ساختار بخش نوشتاری آزمون تافل

دوره: تافل iBT / فصل: بخش نوشتاری تافل / درس 1

ساختار بخش نوشتاری آزمون تافل

توضیح مختصر

بخش نوشتاری آزمون تافل توانایی شما در نوشتن متن انگلیسی آکادمیک را می‌سنجد. در اینجا مروری بر بخش نوشتاری و نحوه ی نمره دادن به آن خواهیم داشت.

  • زمان مطالعه 4 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

بخش نوشتاری تافل

بخش نوشتاری تافل، آزمونی درباره کیفیت تولید نوعی نوشتار است که در مدرسه به نوشتن آن نیاز خواهید داشت. در مجموع 50 دقیقه روی بخش نوشتار کار خواهید کرد. این بخش به دو فعالیت تقسیم می‌شود: یک فعالیت مستقل و یک فعالیت ترکیبی

  • در فعالیت ترکیبی متنی را می‌خوانید، به صدای گوینده ای که درباره همان موضوع حرف می‌زند، گوش می‌دهید و سپس درباره آن موضوع می‌نویسید. این فعالیت حدود 20 دقیقه طول می‌کشد.
  • در فعالیت مستقل باید درباره مسئله دیدگاهی اتخاذ کرده و آن را با شواهد و دلایل اثبات کنید. این فعالیت حدود 30 دقیقه طول می‌کشد.

آزمون کاملاً الکترونیکی است پس همهی کارها را با کیبورد انجام خواهید داد.

فعالیت ترکیبی

در فعالیت ترکیبی درباره اطلاعاتی خواهید نوشت که می‌خوانید و به آن گوش فرا می‌دهید. به همین دلیل اسمش ترکیبی است- زیرا مهارتهای شما در خواندن و گوش دادن و نیز نوشتن را با هم ترکیب می‌کند.

ابتدا سه دقیقه زمان دارید تا متن کوتاهی را بخوانید. می‌توانید هنگام خواندن یادداشت برداری کنید اما سعی نکنید همه چیز را بنویسید زیرا هنگام نوشتن، این متن در اختیارتان خواهد بود. سپس متن ناپدید خواهد شد و دو دقیقه به سخنرانی گوش خواهید داد. موضوع این سخنرانی نیز همان موضوع متنی است که خواندید. از آن نیز می‌توانید یادداشت بردارید. سپس متن خواندنی دوباره روی صفحه نمایش داده می‌شود و شما شروع به نوشتن خواهید کرد.

تکلیف نوشتاری برای فعالیت ترکیبی همیشه یکسان است: نکات اصلی متن شنیداری را به طور خلاصه بیان کرده و نحوه ی ارتباط آنها را با نکات اصلی متن خواندنی توضیح دهید. بیشتر دانش آموزان بین 150 تا 225 کلمه می‌نویسند اما سقف کلمات محدودیتی ندارد.

این فعالیت را بر اساس میزان سازماندهی و درستی متن از لحاظ دستوری و کیفیت پاسخگویی به سوال و وجود تمامی اطلاعات مهم نمره می‌دهند. به خاطر چیزهایی مانند غلطهای دستوری، استفاده نادرست از کلمات یا از قلم انداختن اطلاعات مهمِ هر کدام از دو متن از شما نمره کم می‌کنند. لازم است به نکات دستوری و زبان توجه کنید اما نیازی نیست جوابهایتان عالی باشند تا بتوانید نمره ی خوبی بگیرید. حتی اگر چند اشتباه انگشت شمار هم داشته باشید، باز می‌توانید نمره ی بالایی بگیرید.

فعالیت مستقل

پس از فعالیت ترکیبی به فعالیت مستقل می‌رسید. تکمیل این فعالیت حدود 30 دقیقه طول می‌کشد.

در فعالیت مستقل لازم نیست چیزی را گوش بدهید یا بخوانید. در عوض سوالی به شما داده می‌شود که می‌خواهد بین دو دیدگاه یکی را انتخاب کنید یا بگوئید با یک جمله موافق هستید یا مخالف. سپس باید مقاله ای بنویسید و دیدگاه خود را توضیح دهید و شواهد و دلایلی برای اثبات آن بیاورید.

این سوالات به گونه ای هستند که هر کسی می‌تواند به آنها جواب بدهد؛ هیچ دانش یا اطلاعات جانبی لازم نخواهید داشت. تنها بر اساس تجارب شخصی خود قادر به جواب دادن خواهید بود.

در این مقاله بر اساس کیفیت ارائه و اثبات دیدگاه خود نمره خواهید گرفت. اصلا فرقی ندارد که کدام دیدگاه را انتخاب کرده باشید. مصححان به این مسئله هیچ اهمیتی نمی‌دهند. هیچ کدام از جوابها درست یا غلط نیستند. مسئله ی مهم این است که تا چه حد قادرید هر یک از جوابهای انتخابی را به زبان انگلیسی درست اثبات نمائید. و باز هم مسئله این نیست که عالی بنویسید، حتی اگر مقاله تان کاملاً بی خطا نباشد هم باز می‌توانید موفق شوید.

