راهگشایی در متن با حروف ربط

توضیح مختصر: در این درس ترفندها و نکاتی برای استفاده از کلمات یا عبارات ربط برای راهگشایی در متن و یافتن نکته اصلی خواهید دید.

زمان مطالعه: 12 دقیقه

سطح: خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدئویی

ترجمه‌ی درس

ربط دهنده ها

آیا تاکنون شروع به خواندن پاراگرافی کرده و به این دلیل گیج شده اید که مطمئن نیستید هر جمله چطور به جمله ی بعدی ربط پیدا می کند؟ یا آیا تاکنون در دنبال کردن بحث در متنی طولانی دچار مشکل شده اید و نکته اصلی را در نیمه راه گم کرده اید؟ کسب اطلاعات بیشتر درباره کلمات ربطی راه فوق العاده ای برای جلوگیری از همین نوع سردرگمی است.

کلمات ربط دهنده کلمات یا عباراتی هستند که شما را از یک بخش متن به بخش بعدی هدایت می کند. درک نحوه استفاده نویسنده از کلمات ربط می تواند کمکتان کند در متن راهگشایی کرده و منطق استدلال نویسنده را دنبال کنید. در این درس، نگاهی به نحوه کار کلمات ربط و طرز استفاده از آنها برای کمک به تشخیص استدلال اصلی یک متن خواهید داشت.

انواع کلمات ربط

بیائید با نگاهی مختصر به سه نوع مختلف از کلمات ربط شروع کنیم. اولین نوع کلمات ربط نشان دهنده ی تداوم هستند: بخشی که پس از کلمه ربط می آید تاحدودی بر اساس بخش قبل از آن بوده یا آن را دنبال می کند. مثلا به این دو جمله نگاه کنید:

…همانطور که در این پاراگراف نشان داده ام، گربه نسبت به سگ حیوان خانگی بهتری است زیرا کمتر سروصدا می کند.

به علاوه گربه نسبت به سگ حیوان خانگی بهتری است چون نیاز به پیاده روی ندارد…

کلمه moreover و also کلمات ربطی هستند که شما را از پاراگراف اول به پاراگراف دوم هدایت می کنند. آنها به شما امکان می دهند بفهمید که پاراگراف دوم تا حدی مکمل پاراگراف اول خواهد بود. پاراگراف اول برای اعتقاد نویسنده به بهتر بودن گربه یک دلیل ارائه می کند؛ پاراگراف دوم دلیل دیگری ارائه می دهد. مثال دیگری می زنیم:

گربه نسبت به سگ کم تر سروصدا می کند. به همین دلیل گربه حیوان خانگی بهتری است.

در اینجا عبارت ربطیِ because of this رابطه ی بین دو جمله را بیان می کند: جمله اول علت جمله دوم است. مثالهای دیگری از کلمات ربطی از این دست شامل therefore، so و کلمات مشابه می شود.

دومین نوع کلمات ربطی نشان دهنده ی تضاد هستند. این کلمات ربطی وجود یک تضاد یا حتی تناقض بین دو بخش متن را به شما گوشزد می کنند. برای مثال به این دو جمله نگاه کنید:

بعضی از مردم فکر می کنند گربه به این دلیل نسبت به سگ حیوان خانگی بهتری است که کمتر سر و صدا می کند.

با این حال این فقط یک تصور غلط است: سگ را نیز می توان تربیت کرد تا ساکت و آرام باشد.

در اینجا می توانید ببینید که however به خواننده متذکر می شود که تغییری در راه است: جمله دوم توضیح می دهد که چرا باور جمله ی اول غلط است. مثال دیگری می زنیم:

سگ را می توان به سادگی تربیت کرد تا ساکت و آرام باشد.

علیرغم این مسئله، بسیاری از مردم هنوز می پندارند که سگ حیوان پر سر و صدایی است.

در اینجا despite this کلمه ربطی نشاندهنده ی تضاد بین جمله اول و دوم است. در این مثال، جمله اول شرح می دهد که چرا آنچه نویسنده فکر می کند، درست است، در حالیکه جمله دوم آنچه را که نویسنده فرضی غلط می پندارد، شرح می دهد. کلمات ربطی که تضاد را نشان می دهند عبارتند از although، nevertheless، but، و کلماتی از این دست.

نهایتا اینکه کلمات ربطی می توانند به راحتی نشان دهند که در کجای متن هستید. برای مثال نویسنده ای که سه نکته ی کلی دارد، ممکن است با اول اینکه، دوم اینکه و سوم اینکه به شما کمک کند که بدانید در کجای متن هستید. همچنین معمولا پاراگراف آخر را با کلمات ربطی مانند finally یا in conlusion شروع می کنند.

