ساختار نوشته چیست و چگونه بر معنا اثر می گذارد؟

دوره: تافل iBT / فصل: بخش خواندن تافل - سطح پیشرفته / درس 4

ساختار نوشته چیست و چگونه بر معنا اثر می گذارد؟

توضیح مختصر

در این درس نقش ساختار را در ادبیات تعریف خواهیم کرد. از اینجا به بعد به روشهای مختلف شکل دادن به داستان و نحوه اثرگذاری آن بر معنا نگاهی خواهیم داشت.

  • زمان مطالعه 4 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

در داستان چه چیزهایی هست؟

آیا تا کنون نقاشی کشیده‌اید؟ یا رقص جدیدی یاد گرفته‌اید؟ وقتی تصویری می کشید، ابتدا با طرح اولیه شروع می کنید. از آنجا به بعد خطوطِ پررنگتر و رنگها را اضافه کرده و اثری کامل خلق می کنید. وقتی رقص تازه ای یاد می گیرید، ابتدا گامهای کوچک را یاد می‌گیرید و سپس شروع به افزودن چیزهای بیشتری کرده و آنها را تمام می کنید تا رقصی جدید خلق کنید.

وقتی نویسنده داستانی می نویسد، همین مراحل را طی می کند. ابتدا چارچوبی وجود دارد و سپس نویسنده چیزهای دیگری به آن می افزاید و از این چارچوب اثری کامل می آفریند.

چه چیزی موجب جالب شدن یک داستان می شود؟ جواب همه ما به این سوال کمی متفاوت خواهد بود. شاید بگوئیم شخصیتها یا زمینه داستان این کار را می‌کند. شاید برخی دیگر کمی کش و قوس و معما یا فقط چیزی منحصربه فرد را در نوشته ترجیح دهند. یا حتی سبک نوشتار و جزئیات نویسنده موجب جالب شدن نوشته شود.

به هر حال تمام این عناصر بر یک عنصر قدرتمند متکی هستند و آن ساختار نوشته است. ساختار چیست؟ ساختار به نحوه سازماندهی داستان گفته می شود. ساختار یعنی چارچوب داستان. می توانید ساختار را طرح اولیه ی داستان یا نقشه ساخته شدن آن بدانید.

وقتی نویسنده ای داستانی می نویسد، با چارچوب داستان شروع می کند. در این چارچوب می توانیم طرح داستان، زمینه، شخصیتها و درونمایه را نیز بیابیم. تمام این عناصر ادبی به ساختار متکی هستند.

طرح داستان مهمترین اتفاق آن است. نویسنده هنگام ایجاد ساختار داستان قصد دارد وقایع را با ترتیبی خاص روایت کند. این می تواند شامل شروع، میانه یا حتی از طریق پس نمایی باشد.

زمینه داستان به زمان و مکانی گفته می شود که داستان در آن اتفاق می افتد. شخصیتها افراد حاضر در داستان هستند. در پایان، درونمایه پیام یا مضمون اصلی داستان است.

زمانی که نویسنده ای داستانی می نویسد، ساختار آن همان چیزی است که تمام این مفاهیم را گرد هم می آورد. نویسنده با استفاده از ساختار می تواند طرح داستان و شخصیتها و اقداماتشان را بسازد و ما را به درس داستان رهنمون سازد.

بیشتر داستانهای کوتاه ساختاری روایی دارند. در یک ساختار روایی طرح داستانی را می بینیم، کش و قوس یا اوج و سپس نقطه ی عطف و نتیجه گیری را داریم.

ساختار چگونه بر معنا اثر می گذارد؟

شما برای یافتن معنای یک نوشته باید دنبال درونمایه آن بگردید. درونمایه بواسطه ی ساختار ساخته می شود. نحوه سازماندهی اثر توسط نویسنده بر نحوه ی تعبیر آن توسط خواننده اثر می گذارد. از آنجا که تمام عناصر به ساختار مربوط می شوند، باید برای مطالعه طرح داستان، نحوه ی سازماندهی مضامین، شیوه معرفی شخصیتها، تغییراتی که رخ می دهند و چیزی که در داستان حل می شود، زمان صرف نمائیم.

برای مثال اطمینان دارم که همه با شنل قرمزی آشنا هستند. ساختار رایج (سازماندهی) این داستان این است که شنل قرمزی به دیدار مادربزرگ می رود. حالا بیایید با استفاده از مراحل ساختار روایی این ساختار رایج را بسط دهیم.

ابتدا طرح داستانی را می بینیم که شخصیتها آن را معرفی می کنند. شنل قرمزی، مادربزرگ، آقا گرگه و شکارچی را داریم. در ابتدای داستان، طرح اصلی داستان را نیز داریم که در آن قرار است شنل قرمزی برای مادربزرگ مریض خود غذا ببرد.

سپس کش و قوس داستان ارائه می شود. آقا گرگه شنل قرمزی را در جنگل می بیند و از او جلو می زند تا خود را جای مادربزرگ جا بزند.

بعد نقطه ی اوج داستان را داریم. شنل قرمزی فریب آقا گرگه را می خورد و به او نزدیک می شود و فکر می کند او واقعا مادربزرگش است.