خلاصه درس

در این درس درباره ی ساختار کلی بخش نوشتاری آزمون تافل آموختید. این آزمون در مجموع حدود 50 دقیقه طول می‌کشد و شامل دو فعالیت مجزا است:

  • یک فعالیت ترکیبی که در آن یک متن خواندنی و یک متن شنیداری را خلاصه می‌کنید.
  • یک فعالیت مستقل که در آن دیدگاه خود را درباره یک مسئله بیان و آن را اثبات می‌کنید.

هر دو فعالیت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود پس هیچ دست نوشته ای نخواهید داشت. درباره ی کیفیت نوشتار شما درباره ی هر دو جواب نمره خواهند داد. در فعالیت ترکیبی بر اساس میزان دقت در خلاصه کردن اطلاعات و ارتباط دادن متنها نیز به شما نمره خواهند داد. در فعالیت مستقل هیچ کدام از جوابها درست یا غلط نیستند پس خیلی درباره اینکه کدام را انتخاب کنید، تلاش نکنید. اینجا مسئله این است که شما چقدر می‌توانید نظر خود را بیان کرده و برای اثبات آن دلیل ارائه دهید.

بهترین راه برای آماده شدن جهت آزمون نوشتاری (یا هر یک از بخشهای دیگر تافل) تمرین کردن است پس سایر درسهای این دوره آموزشی را برای کسب جزئیات بیشتر و سوالات تمرینی ببینید.

نتایج یادگیری

پس از این درس قادر خواهید بود:

  • ساختار بخش نوشتاری تافل را تشریح کنید
  • نحوه ی انجام فعالیت ترکیبی و فعالیت مستقل آزمون را به یاد بیاورید.
  • توضیح دهید که چطور به هر بخش نمره خواهند داد.

متن انگلیسی درس

TOEFL Writing

The TOEFL writing section is a test of how well you can produce the kind of English writing you’d need to do in school. In total, you’ll be working on the writing section for 50 minutes. It’s broken up into two tasks: an independent task and an integrated task.

The integrated task requires you to read a passage and listen to a speaker on the same topic, then, write about that topic. This task takes about 20 minutes.

The independent task requires you to take a position on an issue and support it with evidence and reasons. This task takes about 30 minutes.

The test is completely computerized, so you’ll be doing the whole thing on a keyboard.

The Integrated Task

On the integrated task, you’ll be writing about information that you read and listen to. That’s why it’s called ‘integrated’ - because it integrates your skills in reading and listening as well as writing.

First, you’ll have three minutes to read a short passage. You can take notes while you read, but don’t try to write down everything, because the reading passage will be available to you as you write. Then, the passage will disappear, and you’ll listen to a lecture for two minutes. The lecture will be on the same topic as the reading passage. You can take notes on this, too. Then, the reading passage will reappear on the screen, and you’ll start writing.

The writing assignment for the integrated task is always the same: summarize the main points of the listening passage and explain how they’re related to the main points of the reading passage. Most students end up writing between 150 and 225 words, but there is no upper limit.

This task is graded on how organized and grammatically-correct your writing is and how well you respond to the prompt and include all the important information. You’ll get marked down for things like incorrect grammar, awkward usage or leaving out important information in either of the passages. It’s important to pay attention to grammar and language, but your answers don’t have to be perfect to score well. You can still get a high score even if you make a few mistakes.

The Independent Task

After the integrated task, you’ll move on to the independent task. This one takes about 30 minutes to complete.

On the independent task, you won’t have to listen to anything or read any passages. Instead, you’ll get a prompt that asks you to choose between two opinions or decide whether or not you agree with a statement. Then, you’ll have to write an essay explaining your position and supporting it with evidence and reasons.

These will be questions that anyone can answer; you won’t need any specialist knowledge or outside information. You’ll be able to answer based only on your personal experiences.

You’ll be scored on this essay based on how well you present and support your opinion. It doesn’t matter at all which position you take. The graders don’t care about that. There’s no right or wrong answer. All that matters is how well you support whichever answer you choose in grammatically correct English. And again, it’s not about being perfect; you can still do very well even if your essay isn’t completely flawless.

Lesson Summary

In this lesson, you learned about the basic structure of the TOEFL writing test. This test as a whole takes about 50 minutes, and it involves two separate tasks:

An integrated task , where you summarize a reading and a listening passage.

An independent task , where you state and support your position on an issue.

Both tasks are completed electronically, so there’s no handwriting involved. You’ll be graded on the quality of your writing on both responses. On the integrated task, you’ll also be graded based on how accurately you summarize the information and how well you connect the passages. On the independent task, there’s no right or wrong answer, so don’t sweat over which side of the prompt you pick. Here, it’s all about how well you state and support your opinion.

The best way to prepare for the writing test (or any other part of the TOEFL) is to practice, so check out the other lessons in this course for some details and practice questions.

Learning Outcomes

Following this lesson, you’ll have the ability to:

Describe the structure of the TOEFL writing test

Recall how to complete the integrated task and independent task sections of the test

Explain how each section will be graded

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.