راهگشایی در متن با حروف ربط

دوره: تافل iBT / فصل: بخش خواندن تافل - سطح پیشرفته / درس 1

راهگشایی در متن با حروف ربط

توضیح مختصر

در این درس ترفندها و نکاتی برای استفاده از کلمات یا عبارات ربط برای راهگشایی در متن و یافتن نکته اصلی خواهید دید.

  • زمان مطالعه 7 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

ربط دهنده ها

آیا تاکنون شروع به خواندن پاراگرافی کرده و به این دلیل گیج شده اید که مطمئن نیستید هر جمله چطور به جمله ی بعدی ربط پیدا می کند؟ یا آیا تاکنون در دنبال کردن بحث در متنی طولانی دچار مشکل شده اید و نکته اصلی را در نیمه راه گم کرده اید؟ کسب اطلاعات بیشتر درباره کلمات ربطی راه فوق العاده ای برای جلوگیری از همین نوع سردرگمی است.

کلمات ربط دهنده کلمات یا عباراتی هستند که شما را از یک بخش متن به بخش بعدی هدایت می کند. درک نحوه استفاده نویسنده از کلمات ربط می تواند کمکتان کند در متن راهگشایی کرده و منطق استدلال نویسنده را دنبال کنید. در این درس، نگاهی به نحوه کار کلمات ربط و طرز استفاده از آنها برای کمک به تشخیص استدلال اصلی یک متن خواهید داشت.

انواع کلمات ربط

بیائید با نگاهی مختصر به سه نوع مختلف از کلمات ربط شروع کنیم. اولین نوع کلمات ربط نشان دهنده ی تداوم هستند: بخشی که پس از کلمه ربط می آید تاحدودی بر اساس بخش قبل از آن بوده یا آن را دنبال می کند. مثلا به این دو جمله نگاه کنید:

…همانطور که در این پاراگراف نشان داده ام، گربه نسبت به سگ حیوان خانگی بهتری است زیرا کمتر سروصدا می کند.

به علاوه گربه نسبت به سگ حیوان خانگی بهتری است چون نیاز به پیاده روی ندارد…

کلمه moreover و also کلمات ربطی هستند که شما را از پاراگراف اول به پاراگراف دوم هدایت می کنند. آنها به شما امکان می دهند بفهمید که پاراگراف دوم تا حدی مکمل پاراگراف اول خواهد بود. پاراگراف اول برای اعتقاد نویسنده به بهتر بودن گربه یک دلیل ارائه می کند؛ پاراگراف دوم دلیل دیگری ارائه می دهد. مثال دیگری می زنیم:

گربه نسبت به سگ کم تر سروصدا می کند. به همین دلیل گربه حیوان خانگی بهتری است.

در اینجا عبارت ربطیِ because of this رابطه ی بین دو جمله را بیان می کند: جمله اول علت جمله دوم است. مثالهای دیگری از کلمات ربطی از این دست شامل therefore، so و کلمات مشابه می شود.

دومین نوع کلمات ربطی نشان دهنده ی تضاد هستند. این کلمات ربطی وجود یک تضاد یا حتی تناقض بین دو بخش متن را به شما گوشزد می کنند. برای مثال به این دو جمله نگاه کنید:

بعضی از مردم فکر می کنند گربه به این دلیل نسبت به سگ حیوان خانگی بهتری است که کمتر سر و صدا می کند.

با این حال این فقط یک تصور غلط است: سگ را نیز می توان تربیت کرد تا ساکت و آرام باشد.

در اینجا می توانید ببینید که however به خواننده متذکر می شود که تغییری در راه است: جمله دوم توضیح می دهد که چرا باور جمله ی اول غلط است. مثال دیگری می زنیم:

سگ را می توان به سادگی تربیت کرد تا ساکت و آرام باشد.

علیرغم این مسئله، بسیاری از مردم هنوز می پندارند که سگ حیوان پر سر و صدایی است.

در اینجا despite this کلمه ربطی نشاندهنده ی تضاد بین جمله اول و دوم است. در این مثال، جمله اول شرح می دهد که چرا آنچه نویسنده فکر می کند، درست است، در حالیکه جمله دوم آنچه را که نویسنده فرضی غلط می پندارد، شرح می دهد. کلمات ربطی که تضاد را نشان می دهند عبارتند از although، nevertheless، but، و کلماتی از این دست.

نهایتا اینکه کلمات ربطی می توانند به راحتی نشان دهند که در کجای متن هستید. برای مثال نویسنده ای که سه نکته ی کلی دارد، ممکن است با اول اینکه، دوم اینکه و سوم اینکه به شما کمک کند که بدانید در کجای متن هستید. همچنین معمولا پاراگراف آخر را با کلمات ربطی مانند finally یا in conlusion شروع می کنند.