در نهایت نتیجه گیری آمده که شکارچی برای نجات آنها سر می رسد و آقا گرگه را می کشد و شنل قرمزی و مادربزرگ را نجات می دهد.

معنای داستان چیست؟ ما می توانید با دنبال کردن طرح داستان درونمایه آن را پیدا کنیم. شاید درونمایه این باشد که با غریبه ها حرف نزنیم. همچنین می توانیم بگوئیم پیام گوش دادن به حرف بزرگترها برای اجتناب از خطر نیز آمده است.

اگر ساختار متفاوت بود، داستانی دیگر با درونمایه‌های دیگری داشتیم. برای مثال اگر شنل قرمزی در جنگل با آقا گرگه حرف نمی زد، شاید بعدها با او روبرو نمی شد. یا اگر شکارچی آنجا نبود، آنها کشته می شدند. چارچوب همان چیزی است که موجب می شود این داستان به درسهای خود ختم شود.

خلاصه درس

ساختار یک داستان یعنی نحوه سازماندهی آن. شما می توانید آن را چارچوب نوشته بدانید. همانطور که یک هنرمند قبل از نقاشی دست به ترسیم طرح اولیه می کند، نویسنده نیز قبل از نوشتن برنامه ریزی می کند. ساختار داستان، عناصر اصلی یک داستان از جمله طرح داستان، شخصیتها، زمینه و درونمایه را کنترل می کند. در داستانهای کوتاه ساختار روایی رایج‌تر است. در این نوع ساختار طرح معرفی می شود، نقطه اوج یا کش و قوسهای داستان و سپس نتیجه گیری را می بینیم. ساختار با سازماندهی درونمایه نوشته بر معنای آن اثر می گذارد.

متن انگلیسی درس

What is in a Story?

Have you ever drawn a picture? Or learned a new dance? When you draw a picture, you start first with the outline of the image. From there, you would add darker lines, more colors, and create a finished piece. When you learn a new dance, you first learn the small steps, and then you begin to add more and finish them to create a complete dance.

When an author writes a story, he/she takes the same steps. There is first a framework, and then the author adds more and creates a finished work from this framework.

What makes a story interesting? We would all answer this question a bit differently. We may say it is the characters or the setting. Some may prefer if there is a mystery or just something unique in the writing. It could even be the author’s writing style and details.

However, all of these elements really rely on one single strong element: the structure of the writing. What is structure? Structure is how the story is organized. It is the framework of the story. You can think of structure as the outline of the story or the map of its construction.

When an author writes a story, he or she begins with the framework of the story. Within this framework, we would also find the plot, setting, characters and theme. All of these literary elements rely on structure.

Plot is the main events of the story. When developing the structure of the story, an author would want to tell the events in some sort of order. This could be the beginning, the middle, or even through flashbacks.

Setting is the time and place where the story occurs. Characters are the people in the story. Finally, the theme is the main message, the central idea, of the story.

When an author develops a story, the structure is what holds all of these ideas together. Through the structure, the author is able to fully develop the plot, the characters and their actions, and lead us to the lesson of the story.

Most short stories follow a narrative structure. In a narrative structure, we see a plot introduced, complications or a crisis, a turning point, and a resolution.

How Does Structure Affect Meaning?

In order to find the meaning in writing, you should look for the theme. The theme is created through the structure. How the author organizes his or her work will affect how we interpret it. Because all elements relate to the structure, we should spend time studying the plot, how ideas are organized, how characters are introduced, what changes, and what is resolved in the story.

For example, I am sure we are all familiar with Little Red Riding Hood. The common structure of the story (the organization) is Little Red Riding Hood is visiting her Grandma. Now, let’s expand this idea using the steps of a narrative structure.

First, we see a plot introduced with our characters. We have Little Red Riding Hood, Grandma, the wolf, and the hunter. At the beginning of the story, we are also given the main plot, which is Little Red is told to deliver food to her sick Grandma.

Next, a complication is introduced. The wolf sees Little Red in the woods and runs ahead of her to disguise himself as the Grandma.

Then, we have a crisis. Little Red is fooled by the wolf and approaches it, thinking it is really her Grandma.

Finally, there is a resolution when the hunter comes to the rescue and kills the wolf, saving Little Red Riding Hood and her Grandma.

What is the meaning of the story? Following the plot, we can find the theme. Perhaps it is the idea of not talking to strangers. We can also suggest that there is a message of listening to instructions to avoid danger.

If the structure was different, we would have a different story and new themes. For instance, if Little Red avoided the Wolf in the woods, she may not encounter him later. Or if the hunter was not there, she would have been killed. The framework is what makes this story lead to its lesson.

Lesson Summary

The structure of a story is how it is organized. You can think of this as the framework of the writing. Just as an artist would sketch before painting, an author would create a plan before writing. Structure controls the major elements of a story, including plot, characters, setting, and theme. In short stories, a narrative structure is most common. In this, we see the plot introduced, a crisis or complication, and a resolution. The structure affects the meaning of the story by organizing the theme of the writing.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.