تفاوت بین موضوع و استدلال در یک متن

دوره: تافل iBT / فصل: بخش خواندن تافل - سطح پیشرفته / درس 2

تفاوت بین موضوع و استدلال در یک متن

توضیح مختصر

درک تفاوت بین موضوع و استدلال بخش مهمی از فرایند تبدیل شدن به خواننده ای حرفه‌ای است. اینجا این تفاوت را با مثال آورده ایم. همچنین نحوه تشخیص دلایل استدلال در یک متن را نیز مرور خواهیم کرد.

 • زمان مطالعه 6 دقیقه
 • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

تفاوت موضوع و استدلال

آیا فرق بین موضوع یک متن و استدلال مطرح شده در آن را می دانید؟ دانستن این تفاوت می تواند کمکتان کند تا خواننده ی بهتری شوید، و نیز وقتی به هر نوع سوال استاندارد جواب می دهید، واقعا به شما کمک می کند. پس اینجا مروری خواهیم داشت.

موضوع یک متن چیزی است که متن درباره آن است. استدلال یک متن دیدگاه نویسنده آن درباره موضوع است. استدلال گاهی اوقات ادعا یا فرضیه اصلی نیز نامیده می شود. استدلال چیزی قابل بحث است- اگر نتوانید طرف دیگر قضیه را استدلال کنید، پس این اصلا یک استدلال نیست.

متنهایی با یک موضوع مشترک می توانند استدلالهای متفاوتی داشته باشند. برای مثال، سه متن را با موضوع گرمایش زمین فرض کنید:

 • متن اول استدلال می کند که گرمایش زمین وجود دارد و فعالیتهای انسانی عامل آن است.
 • متن دو استدلال می کند که گرمایش زمین وجود دارد اما عامل آن فعالیتهای انسانی نیست.
 • متن سه استدلال می کند که گرمایش زمین اصلا وجود ندارد.

موضوع یکسان،اما استدلالها متفاوت است.

بسیاری از سوالات آزمون شما را ملزم به یافتن موضوع یا استدلال یک متن یا تشخیص نکته ای می کند که نویسنده برای اثبات استدلالش می آورد. در این درس یافتن این دو را تمرین می کنید و سپس نگاه دقیقتری به استدلالهای متن خواهیم داشت تا بتوانید آن سوالات را بدون هیچ مشکلی جواب بدهید.

مثالها

برای تشخیص تفاوت بین موضوع و استدلال بیایید نگاهی به یک متن فرضی داشته باشیم:

دزدان دریایی در مقابل نینجاها

انسانها مدتها بود که به این سوال می اندیشیدند که کدامیک خوشایندتر هستند: نینجاها یا دزدان دریایی؟ به نظر من نینجاها یقینا بهترند. اول اینکه آنها بهداشت بهتری دارند زیرا حمام می کنند. دوم اینکه لباسهایشان ترسناکتر و شیک و کلاسیک است: مدلهای ملوانی از مد می افتند اما سیاه همیشه متناسب است…

به نظر شما موضوع این متن چیست؟ به عبارت دیگر جای خالی را پر کنید: این متن درباره …… است. اگر چیزی شبیه اینها (مقایسه ی دزدان دریایی و نینجاها یا دزدان دریایی و نینجاها) گفتید، درست فهمیده اید! رقابت دزدان دریایی و نینجاها برای گرفتن امتیاز موضوع این متن است.

استدلال این متن چیست؟ به عبارت دیگر جای خالی را پر کنید: در این بحث درباره دزدان دریایی و نینجاها، نویسنده استدلال می کند که……. اگر چیزی شبیه به این (نینجاها خوشایندتر هستند) گفتید، درست است! استدلال یعنی دیدگاه نویسنده درباره موضوع. استدلال چیزی است که شاید نویسنده ای دیگر با آن مخالف باشد. در این مثال مکن است کسی باشد که بگوید دزدان دریایی خوشایندتر از نینجاها هستند. این مسئله است که استدلال را می سازد و نه صرفا یک حقیقت.

می خواهید مثال دیگری را امتحان کنید؟

ارزش بازی

والدین اغلب به فرزندانشان می گویند بازیگوشی نکنند یا جدی باشند اما در واقع بازی راهی ارزشمند برای گذران اوقات است. بازی می تواند درسهایی مانند همکاری اجتماعی، اطاعت از قوانین و عادل بودن را که کودکان بعدا در زندگی نیاز خواهند داشت، به آنها بیاموزد. بازی های فعال مانند گرگم به هوا می تواند از چاقی دوران کودکی که در بیشتر قسمتهای جهان به مشکلی روز افزون تبدیل شده، پیشگیری نماید.

