ساختار بخش شنیداری تافل

دوره: تافل iBT / فصل: بخش شنیداری تافل / درس 1

ساختار بخش شنیداری تافل

توضیح مختصر

این درس مقدمه ای برای بخش شنیداری تافل است. این درس را تماشا کنید تا بر چیزهایی مانند متنها و انواع سوالاتی که انتظار دارید در آزمون ببینید، مروری کلی داشته باشید.

  • زمان مطالعه 4 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

بخش شنیداری تافل

آیا از خود می پرسید در بخش شنیداری تافل چه خواهید دید؟ بسیار خوب، دیگر این کار را نکنید- در اینجا تمام اطلاعاتی که نیاز دارید، آمده است. بخش شنیداری تافل میزان درک شما از انگلیسی گفتاری و توانایی شما در جواب دادن به سوالات آن را می سنجد. مدت این بخش بین 60 تا 90 دقیقه و سوالات آن از 34 تا 51 عدد است.

شاید شنیدن دشوار باشد زیرا متنها خیلی سریع گفته می شود- شنیدن مانند خواندن نیست که با سرعت خودتان پیش بروید. اما اگر از قبل بدانید با چه نوع متنهایی روبرو خواهید شد، فهمیدن آنها در آزمون بسیار آسانتر است بدون آنکه خسته و بی رمق شوید. در این درس ابتدا متنی را که به آن گوش خواهید داد، آورده ایم و سپس به انواع سوالاتی خواهیم پرداخت که قرار است از شما پرسیده شود.

متنهای شنیداری

بیائید با متنها شروع کنیم. در بخش شنیداری در مجموع بین شش تا نه متن شنیداری خواهید داشت. این متنها دو نوع خواهند بود: سخنرانی و مکالمه . سخنرانی ها (لکچر) متنهایی هستند که طوری طراحی شده اند تا تقلیدی از سخنان استاد در کلاس درس باشند. گاهی اوقات فقط استاد صحبت می کند و گاهی هم بحث کلاسی بین استاد و دانشجویان جریان خواهد داشت. شما بین چهار تا شش متن سخنرانی در آزمون خواهید داشت. هر سخنرانی سه تا پنج دقیقه خواهد بود و پس از آن شش سوال پرسیده خواهد شد.

مکالمه ها متنهایی هستند که طوری طراحی شده اند تا تقلیدی از مکالماتی باشند که ممکن است در مدرسه ای در یک کشور انگلیسی زبان داشته باشید. برای مثال این مکالمات ممکن است درباره درخواست کتاب از کتابخانه باشند. شما دو یا سه مکالمه در آزمون خواهید داشت. هر مکالمه حدود سه دقیقه طول می کشد و سپس 5 سوال مطرح می شود.

برخی از گویندگان متنهای بخش شنیداری لهجه ی آمریکایی خواهند داشت و بقیه ممکن است لهجه بریتانیایی یا استرالیایی داشته باشند. هنگامی که به هر یک از متنها گوش می دهید، برگه چک نویسی در اختیارتان می گذارند تا در صورت تمایل یادداشت برداری کنید. می توانید هنگام جواب دادن به سوالات به یادداشتهای خود مراجعه کنید. مجبور نیستید یادداشت بردارید اما این کار خوب است.

انواع سوالات

حالا می دانید متنها چگونه خواهند بود، وقت آن رسیده تا نگاهی به سوالات بیاندازیم. در بخش شنیداری تافل سه نوع سوال وجود دارد:

  • سوالات گوش دادن برای فهم کلی میزان درک شما از اطلاعات اصلی متن را می سنجند.

  • سوالات گوش دادن برای درک کاربردی پیچیده تر هستند. آنها میزان تشخیص شما از دیدگاه و هدف نویسنده را می سنجند. در این سوالات کافی نیست که بفهمید گوینده چه می گوید؛ شما باید بفهمید او چه احساسی درباره اش دارد و چرا آن را می گوید.

  • سوالات ارتباط دادن و ترکیب اطلاعات پیچیده ترین نوع سوال هستند. این سوالات میزان درک شما از ارتباطات بین بخش های مختلف متن و تواناییتان در ترکیب بخش های مختلف متن با هم و نتیجه گیری از آن را می سنجند.

برخی از سوالات آزمون از شما می خواهند فقط یک گزینه را انتخاب کنید؛ برخی دیگر از شما می خواهند دو گزینه انتخاب کنید. تمام سوالات از شما فقط درباره اطلاعات موجود در متن می پرسند- اصلا لازم نیست چیزی را که جایی دیگر یاد گرفته اید، به خاطر داشته باشید.