استفاده از کلمات ربط

حالا انواع کلمات ربط را می شناسید، اما اینها چطور می توانند در آزمون به شما کمک کنند؟ توجه به کلمات ربط می تواند در تشخیص نکته ی اصلیِ متن و روابط بین اطلاعات موجود در آن به شما کمک کند. بسیار بعید است که موضوعی وجود داشته باشد که در آن حقیقت کاملا آشکار بوده و هیچ نکته مقابل یا شواهدی در آن نباشد که خلاف آن را القا کند. اغلب بحث و جدلی در میان است و نویسنده ای که درباره موضوع می نویسد باید نظرات مختلف و شواهد هر دو طرفِ بحث را ذکر کند.

وقتی نویسنده ای دیدگاهها یا شواهد مختلف را توضیح می دهد، برای نشان دادن محل و شیوه ی بحث درباره این عقاید متناقض و نظر خود از کلمات ربط استفاده می کند. درک شیوه ی عمل این کلمات ربط به شما در تشخیص نکته اصلی و محل بیان نظرات مخالف کمک می کند. برای مثال پاراگراف زیر را ببینید:

[1] چرا آمریکایی ها اینقدر شیفته ابرقهرمانان هستند؟ [2] نظریه ها بسیار متفاوتند و از ارزش سرگرمی صِرف تا جایگاه آنان به عنوان بُتی برای کودکان را در بر می گیرد؛ درست مثل قهرمانان هومر برای کودکان یونان باستان. [3] با اینحال، نظریه ای دیگر چیزی بیش از فرهنگ قهرمانی را شرح می دهد؛ ابرقهرمانان، بیانگر هیجانات ویژه ی امریکایی ها درباره قدرت، مردانگی و سیاست هستند.

در اینجا مهمترین کلمه ربط however است. این کلمه نشان دهنده ی تضاد است. در این مورد، تضاد بین دو نظریه است: در جمله 2 نظریه های بسیار متفاوت و سپس شرحی از برخی از آنان را دارید. جمله 3 با however, an alternate theory… شروع می شود. سپس جمله 3 در ادامه توضیح می دهد که این نظریه چیزهای بیشتری درباره ابرقهرمانان می گوید. به عبارت دیگر این همان نظریه ای است که نویسنده فکر می کند درست است. شناخت عملکرد کلمه ربطِ however در این پاراگراف می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید نویسنده با کدامیک از این نظریه ها موافق است و آن نظریه را از دیگر نظریه های جمله 2 تشخیص دهید.

کلمات ربطی مانند first، second و third که نشان می دهند در کجای متن هستید، کمکتان می کنند تا استدلال نویسنده را دنبال کرده و گم نشوید. آنها را مانند علائم راهنمایی بدانید که دائما یادآوری می کنند کجا هستید و کجا می‌روید. اگر در به خاطر سپردن یکباره ی اطلاعات به ذهنتان دچار مشکل هستید، این کلمات می تواند کمکتان کند تا از برگه ای که متن روی آن نوشته شده است، طرحی ذهنی بسازید و همه را کنار هم قرار دهید.

خلاصه درس

در این درس آموختید چگونه از کلمات ربط برای راهگشایی خواندن متن و درک روابط منطقی بین جملات استفاده کنید. به سه نوع کلمه ربط توجه کنید:

  • کلمات ربطی که تداوم را نشان می دهند: کلماتی مانند also، therefore، furthermore، moreover و because نشان می دهند که اطلاعات بعدی در راستای اطلاعاتی قبلی خواهند بود.
  • کلمات ربطی که تضاد را نشان می دهند: کلماتی مانند but، however، despite this، in contrast وon the other hand نشان می دهند که اطلاعات بعدی به نحوی متضاد هستند.
  • کلمات ربطی که نشان می دهند کجای متن هستید: کلماتی مانند first،… second،…third، finally یا to begin with می توانند مانند علائم راهنماییِ جاده ای متن را نشانتان بدهند و از گم شدنتان جلوگیری کنند.

یادگیری تشخیص این کلمات ربط می تواند در یافتن نکته اصلی نویسنده کمکتان کند، حتی اگر متن چندین دیدگاه مختلف را مطرح کرده باشد. آنها کمکتان می کنند روابط منطقی بین جملات را بفهمید تا بتوانید استدلال متن و نه صرفا موضوع آن را درک کنید. با ازمونک کمی تمرین کنید و در تمرین خواندنی که انجام می دهید، به آنها توجه کنید.

متن انگلیسی درس

Transitions

Have you ever started reading a paragraph and gotten confused because you just weren’t sure how each sentence was relevant to the next? Or, have you struggled to follow the argument in a longer passage and lost track of the main point halfway through? Knowing more about transition words is a great way to avoid exactly that kind of confusion.

Transitions are words or phrases that guide you from one part of the passage to the next. Understanding how authors use transitions can help you navigate a passage and follow the logic of the author’s argument. In this lesson, you’ll get a look at how transitions work and how to use them to help you identify the main argument of a passage.

