بخش خواندن تافل - سطح پیشرفته

دوره تافل iBT ، فصل 3 : بخش خواندن تافل - سطح پیشرفته

درباره‌ی این فصل:

روشهای به کار رفته برای درک یک متن و تعبیر متن را مرور کنید. این درسهای ویدیویی، تمامی روشهای پیشرفته خواندن و درک مفاهیم و تعبیر لازم برای آزمون را به شیوه ای شفاف و ساده ارائه می دهد.

بخش خواندن تافل سطح پیشرفته - خلاصه فصل

با درسهای ویدیویی خوشایند و اثربخش این فصل در روشهای پیشرفته درک مفاهیم متون خواندنی مهارت کسب کنید. این درسهای ویدیوییِ سریع، تشخیص معنای متون خواندنی را آسان و جالب می کند. درسهای این فصل موارد زیر را در بر می گیرد.

  • راهگشایی در متنها با حروف ربط
  • درک موضوع در مقایسه با بحث
  • تعبیر معنای ادبی

این درسهای کوتاه حاوی روشهای پیشرفته درک متون بخش خواندن تافل هستند که باعث تسهیل یادگیری خواندن و درک مفاهیم می شود.

اهداف بخش خواندن تافل اینترنتی

دانشجویان غیربومی زبان انگلیسی می توانند در آزمون تافل اینترنتی شرکت کنند تا درک خود از زبان انگلیسی را محک زده و درخواست تحصیل در دانشکده ها و دانشگاههای انگلیسی زبان را بدهند. بخش خواندن یک چهارم آزمون را تشکیل می دهد و تقریبا 36 تا 56 سوال دارد. درسهای ویدیویی این فصل آموزش پیشرفته ی خواندن و درک مفاهیم و تعبیر ادبی را ارائه می کند که برای موفقیت در این بخش از آزمون مورد نیاز خواهند بود. برخی از اهداف این درسها عبارتند از:

  • تشخیص لحن یک نوشته
  • درک حس و حال
  • درک ساختار نوشته و اثر آن بر معنا
  • استفاده از متن برای کمک به تعبیر ادبی

بخش خواندنِ آزمون، سه یا چهار متن به شما می دهد که از کتابهای درسی یا سایر نوشته های دانشگاهی انتخاب شده اند. از شما خواسته می شود این متنها را خوانده و با استفاده از مهارتهای خواندن و درک مفاهیم و تعبیر ادبی به آنها جواب دهید.

این شامل 5 زیر است:

در این درس ترفندها و نکاتی برای استفاده از کلمات یا عبارات ربط برای راهگشایی در متن و یافتن نکته اصلی خواهید دید.

درک تفاوت بین موضوع و استدلال بخش مهمی از فرایند تبدیل شدن به خواننده ای حرفه‌ای است. اینجا این تفاوت را با مثال آورده ایم. همچنین نحوه تشخیص دلایل استدلال در یک متن را نیز مرور خواهیم کرد.

در این درس دو اصطلاح ادبی لحن و حس و حال را تعریف خواهیم کرد. سپس درباره نحوه تشخیص هر کدام از آنها و نیز یافتن آنها در متنهای کوتاه را بررسی خواهیم کرد.

در این درس نقش ساختار را در ادبیات تعریف خواهیم کرد. از اینجا به بعد به روشهای مختلف شکل دادن به داستان و نحوه اثرگذاری آن بر معنا نگاهی خواهیم داشت.

در این درس درباره شیوه یافتن و تعبیر معنای ادبی در نوشته بحث خواهیم کرد. این درس بر استفاده از متن جهت یافتن عناصر اصلی برای جهت دادن به تعبیر شما از متن تمرکز خواهد داشت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.