ارتقای مهارتهای یادداشت برداری

دوره: تافل iBT / فصل: بخش شنیداری تافل / درس 17

تافل iBT

9 فصل | 96 درس

ارتقای مهارتهای یادداشت برداری

توضیح مختصر

هنگام توجه به یک واقعه ی کلامی تمایل داریم به چیزی که گوینده می گوید، گوش فرا دهیم. اما یادداشت برداری دقیق برای تشخیص نکته اصلی کلام نیز به همین میزان مهم است

  • زمان مطالعه 5 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

چرا هنگام سخنرانی یادداشت برداری کنیم

به زمانی فکر کنید که در یک سخنرانی یا واقعه کلامی حضور یافتید و گوینده به حدی جذاب بود که به تک‌تک کلماتش گوش دادید. شاید در تمام مدت به این فکر می کردید که تمام چیزهایی که او گفته است، به خاطر سپرده اید.

بسیارخوب، به احتمال زیاد همه چیز را به یاد نمی آورید. در واقع مطالعه ای گزارش کرده است که ما تنها 50 درصد از چیزهایی راکه در سخنرانی می شنویم به خاطر می سپاریم و پس از گذشت 48 ساعت این میزان به نصف کاهش می یابد! این یعنی زمانی که می خواهیم از اطلاعاتی که در آن واقعه کلامی شنیده ایم، استفاده کنیم، چیز زیادی از آن در ذهنمان باقی نمانده است.

پس یادداشت برداری هنگام سخنرانی اهمیت دارد. اما همه، روش یادداشت برداری خوب را بلد نیستند. بسیارخوب، در اینجا چند رهنمود ارائه می کنیم که در برداشتن یادداشتهای خوب به شما کمک می کنند.

رهنمودهای گوش دادن

یادداشت برداری به نظر ساده است. یک مداد و یک زیردستی و یک جفت گوش باید برای این کار کافی باشد. با این حال قبل از فکر کردن به یادداشت برداری خوب باید مهارتهای گوش دادن خود را تقویت نمائیم.

گوش دادن را با شنیدن اشتباه نگیرید. گوش دادن یعنی معنا دادن به کلمات و جملات. به عبارت دیگر یعنی تشخیص معنای اصواتی که می شنویم. شنیدن فرق دارد. شنیدن یعنی عمل غیرارادی و غیرقابل کنترل جذب سروصدا در مغز. زمانی که لیوانی به کف سرامیکی برخورد کرده و خرد می شود، ما صدای آن را می شنویم. به همین راحتی. گوش دادن نیاز به تمرین دارد. در اینجا چند رهنمود برایتان داریم که می توانید همین حالا از آنها استفاده کنید.

یکی اینکه از قبل محتوای سخنرانی را بخوانید (و از آن مطلع شوید). داشتن کمی اطلاعات زمینه ای شما را آماده می کند که از لابه لای اطلاعات صاف به سراغ مهمترین مطالب بروید. هنگامی که مطلب اصلی را متوجه شدید، می توانید اطلاعات فرعی را به آن ربط بدهید تا از چیزهایی که گفته شد، درک روشنی داشته باشید.

دنبال نشانه های کلامی باشید که گوینده به کار می برد. چیزهایی مانند استفاده از مثال، تکرار جزئیات یا ارجاع به یک منبع می توانند نشان دهند که شاید نکته مورد اشاره حائز اهمیت است. جملات مستقیمی که توجه را به نکات خاصی در سخنرانی جلب می کنند، به شنونده می گویند که درست گوش بدهد.

نشانه های غیرکلامی نیز به همین میزان اهمیت دارند. حالت جدی چهره می تواند نشان از مطلب مهمی در ادامه کلام باشد. حرکات دست، مانند اشاره به یک تصویر علامت خوبی است که گوینده می خواهد مطمئن شود که آن را دیده اید. اگر تمامی اینها را انجام دهید، گوش دادن آسانتر می شود.

