life. I wish you luck on that journey. Thanks for being a part of the course.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.