استفاده از کلمات ربط

حالا انواع کلمات ربط را می شناسید، اما اینها چطور می توانند در آزمون به شما کمک کنند؟ توجه به کلمات ربط می تواند در تشخیص نکته ی اصلیِ متن و روابط بین اطلاعات موجود در آن به شما کمک کند. بسیار بعید است که موضوعی وجود داشته باشد که در آن حقیقت کاملا آشکار بوده و هیچ نکته مقابل یا شواهدی در آن نباشد که خلاف آن را القا کند. اغلب بحث و جدلی در میان است و نویسنده ای که درباره موضوع می نویسد باید نظرات مختلف و شواهد هر دو طرفِ بحث را ذکر کند.

وقتی نویسنده ای دیدگاهها یا شواهد مختلف را توضیح می دهد، برای نشان دادن محل و شیوه ی بحث درباره این عقاید متناقض و نظر خود از کلمات ربط استفاده می کند. درک شیوه ی عمل این کلمات ربط به شما در تشخیص نکته اصلی و محل بیان نظرات مخالف کمک می کند. برای مثال پاراگراف زیر را ببینید:

[1] چرا آمریکایی ها اینقدر شیفته ابرقهرمانان هستند؟ [2] نظریه ها بسیار متفاوتند و از ارزش سرگرمی صِرف تا جایگاه آنان به عنوان بُتی برای کودکان را در بر می گیرد؛ درست مثل قهرمانان هومر برای کودکان یونان باستان. [3] با اینحال، نظریه ای دیگر چیزی بیش از فرهنگ قهرمانی را شرح می دهد؛ ابرقهرمانان، بیانگر هیجانات ویژه ی امریکایی ها درباره قدرت، مردانگی و سیاست هستند.

در اینجا مهمترین کلمه ربط however است. این کلمه نشان دهنده ی تضاد است. در این مورد، تضاد بین دو نظریه است: در جمله 2 نظریه های بسیار متفاوت و سپس شرحی از برخی از آنان را دارید. جمله 3 با however, an alternate theory… شروع می شود. سپس جمله 3 در ادامه توضیح می دهد که این نظریه چیزهای بیشتری درباره ابرقهرمانان می گوید. به عبارت دیگر این همان نظریه ای است که نویسنده فکر می کند درست است. شناخت عملکرد کلمه ربطِ however در این پاراگراف می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید نویسنده با کدامیک از این نظریه ها موافق است و آن نظریه را از دیگر نظریه های جمله 2 تشخیص دهید.

کلمات ربطی مانند first، second و third که نشان می دهند در کجای متن هستید، کمکتان می کنند تا استدلال نویسنده را دنبال کرده و گم نشوید. آنها را مانند علائم راهنمایی بدانید که دائما یادآوری می کنند کجا هستید و کجا می‌روید. اگر در به خاطر سپردن یکباره ی اطلاعات به ذهنتان دچار مشکل هستید، این کلمات می تواند کمکتان کند تا از برگه ای که متن روی آن نوشته شده است، طرحی ذهنی بسازید و همه را کنار هم قرار دهید.

خلاصه درس

در این درس آموختید چگونه از کلمات ربط برای راهگشایی خواندن متن و درک روابط منطقی بین جملات استفاده کنید. به سه نوع کلمه ربط توجه کنید:

  • کلمات ربطی که تداوم را نشان می دهند: کلماتی مانند also، therefore، furthermore، moreover و because نشان می دهند که اطلاعات بعدی در راستای اطلاعاتی قبلی خواهند بود.
  • کلمات ربطی که تضاد را نشان می دهند: کلماتی مانند but، however، despite this، in contrast وon the other hand نشان می دهند که اطلاعات بعدی به نحوی متضاد هستند.
  • کلمات ربطی که نشان می دهند کجای متن هستید: کلماتی مانند first،… second،…third، finally یا to begin with می توانند مانند علائم راهنماییِ جاده ای متن را نشانتان بدهند و از گم شدنتان جلوگیری کنند.

یادگیری تشخیص این کلمات ربط می تواند در یافتن نکته اصلی نویسنده کمکتان کند، حتی اگر متن چندین دیدگاه مختلف را مطرح کرده باشد. آنها کمکتان می کنند روابط منطقی بین جملات را بفهمید تا بتوانید استدلال متن و نه صرفا موضوع آن را درک کنید. با ازمونک کمی تمرین کنید و در تمرین خواندنی که انجام می دهید، به آنها توجه کنید.

متن انگلیسی درس

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.