راهبردهای یادداشت برداری

حالا که یاد گرفتیم زمان و مکان اطلاعات مهم را تشخیص دهیم، چطور آنها را روی کاغذ بیاوریم؟ کمی شبیه دست کشیدن همزمان به سر و شکم است (یعنی سخت است)، نه؟ زیاد هم سخت نیست. بگذارید کار را به چند راهبرد ساده تقسیم کنیم که می توانند در نوشتن یادداشتهای بهتر به شما کمک کنند.

اول و مهمتر از همه اینکه هرگز سعی نکنید تمام حرفهای گوینده را بنویسید. این مسئله بیشتر به این دلیل است که تمام حرفهای گفته شده اهمیت ندارند. برخی از حرفها فقط برای پر کردن زمان زده می شوند.

البته به جملات مستقیم که شما را از یک نقطه به نقطه ی دیگر می برد، توجه کنید. برای مثال اگر گوینده توجه شما را به اولین نکته جلب می کند، احتمالا یعنی نکته ای که می خواهد بگوید بخشی از موضوع اصلی است. وقتی اصل مطلب سخنرانی را گرفتید، به عناوین فرعی که به عنوان اصلی ربط دارند، توجه کرده و ربط بین آنها را روی کاغذ درج کنید. بسته به روش یادداشت برداری شما، یادداشتتان ممکن است چیزی شبیه به این از آب درآید.

سبک یادداشت برداری

این کار چه کمکی می کند؟ خیلی ساده است. هنگام یادداشت برداری در بخش میانی، شاید درباره چیزی که می شنوید سوالی برایتان پیش بیاید. بعداً وقتی درباره یادداشتهای خود فکر می کنید، می توانید دنبال جواب سوال خود باشید. وقتی زمان خلاصه کردن یادداشتها فرا می رسد، می توانید جواب سوالهایتان را به خلاصه اضافه نمائید.

در حاشیه ی برگه کاغذ خود تمام کلماتی را که از معنای آنها اطمینان ندارید بنویسید. پس از اتمام سخنرانی معنای آنها را در واژه‌نامه جستجو کرده و آنها را به یادداشتهایتان بیافزائید. پس از اتمام یادداشتها، نسخه ای ماندگار از سخنرانی دارید که به آن گوش دادید. البته اگر آن را با خودکار نوشته باشید.

خلاصه درس

خلاصه اینکه یادداشت برداری در طول سخنرانی روشی خوب برای ایجاد نسخه ای ماندگار از چیزی است که آموخته اید. با اینکه یادداشت برداری سخت نیست، مهارت مورد نیاز برای یادداشت برداری توانایی گوش دادن است.

بعضی افراد شنیدن را با گوش دادن اشتباه می گیرند، این دو کاملاً با هم فرق دارند. شنیدن عمل غیرارادی و غیرقابل کنترل جذب سروصدا در مغز است. هنگام گوش دادن سعی می کنیم به کلمات و جملاتی که می شنویم، معنا بدهیم.

اکنون برای تبدیل شدن به شنونده‌ای بهتر باید چند کار انجام دهید. قبل از حضور در واقعه کلامی موضوع را بخوانید تا اطلاعات قبلی داشته باشید. برای دریافت نشانه های کلامی و غیرکلامی گوینده را مشاهده نمائید. جملات مستقیم و سایر اطلاعات گفتاری می توانند شما را به نکات اصلی راهنمایی کنند. حالات چهره و سایر علائم غیرکلامی به شما می گویند که قرار است چیز مهمی گفته شود.

هنگام گوش دادن به سخنرانی یادداشت برداری کنید. البته تمام کلمات را ننویسید. روی برگه ای یادداشت کنید که بتوانید یادداشتها، سوالات و خلاصه ای بنویسید تا تمام یادداشتهایتان بر اساس موضوع سازماندهی شوند. ممکن است این کار نیاز به کمی تمرین داشته باشد اما در آخر مجموعه ای فوق العاده پر از یادداشتهای خوب خواهید داشت

متن انگلیسی درس

Why Take Notes During a Speech?

