نحوه استفاده از متن برای جهت دهی به تعبیر شما از آن

دوره: تافل iBT / فصل: بخش خواندن تافل - سطح پیشرفته / درس 5

تافل iBT

9 فصل | 96 درس

نحوه استفاده از متن برای جهت دهی به تعبیر شما از آن

توضیح مختصر

در این درس درباره شیوه یافتن و تعبیر معنای ادبی در نوشته بحث خواهیم کرد. این درس بر استفاده از متن جهت یافتن عناصر اصلی برای جهت دادن به تعبیر شما از متن تمرکز خواهد داشت.

  • زمان مطالعه 3 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

منظور نویسنده چیست؟

آیا تاکنون رمان یا داستان کوتاهی را به طور کامل خوانده اید و از خود پرسیده اید: منظور نویسنده چه بود؟ یا شاید از خود پرسیده باشید: چرا نویسنده این را نوشته است؟ طبیعی است که وقتی چیزی را می خوانیم این سوالات را بپرسیم. بخشی از فرایند خواندن، ایجاد پیوند با نوشته است که یعنی زمانی را برای تعبیر آن صرف می کنید.

تعبیر ادبیات به چه معناست؟ وقتی ادبیات را تعبیر می کنید، در تلاشید تا معنا و مفهوم داستان را دریابید. از خود این دو سوال را می پرسید که متن به چه معناست و چه اهمیتی دارد.

یکی از بهترین روشهای تعبیر یک نوشته استفاده از متن به عنوان راهنما است. وقتی از متن به عنوان راهنما استفاده می کنید، عناصر اصلی داستان را سنجیده و نحوه پیوند آنها با یکدیگر را ارزیابی می کنید تا معنا و اهمیت داستان را پیدا کنید.

چطور از متن استفاده کنیم

شما برای شروع کار یافتن معنای متن باید ابتدا شروع به تجزیه و تحلیل آن کنید. تجزیه و تحلیل قبل از شروع خواندن آغاز می شود. باید زمانی را صرف کنید و از خود بپرسید، با نگاه به یادداشتهای مقدمه و داشتن نگاهی گذرا به مطالب برای برداشت اولیه، از قبل درباره نویسنده چه چیزهایی می دانید. این گام اول به شما کمک خواهد کرد شروع به داشتن احساس پیوند با ادبیات نمائید زیرا درباره نویسنده خواهید آموخت و با آنچه از قبل درباره موضوع می دانید پیوند برقرار می کنید.

عناصر اصلی

پس از پیش نمایی متن آماده هستید تا از متن برای یافتن معنای آن استفاده کنید. وقتی که میخواهید از متن برای پیدا کردن مفهوم آن استفاده کنید، بایستی عناصر اصلی و جزئیاتی که نویسنه در متن قرار داده است را بررسی کنید. عناصر زیادی در ادبیات موجود است اما تعدادی از مهمترین آن‌ها به شرح زیر است:

  • طرح داستان - اتفاقات اصلی داستان. وقتی طرح داستان را تجزیه و تحلیل می کنید، باید به نحوه ارائه ی حوادث اصلی نگاه کنید. نویسنده چطور داستان را با شما در میان می گذارد؟ جزئیات با چه ترتیبی ارائه شده است؟ آیا نویسنده از پیش آگاهی، تعلیق یا پس نمایی استفاه می کند؟ شخصیتها با چه کشمکش هایی روبرو است؟

  • شخصیتها - افراد حاضر در داستان. شخصیتها چگونه هستند. آنها چطور به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند؟ آیا تغییر می کنند یا ثابت باقی می مانند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ شخصیتهای فرعی چه نقشی ایفا می کنند؟

  • زمینه - جایی که داستان در آن اتفاق می افتد. داستان کجا اتفاق می افتد؟ در کدام دوره تاریخی و در کجا؟ نویسنده چه جزئیات مهمی درباره زمینه داستان ارائه می کند؟ در زمینه چه لحنی ارائه میشود؟

  • نمادها - اشیایی که معنای دیگری می گیرند. در متن از چه نمادهایی استفاده شده است؟ آیا تصویری در متن هست که در سراسر آن تکرار شود؟ نمادها و تصاویر نمایانگر چه چیزی هستند؟