فکر می کنید موضوع متن چیست؟ اگر چیزی شبیه به بازی یا بازی کودکان گفتید، درست است. توجه کنید که عنوان متن راهنمایی بسیار زیادی درباره موضوع می کند. حالا در مورد استدلال چه نظری دارید؟ دیدگاه نویسنده درباره بازی کودکان چیست؟

استدلال نویسنده این است که بازی مفید است و وقت تلف کردن نیست. می توانید ببینید استدلال با موضوع چه فرقی دارد زیرا استدلال، بیان یک نظر است که کسی دیگر می تواند با آن مخالفت کند. ممکن است نویسنده ای دیگر استدلال کند که بازی در واقع کاملا وقت تلف کردن است و کودکان باید با گذراندن وقت بیشتر در مدرسه بیشتر بیاموزند.

نکات بیشتر درباره استدلال

یافتن استدلال یک متن مفید است، اما سوالات بسیاری در آزمون آن را یک گام به جلو می برند. آنها نه تنها از شما می خواهند استدلال متن را تشخیص دهید، بلکه می خواهند اطلاعات یا شواهدی که نویسنده برای اثبات استدلال خود ارائه می کند، تشخیص دهید. شما تا حدودی می توانید اثبات را بخشی از استدلال بدانید زیرا افراد کمی هستند که فقط استدلال خود را مطرح می کنند و آن را همانجا رها می کنند. در استدلال حقیقی، این کار ابدا قانع کننده نخواهد بود!

بیشتر نویسندگان به جای تکرار استدلال، نکته اصلی را در ابتدا مطرح کرده و سپس از بقیه متن برای اثبات آن استفاده می کنند. اگر دوباره به یکی از متنهای مثال نگاه کنیم، می توانیم ببینیم این مسئله در آن صدق می کند. یادتان باشد که استدلال این متن آن بود که نینجاها بهتر از دزدان دریایی هستند. اما نویسنده فقط این را نگفته و توقف کند. به جای آن، دو دلیل دارد:

 • نینجاها تمیزتر هستند.
 • نینجاها خوش لباستر هستند.

یادتان باشد هنگام یافتن استدلال یک متن، فقط جمله را کامل کنید: در این بحثِ دزدان دریایی و نینجاها نویسنده استدلال می کند که…..برای تشخیص نشانه یا شواهد فقط می توانید به آن اضافه کنید: نویسنده در بحث خود درباره دزدان دریایی و نینجاها استدلال می کند که……..زیرا………بخشی که پس از زیرا می آید دلیل نویسنده خواهد بود. بسیاری از سوالات آزمون درباره استدلال از شما خواهد خواست نه تنها استدلال بلکه دلایلی که نویسنده برای اثبات آن ارائه می کند را تشخیص دهید.

خلاصه درس

در این درس درباره تفاوت بین موضوع یک متن و استدلال موجود در متن آموختید.

 • موضوع یک متن چیزی است که نویسنده درباره آن می نویسد. برای مثال دزدان دریایی در مقایسه با نینجاها یک موضوع است.
 • استدلال یک متن که گاهی اوقات ادعا یا فرضیه اصلی نیز نامیده می شود، دیدگاه نویسنده درباره موضوع است. برای مثال نینجاها خوشایندتر از دزدان دریایی هستند یک استدلال است. یک استدلال همیشه چیزی است که می توان با آن مخالفت کرد- بیان یک حقیقت استدلال محسوب نمی شود.

در بیشتر انواع نوشته، نویسنده ابتدا استدلال خود را بیان می کند و سپس بقیه متن را به ارائه دلایل برای استدلال صرف می کند. برای مثال نینجاها بهداشتی تر هستند اثباتی برای این استدلال است که نینجاها بهتر از دزدان دریایی هستند. ممکن است در سوالات آزمون مجبور باشید موضوع متن، استدلال و یا شواهدی را تشخیص دهید که نویسنده برای اثبات آن ارائه می دهد.

متن انگلیسی درس

Topic vs. Argument

Do you know the difference between the topic and the argument of a given passage? Learning how the distinction works can help you become a better reader, and it also really helps when you’re answering questions on any kind of standardized test. So here’s an overview.

