خلاصه ویژگی آزار دهنده

دوره: The Science of Well-Being / فصل: Why Our Expectations are so Bad / درس 7

خلاصه ویژگی آزار دهنده

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

ما همه این ویژگی های جالب ذهنی را داریم که گروهی از رنج و بدبختی را به ما تحویل می دهد.این ایده که ما چیزهای مناسب را نمی خواهیم. اول، همانطور که مشاهده کردیم، این ویژگی های آزار دهنده این است که ما دائما پیش بینی های نادرست داریم. این فقط یک ویژگی از ذهن ما است که گاهی ذهنمان خیلی قوی به ما می گوید که این اطلاعات دقیقا نادرست است. این موضوع از بدبختی است. اما ما باید این ویژگی آزار دهنده را درک کنیم تا باور کنیم که آن بدبختی واقعا اتفاق می افتد. سپس ما دیدیم برخی از چیزهای ، این حس بدبختی را بر روی چیزهای خاص ارائه می دهد. ما به لحاظ مطلق فکر نمی کنیم، ما دائما خودمان را با نقاط مرجع مقایسه می کنیم و کنترلی بر روی این نقاط مرجع نداریم، آنها فقط نوعی پاپ هستند. بیایید این موضوع را ادامه بدهیم که این اتفاق برای من افتاد و فکر کنم روی صفحه نمایش نبود.

مورد بعدی این است که ما دائما این ویژگی آزار دهنده را مشاهده می کنیم که ذهن ما به وسایل عادت می کند، جایی که اگر برای مدت طولانی چیزی را داشته باشیم، این فقط یک عادت می شود و ما دیگر از آن لذت نمی بریم. و بدترین چیز این است که ما متوجه نیستیم که این اتفاق می افتد. ما متوجه نمیشویم که این قضیه برای چیزهای خوب اتفاق میافتد. که چیزهای خوب به آن اندازه که فکر می کردیم باعث خوشحالی ما نمی شوند. بنابراین، ما دائما به دنبال چیزهایی خارج از داشته هایمان هستیم و احساس می کنیم آن را نداشتیم چون بیشتر از آن را نداشتیم. و ما همچنین به چیزهای بالقوه بد مثل اینکه بگوییم این واقعا زندگی مرا نابود کرده است فکر نمی کنیم،آن هم زمانی که واقعا اینگونه نیست. بنابراین، سوال بزرگی که با آن بحث امروز را به پایان می بریم این است ، شما فقط در مورد تمام این ویژگی های آزار دهنده درون ذهنم به من گفتید. چگونه آنها را خاموش کنم؟ چگونه می توانم از شر آنها خلاص شوم؟ چه عادت هایی را می توانم برای غلبه بر این ویژگی های آزار دهنده ایجاد کنم ؟ برای آن، شما باید منتظر بمانید تا جلسه بعد

متن انگلیسی درس

That we have all these kind of funny features of our mind that deliver to us this swarm of miswanting. This idea that we’re not wanting the right stuff. The first one, as we saw, of these annoying features is that we’re constantly getting delivered misinformation. It’s just a feature of our mind that sometimes our mind tells us very strongly this information is just false. It’s the crux of miswanting. But we need to realize this annoying feature, to believe that miswanting really happens. Then we saw some of the other things that deliver this miswanting on those particular things. We don’t think in terms of absolutes, we’re constantly comparing ourselves to reference points, and we don’t have control over what those reference points are, they just kind of pop in. Let’s keep going in case this came to me and not the screen I think.

The next one is that we are constantly seeing this annoying feature where our minds get used to stuff, where if we have something for a long period of time, it just becomes rote, and we stop getting the pleasure from it over and over again. And the worst thing is that we don’t realize that that happens. We don’t realize that that happens for the good stuff. That the good stuff’s not going to make us as happy as we think. So, we’re constantly like seeking out stuff, and feeling that we didn’t get it because we don’t get more. And we also don’t kind of take on potentially bad things thinking like, that’s just going to destroy me, when it’s really not. So, the big question we’re going to end with today is, okay, you just told me about all these annoying features in my mind. How do I shut them off? How do I make those things go away? What are the habits that I can put into place to overcome those annoying features? For that, you’re going to have to wait till next time.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.