  • زاویه دید - کسی که داستان را روایت می کند. راوی کیست؟ از طریق این زاویه دید چه چیزی می آموزیم؟ چه چیزی را نمی دانیم؟ چطور محدود شده ایم؟

شما با پرسیدن سوالاتی درباره هر یک از این عناصر شروع به ایجاد پیوند با متن می کنید. می توانید ببینید هر یک از این عناصر چگونه با یکدیگر ارتباط دارند و در نهایت معنا یا درونمایه ی نوشته را پیدا می کنید. این مرحله آخر چیزی است که نوشته را به ما و تجربیاتمان مرتبط می سازد.

وقتی این گام را برمی داریم، نوشته را تعبیر کرده ایم. حالا می توانیم ببینیم چطور تجربیاتمان، داستانِ نویسنده و عناصر آن و درونمایه به یکدیگر مرتبط می شوند.

خلاصه درس

وقتی ادبیات را تعبیر می کنید، سعی می کنید معنا یا درونمایه ی داستان را پیدا کنید. استفاده از متن یکی از روشهای انجام این کار است. وقتی از متن استفاده می کنید، باید عناصر ادبی را که نویسنده در داستان آورده، بسنجید. هنگام سنجش باید سوالاتی درباره هر یک از آنها بپرسید تا ببینید هر کدام چطور به بقیه و چطور به درونمایه مربوط می شوند. آخرین گام استفاده از متن برای هدایت تعبیرتان از متن، پیوند دادن نوشته به تجربیات خودتان است.

متن انگلیسی درس

What Did the Author Mean?

Have you ever finished reading a novel or short story and thought: ‘What did the author mean?’ Or maybe you asked yourself: ‘Why did the author write this?’ It is natural for us to ask these questions when we read. Part of the reading process is to make connections to the writing, which means you spend time interpreting it.

What does it mean to interpret literature? When you interpret literature, you are trying to find the meaning and significance of the story. You are asking yourself both what the text means and why it is important.

One of the best ways to interpret a writing is to use the text as a guide. When you use the text as a guide, you are examining the main elements of the story and seeing how they relate to each other to find the meaning and importance of the story.

How to Use the Text

To begin to find the meaning of the text, you must first start to analyze it. Analyzing begins before you start to read. You should spend time asking yourself what you already know about the author, looking through any introductory notes, and then skimming the material for a first impression. This first step will help you begin to feel connected to the literature because you will learn about the author and make connections to what you may already know about the topic.

Key Elements

After you preview the writing, you are now ready to start to use the text to find its meaning. When you use the text to find the meaning, you look at the elements and details that the author includes. There are many elements to literature, but some key ones to use as part of the analysis are:

Plot - the main events of the story. When you analyze the plot, you should look at how the main events are presented. How does the author share the story? In what order are the details presented? Does the author include foreshadowing, suspense, or flashbacks? What conflicts do the characters endure?

Characters - the people in the story. What are the characters like? How do they relate to each other? Do they change or stay the same? What traits do they have? What role do the minor characters play?

Setting - where the story takes place. Where does the story take place? What historical era or location? What important details does the author share about the setting? What mood is introduced through the setting?

Symbols - objects that hold other meanings. What symbols or images are used in the text? Is there an image that is repeated throughout? What do the symbols and images represent?

Point of view - who is telling the story. Who is the narrator? What do we learn through this point of view? What do we not know? How are we limited?

By asking questions in each of these elements, you are starting to make connections to the text. You are able to see how each of these elements relate to each other and ultimately find the meaning of the writing, or the theme. This final step is what connects the writing to us and to our own experiences.

When we take this final step, we have interpreted the writing. We are now able to see how our own experiences, the author’s story and its elements, and the theme relate to each other.

Lesson Summary

When you interpret literature, you are trying to find the meaning, or theme, of the story. One way to do so is by using the text. When you use the text, you should examine the literary elements that the author includes. When examining, you should ask questions about each of them to see how they relate to each other and how they relate to the theme. The final step of using the text to guide your interpretation is to connect the writing to our own experiences.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.