Types of Transitions

Let’s start by briefly looking at three different types of transitions. The first type of transitions are transitions that signal continuity: the part after the transition will somehow build on, support, or follow the part before. For example, look at these two sentences:

…as I’ve shown in this paragraph, cats are better pets than dogs because they are quieter.

Moreover, cats are also better pets than dogs because they do not need to be walked…

‘Moreover’ and ‘also’ are transition words that guide you from the first paragraph to the second. They let you know that the second paragraph will somehow complement the first one. The first paragraph gave one reason why the author thinks cats are better pets; the second paragraph gives another. Here’s another example:

Cats are quieter than dogs. Because of this, they are better pets.

Here, the transition phrase ‘because of this’ tells you the relationship between the two sentences: the first is the cause of the second. Other examples of transitions like this include ‘and,’ ‘therefore,’ ‘so,’ and similar words.

The second type of transitions are transitions that signal contrast. These transitions tip you off to a contrast or even a contradiction between two parts of the passage. For example, look at these two sentences:

Some people think that cats are better pets than dogs because cats are quieter.

However, this is a myth: dogs can also be trained to be quiet.

You can see here that ‘however’ signals to the reader that a change is coming: the second sentence explains why the opinion in the first sentence is wrong. Here’s another example:

Dogs can easily be trained to be quiet.

Despite this, many people still assume that they will be noisy pets.

Here, ‘despite this’ is a transition signaling a contrast between the first sentence and the second. In this case, the first sentence describes what the author thinks is true, while the second describes what the author thinks is an incorrect assumption. The transition alerts the reader to watch out for the contrast. Other transitions that signal contrast include ‘although,’ ‘nevertheless,’ ‘but,’ and similar words.

Finally, transitions can also simply signal where you are in the passage. For example, if an author has three main points, she might signal with ‘first,’ ‘second,’ ‘third’ to help you keep track of where you are in the passage. It’s also common to begin the last paragraph with a transition like ‘finally’ or ‘in conclusion.’

Using Transitions

Now you know the types of transitions, but how can they help you on the test? Watching for reading transitions can help you figure out the main point of the passage and the relationships between pieces of information in the passage. It’s very rare to have a topic where the truth is completely obvious and there are absolutely no counterpoints or pieces of evidence suggesting otherwise. More often, there’s a debate, and an author writing about the topic has to acknowledge opinions and evidence from both sides of the debate.

When an author is discussing multiple points of view or pieces of evidence, she’ll use transition words to signal where and how she’s discussing these conflicting ideas and what her own opinion is. Understanding how those transition words work will help you figure out what the main point of the passage is and where the author is quoting contrary opinions. For example, look at this paragraph:

[1] Why do superheroes fascinate Americans so much? [2] Theories vary widely, from their pure entertainment value to their position as aspirational idols for children, just as the Homeric heroes presumably were for children in ancient Greece. [3] However, an alternate theory explains much more about hero culture: superheroes are the expression of distinctly American cultural anxieties about power, masculinity, and politics.

Here, the big transition word is ‘however.’ ‘However’ signals a contrast. In this case, it’s a contrast between theories: in Sentence 2, you have ‘theories vary widely’ and then a description of some of them. Sentence 3 starts with ‘However, an alternate theory…’. Sentence 3 then goes on to explain that this alternate theory ‘explains much more’ about superheroes. In other words, this is the one the author thinks is correct. Recognizing how the transition word ‘however’ works in this paragraph can help you figure out which one of these theories the author agrees with and distinguish that theory from the other theories in Sentence 2.

Transitions that signal your location in the passage, like ‘first,’ ‘second,’ and ‘third,’ can also help you keep track of an author’s argument and avoid getting lost. Think of them like road signs that constantly remind you where you are and where you’re going. If you’re struggling to hold all the information in your head at once, these words can help you make a mental outline of the paper and pull it all together.

Lesson Summary

In this lesson, you learned how to use transitions to navigate reading passages and understand the logical relationships between sentences. Be on the lookout for three major types of transitions:

Transitions that signal continuity: words like ‘also,’ ‘therefore,’ ‘furthermore,’ ‘moreover,’ and ‘because’ signal that the following information will carry on in the same vein.

Transitions that signal contrast: words like ‘but,’ ‘however,’ ‘despite this,’ ‘in contrast,’ and ‘on the other hand’ signal that the following information will be contrasted in some way.

Transitions that signal where you are in the passage: words like ‘first…second…third,’ ‘finally,’ or ‘to begin with’ can give you ‘road signs’ to the passage and prevent you from getting lost.

Learning to spot these transition words can help you find the author’s main point, even when the passage discusses multiple points of view. They’ll help you understand the logical relationships between sentences, so you can understand the argument that the passage is making, not just the topic it’s discussing. Get some practice on the quiz, and look out for them on the practice reading passages you do!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.