خلاصه درس

در این درس درباره بخش شنیداری تافل آموختید. در بخش شنیداری دو نوع متن خواهید داشت:

  • سخنرانی استاد در کلاس سه تا پنج دقیقه طول می کشد و شبیه سازیِ نوع سخنانی است که در یک کلاس انگلیسی زبان خواهید شنید که در آن یا استاد به تنهایی حرف می زند و یا استاد با دانشجویان بحث می کند. سه تا شش سخنرانی خواهید داشت که هر کدام شش سوال خواهند داشت.

  • مکالمات حدود سه دقیقه طول می کشند و شبیه مکالماتی خواهند بود که ممکن است در مدرسه ای در یک کشور انگلیسی زبان داشته باشید. دو الی سه مکالمه خواهید داشت که از هر کدام 5 سوال پرسیده می شود.

در مجموع شش تا نه متن و 34 تا 51 سوال و 60 تا 90 دقیقه زمان خواهید داشت. سه نوع مختلف سوال خواهید داشت:

  • سوالات گوش داد برای فهم کلی از حقایق و اطلاعات اصلی متن سوال می کنند.

  • سوالات گوش دادن برای درک کاربردی از دیدگاه و هدف نویسنده سوال می کنند.

  • سوالات ارتباط دادن و ترکیب اطلاعات از شما می خواهند اطلاعاتی از بخشهای مختلف متن را با هم ترکیب کرده و از آن نتیجه گیری کنید.

اینها کلی اسم جدید هستند که باید یاد بگیرید، پس اگر همه آنها را فورا یادتان نمی آید، نگران نشوید. درسهای دیگر این دوره را امتحان کنید و کمی تمرین کنید- با کار کردن روی این مشکلات، در آنها پیشرفت می کنید.

متن انگلیسی درس

TOEFL Listening

Wondering what you’ll see on the TOEFL Listening section? Well, wonder no more - here’s all the information you need to make it work. The TOEFL Listening section tests how well you can understand spoken English and answer questions about it. It’s between 60 and 90 minutes long, with anywhere from 34 to 51 questions.

Listening can be hard because the passages go by pretty fast - it’s not like reading where you can go at your own pace. But, if you know in advance what kinds of passages you’ll get, it’s a lot easier to make it through the test without getting frazzled. In this lesson, first, we’ll cover the passages you’ll be listening to, then, we’ll move on to the types of questions you’ll be asked.

Listening Passages

Let’s start with passages. In the Listening section, you’ll get between six and nine total listening passages. The passages come in two types: lectures and conversations. Lectures are passages designed to imitate a classroom lecture. Sometimes, only the professor will speak; sometimes there will be a discussion between the professor and students. You’ll get anywhere from four to six lectures on the test. Each lecture will last three to five minutes and be followed by six questions.

Conversations are passages designed to imitate the kinds of conversations you might have at a school in an English-speaking country. For example, they might be about requesting books from the library. You’ll get two or three conversations on the test. Each conversation will last about three minutes and be followed by five questions.

Some of the passage narrators in the Listening section will have American accents; others might have British or Australian accents. While you listen to each passage, you’ll have scrap paper to take notes on if you like. You’ll be able to refer to your notes while you answer the questions. You don’t have to take notes, but it’s a good idea.

Question Types

Now you know what the passages will be like; it’s time to look at the questions. There are three types of questions on the TOEFL Listening section:

Listening for Basic Comprehension questions test whether you can understand basic information from the passage.

Listening for Pragmatic Understanding questions are more complicated. They test whether you can recognize a speaker’s attitude and purpose. On these questions, you don’t just have to understand what the speaker says; you have to understand how she feels about it and why she’s saying it.

Connecting and Synthesizing Information questions are the most complicated of all. They test how well you understand connections among different parts of the passage, and how well you can put different parts of the passage together to draw conclusions from them.

Some questions on the test will ask you to choose only one answer; other questions will ask you to pick two answers. All the questions will ask you only about information in the passage - you’ll never have to remember anything you learned somewhere else.

Lesson Summary

In this lesson, you learned about the Listening section on the TOEFL . In the Listening section, you’ll get two types of passages:

Lectures last three to five minutes and simulate the kinds of speech you’ll hear in an English-language classroom, either a professor speaking by himself or a professor and students having a discussion. You’ll get four to six lectures, each with six questions.

Conversations last about three minutes and simulate the kinds of conversations you might have at a school in an English-speaking country. You’ll get two to three conversations, each with five questions.

In total, that’s six to nine passages, with 34-51 questions in 60-90 minutes on the whole test. For the questions, you’ll get three different kinds:

Listening for Basic Comprehension questions ask about basic facts and information from the passage.

Listening for Pragmatic Understanding questions ask about the speaker’s attitude and purpose.

Connecting and Synthesizing Information questions ask you to put together information from different parts of the passage and draw conclusions from it.

That’s a lot of new names to learn, so don’t panic if you don’t remember them all right away. Try out some of the other lessons in the course and do some practice problems - you’ll get better at them by working on them.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.