هفته دوم :ادامه چالش تکالیف تحول ذهنی

دوره: The Science of Well-Being / فصل: Continue Your Rewirement Challenge / درس 1

هفته دوم :ادامه چالش تکالیف تحول ذهنی

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

به دومین هفته از چالش نهایی مورد نیاز خوش آمدید. هفته اول چطور پیش رفت؟ بیایید لحظه ای فکر کنیم. ما ویدیو را همین جا متوقف می کنیم.اگر هر روز تکالیف تحول ذهنی را طبق برنامه ریزی انجام میدهید .تبریک می گویم. این پیشرفت فوق العاده ای است. اگر چند باری را از دست دادید اشکالی ندارد. همانطور که در این کلاس دیدید، تغییر رفتار بسیار سخت است.

ساختن عادتهای بهتر، همه هدف پروژه نیست.این نرمال است که هرچیز را در حال حاضر از دست بدهی و دوباره بدست بیاوری. بگذارید هفته دوم را یک شروع کاملا جدید در نظر بگیریم. بعنوان شروع بخش جدید من قصد دارم یک راهنمایی به شما بدهم. راهنمایی این هفته این است که به صورت اجتماعی انجامش بدهیم.

به شخص دیگری درباره تغییری را که میخواهید، انجام دهید، بگویید. با یک دوست یا یکی از همکلاسی خود در بحث انجمن ها مشارکت کنید. شما باید تا جاییکه امکان دارد به صورت عمومی امتحان کنید. از دوست خود در انجام این تکلیف درخواست کنید.یا به کسی که مسئولیت پذیری شما را بالا می برد و واقعا بهتون اهمیت می دهد و این احتمال را که شما به این رویه جدید بچسبید، افزایش می دهد. این هفته موفق باشید من نمی توانم صبر کنم تا هفته سوم شما را ببینم

متن انگلیسی درس

Welcome to your second week of the Final Requirement Challenge. How did Week One go? Let’s take a moment to really think about it. We’ll pause the video here. If you did your rewirements every single time you planned to, congratulations. That’s fantastic progress. If you missed a few times, that’s okay too. As we’ve seen in the class, changing behavior is really hard.

Building better habits isn’t an all or nothing process. It’s okay to mess up every now and again. Let’s consider week two, a really fresh start. And as part of that fresh start, I’m going to give you another Pro-Tip. This week’s pro-tip, is to socially commit.

Tell somebody about the change you’re trying to make. Share with a friend or with one of your fellow learners in the discussion forums. You should try as much as possible to make this social. Ask a friend to do a rewirement with you, or tell somebody you really care about to boost your accountability and increase the likelihood that you’ll stick to this new routine. Good luck this week, I can’t wait to see you for Week Three.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.