The topic of a passage is what the passage is about. The argument of a passage is the author’s point of view about the topic. The argument is sometimes also called the main claim or the thesis. The argument will be something debatable - if you can’t argue the other side of the issue, it isn’t an argument.

Passages on the same topic can make different arguments. For example, imagine three passages all on the topic of global warming:

Passage one argues that it does exist and is caused by human activities.

Passage two argues that it does exist, but is not caused by human activities.

Passage three argues that it doesn’t exist at all.

Same topic; different arguments.

Many test questions require you to find the topic or the argument of a given passage or to identify points that the author makes in support of her argument. In this lesson, you’ll get some practice telling the two apart, and then we’ll look more closely at passage arguments, so you can ace those questions without a problem.

Examples

To really clarify the differences between topic and argument, let’s look at an imaginary passage:

Pirates vs. Ninjas

‘For ages, mankind has pondered the question of which is cooler: pirates or ninjas? In my opinion, ninjas are definitively superior. First, their hygiene is better since they actually bathe. Second, their costumes are much more intimidating and classically fashionable: naval fashion goes in and out of style, but black is always appropriate…’

What would you say is the topic of this passage? In other words, just fill in the blank: ‘This passage is about…’ If you said something like ‘pirates versus ninjas’ or ‘pirates and ninjas,’ you got it! The competition for cool points between pirates and ninjas is the topic of the passage.

Now, what’s the argument of this passage? In other words, fill in the blank: ‘In his discussion of pirates and ninjas, the author argues that…’ If you said something like ‘ninjas are cooler,’ then you got it! The argument is the author’s own point of view on the topic. It’s something that another author might disagree with. In this case, you could probably imagine someone else arguing that pirates are actually cooler than ninjas. That’s what makes this an argument, not just a fact.

Want to try another one?

The Value of Games

‘Parents often tell their children to ‘stop playing around’ or ‘get serious,’ but in fact, games are a very valuable way to spend time. Games can help teach young children about social cooperation, following rules, and fairness, all lessons they will need later in life. Active games, like tag, can also help protect against childhood obesity, an increasingly serious problem in much of the world.’

What would you say is the topic of this passage? If you said something like ‘games’ or ‘children’s games,’ then you got it right. Notice how the title gives you a huge clue about the topic. Now, how about the argument? What is the author’s point of view about children’s games?

The author’s argument is that games are useful and not just a waste of time. You can see how this is different from the topic because the argument is expressing an opinion that someone else could argue against. Another author might argue that actually games are a complete waste of time and children would learn more by spending more time in school.

More About Argument

Just finding the argument of a passage is useful, but a lot of test questions take it one-step further. They don’t just ask you to pin down the argument; they ask you to identify ‘What kinds of information or evidence the author brings up in support of that argument?’ In some ways, you could even think of the support as part of the argument since very few people will just state their main argument and leave it at that. In a real argument, that definitely wouldn’t be convincing!

Instead of just repeating the argument, most authors will state the main point up front and then use the rest of the passage to prove it. If we look at one of our example passages again, you can see how this works. Remember that the argument of this passage was that ninjas are better than pirates. But the author doesn’t just say that and then stop. Instead, he has two reasons:

 1. Ninjas are more hygienic.

 2. Ninjas are more fashionable.

Remember that when you were finding the argument of the passage, you just finished the sentence: ‘In his discussion of pirates and ninjas, the author argues that…’ To identify the evidence or proof, you could just add to that: ‘In his discussion of pirates and ninjas, the author argues that…because…’ The part after the ‘because’ will be the author’s reasons. Many test questions about argument will ask you to identify not just the argument but also the reasons that the author gives in support of it.

Lesson Summary

In this lesson, you learned about the difference between the topic of a passage and the argument in the passage:

The topic of a passage is what the author is writing about. For example, ‘pirates versus ninjas’ is a topic.

The argument of a passage, sometimes also called the main claim or the thesis, is the author’s point of view about the topic. For example, ‘ninjas are cooler than pirates’ is an argument. An argument is always something that can be argued against - just stating a fact is not an argument.

In most types of writing, the author will first state his or her argument and then spend the rest of the passage providing support for the argument. For example, ‘ninjas have better hygiene’ is a piece of support for the argument that ninjas are cooler than pirates. On test questions, you might have to identify the topic, the argument, and/or the evidence the author gives in support.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.