دوره تافل iBT ، فصل 8 : بخش نوشتاری تافل

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل مروری بر بخش نوشتاری آزمون تافل است. با استفاده از درسهای ویدیویی آموزنده و سوالات تمرینی این فصل برای روز آزمون آماده شوید.

خلاصه فصل

با درسهای آموزنده ی این فصل درباره ساختار بخش نوشتاری آزمون تافل اینترنتی بیاموزید. با استفاده از ویدیوهای کوتاهی که مارد زیر را در برمی گیرند انواع سوالاتی را که با آنها روبرو خواهید شد مرور کرده و درباره ی راهکارهای آماده سازی بخوانید:

مروری بر آزمون نوشتاری

راهکارهای فعالیتهای مستقل

نمونه ای از سوالات فعالیت مستقل

نوشتن نظرات در مقایسه یا توصیف

راهکارهایی برای سوالات فعالیت ترکیبی

نمونه ای از سوالات فعالیت ترکیبی

این فصل به چند درس تقسیم شده است که بر بخشهای مختلف آزمون نوشتاری تافل تمرکز دارد. هر درس شامل ویدیویی سرگرم کننده و کوتاه است که توسط معلمی باتجربه تدریس می شود که نکات مهم را با استفاده از اشکال و مثالهای واقعی ارائه می کند. همچنین آزمونکهای چند گزینه ای و آزمون فصل نیز داریم که می توانید برای سنجش میزان درک خود و تشخیص میزان آمادگی خود برای روز آزمون استفاده کنید.

بخش نوشتاری تافل درباره اهداف آزمون

تافل انترنتی آزمونی اینترنتی برای غیرانگلیسی زبانان است. این آزمون مهارتهای آنها را در چهار بخش ارزیابی می کند که شامل خواندن، نوشتن و گفت و شنود است. بخش نوشتاری آزمون 50 دقیقه طول می کشد و شامل دو فعالیت نوشتاری مجزا است. اولین سوال، یک فعالیت نوشتاری ترکیبی است. 20 دقیقه زمان دارید تا متن کوتاهی را بخوانید، به سخنرانی کوتاهی گوش داده و جوابی بنویسید. فعالیت دوم فعالیت نوشتاری مستقل است؛ 30 دقیقه زمان دارید تا برای این بخش مقاله ای درباره ی موضوعی معین بنویسید. در درسهای این فصل نمونه هایی از هر دو نوع سوال و راهنمایی هایی برای آمادگی برای این فعالیتهای نوشتاری ببینید.

این فصل شامل 6 درس زیر است:

 ساختار بخش نوشتاری آزمون تافل
درس 1 : ساختار بخش نوشتاری آزمون تافل

بخش نوشتاری آزمون تافل توانایی شما در نوشتن متن انگلیسی آکادمیک را می‌سنجد. در اینجا مروری بر بخش نوشتاری و نحوه ی نمره دادن به آن خواهیم داشت.

 بخش نوشتاری تافل- راهکارهای فعالیت مستقل
درس 2 : بخش نوشتاری تافل- راهکارهای فعالیت مستقل

فعالیتهای مستقل نوشتاری تافل لزوماً موجب اضطراب نمی شوند! این درس را تماشا کنید تا ترفندها و راهکارهایی برای شروعی بدون ترس و موثر بیاموزید.

 بخش نوشتاری تافل- تمرین فعالیت مستقل
درس 3 : بخش نوشتاری تافل- تمرین فعالیت مستقل

در این درس فرصت دارید تا چندین سوال فعالیت مستقل مختلف از تافل را تمرین کنید. خود را بیازمائید، نقاط ضعف خود را پیدا کرده و نحوه ی ارتقا در آنها را بیاموزید.

 نوشتار مستقل تافل- استدلال یا توصیف
درس 4 : نوشتار مستقل تافل- استدلال یا توصیف

برای موفقیت در فعالیت نوشتاری مستقل تافل باید نظرات خود را پشتیبانی نمائید. در دام توصیف صِرف موضوع یا بازگویی مکرر نظر خود نیفتید!

 بخش نوشتاری تافل- راهکارهای فعالیت ترکیبی
درس 5 : بخش نوشتاری تافل- راهکارهای فعالیت ترکیبی

آیا نگران فعالیت ترکیبی در بخش نوشتاری تافل هستید؟ نترسید- اینجا راهکارهایی برای همراهی شما و ترفندهایی برای شما جهت گرفتن بالاترین نمره ارائه می شود.

 TOEFL Writing Section- Integrated Task Practice
درس 6 : TOEFL Writing Section- Integrated Task Practice

Ready to get some practice working with Integrated Tasks on the TOEFL? Grab a pen and paper and get ready for a full-length practice task to help you prepare.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.