مهربانی

دوره: The Science of Well-Being / فصل: Why Our Expectations are so Bad / درس 1

مهربانی

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

در این فعالیت، ما بر روی مهربانی تمرکز می کنیم، یک عمل ساده که برگرفته از به خوبی انجام دادن کاریست. چرا ما بر روی مهربانی تمرکز میکنیم؟ خوب، همانطور که در سخنرانی دیدیم، عمل ساده انجام یک کار خوب پیش بینی نشده، می تواند با بسیاری از مزایای مثبت همراه باشد. انجام کارهای خوب برای دیگران می تواند خلق و خوی ما را افزایش دهد، و همچنین می تواند احساسات ما را در زمینه ارتباط اجتماعی را افزایش دهد. چگونه بیشترین استفاده را از این فعالیت انجام می دهید؟ خوب، شما فقط باید قصد داشته باشید تا چیزهای خوبی برای مردم تدارک ببینید. سعی کنید حداقل یک بار در روز به طور تصادفی عمل مهربانی را انجام دهید. این می تواند چیزی بزرگ شبیه اهداء پول یا کمک داوطلبانه در جامعه باشد. یا این می تواند چیزی کوچک مانند یک قدردانی کردن از کسی یا فقط انجام کاری خوب باشد. به طور معمول، ما می خواهیم شما آنچه را که انجام دادید پیگیری کنید.بنابراین بیرون بروید و کار خوب انجام دهید. این به شما احساس بهتری بیش از انچه انتظارش را داشتید خواهد داد.

متن انگلیسی درس

In this activity, we’re going to focus on kindness, the simple act of doing something nice. Why are we focusing on kindness? Well as we saw in lecture, the simple act of doing a random act of kindness, can come with a host of positive benefits. Doing nice stuff for others can increase our mood, and it can also increase our feelings of social connection. How do you make the most of this activity? Well, you just gotta nice stuff for people. Try to do at least one random active kindness a day, it could be something big like donating money or volunteering in your community. Or it can be something small like giving somebody a compliment or just doing something nice. As usual, we want you to track what you did, so get out there and do something nice, it’ll make you feel better than you expect.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.