Think about a time you attended a lecture or a speaking event, and the speaker was so interesting that you hung on every word. All along, you might have thought you would remember everything he said.

Well, chances are, you won’t recall everything. In fact, one study reported that we remember only 50% of what we heard during a lecture and within the next 48 hours, that percentage decreased another half! That means by the time that we may want to use the information we learned at the speaking event, little of what we heard will be available in our memories.

So, note taking during a speech is important. But not everyone knows exactly how to take good notes. Well, here are a few tips that will help you take really good notes.

Listening Tips

Taking notes seems pretty simple. A pen, a pad and a couple of ears should do it. However, before we can think about taking good notes, we need to sharpen our listening skills.

Don’t confuse listening with hearing. Listening is to attach meaning to words and sentences. In other words, it makes sense out of the sounds we hear. Hearing is different. It is the involuntary and uncontrollable act of absorbing noise in our brains. When a glass hits a tile floor and shatters, we hear it. Simple. Listening takes practice. Here are some tips you can start using right now!

For one, read up on the content of the speech prior to the engagement. Having a little background knowledge will prepare you to cut through the information to get to the most central ideas. Once you get the main idea, you can connect ancillary information to create a clear idea of what is being said.

Listen for verbal cues the speaker may send. Things like using examples, repeating details or referencing a source may tell you that the point he is stressing may be important. Direct statements that call attention to certain points in the speech tell the audience to listen up.

Non-verbal cues are equally important. A serious facial expression may indicate a critical point will follow. Hand gestures, like pointing to a visual, is a good indication that the speaker wants to be sure you see it. Put all together, listening should be easier.

Note-Taking Strategies

Now that we learned how to recognize when important information is coming our way, just how do we put it all down on paper? Sounds a little like rubbing your head and belly at the same time, huh? Well, not so much. Let’s break down some easy to-do strategies that should help you write better notes.

First and foremost, never try to write down everything the speaker is saying. This is mostly because not everything being said is important. Some information is really just there to take up space.

Of course, listen for direct statements that take you from one place to another. For example, if the speaker directs you to his first point, it probably means that the information to follow is part of the central theme. Once you get the main idea of the speech, listen for sub-topics that relate to the main point and make connections on paper. Depending on your note-taking style, it could look something like this.

How does this help? Easy! As you take notes in the middle section, you may think of questions about what you heard. Later on, when you reflect back on your notes, you will be able to research the questions. When it comes time to summarize the notes, you can add the answers to the summary.

In the margin of your loose-leaf paper, be sure to jot down any words you are unsure the meaning of. When the lecture ends, take time to look them up in a dictionary and incorporate the definitions into your notes. Once you have your notes complete, they become a permanent record of the speech you listened to. Well, if you write them in ink, anyway.

Lesson Summary

To wrap things up, note taking during a speech is a great way to create a permanent record of what you learned. While taking notes is not necessarily difficult, the prerequisite skill for note taking is to be a good listener.

Some people mistake hearing for listening, but they are really quite different. Hearing is the involuntary and uncontrollable act of absorbing noise in our brains. When we listen , we attempt to attach meaning to words and sentences.

There are a few things we can practice now to become better listeners. Before attending the speaking event, read up on the subject so that you have background knowledge. Observe the speaker for verbal and non-verbal cues. Direct statements and other spoken information may lead you to the central points. Gestures and other non-verbal cues may tell you something important is coming your way.

While listening to the speech, take notes. Of course, don’t write every word down. Some information is not as important and doesn’t need to be committed to memory. Create a note-taking sheet where you can jot down notes, questions and a summary so that all of your notes are organized by the topic. It may take a bit of practice, but in the end, you will have a great binder full of good notes.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.