ساختار بخش گفتاری آزمون تافل

دوره: تافل iBT / فصل: بخش گفتاری تافل اینترنتی / درس 1

ساختار بخش گفتاری آزمون تافل

توضیح مختصر

مروری بر بخش گفتاری تافل داشته باشید. این درس درباره زمان بندی، انواع فعالیتها و انواع مهلت‌های پاسخگویی است.

  • زمان مطالعه 4 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

بخش گفتاری تافل

شاید بخش گفتاری آزمون تافل ترسناک باشد، اما اگر بدانید قرار است چه چیزهایی ببینید روبرو شدن با ان بسیار آسانتر می شود. تافل چهار بخش دارد: خواندن، شنیدار، گفتار و نوشتار. بخش گفتاری سومین بخش است. ابتدا بخش های خواندن و شنیدار را جواب می دهید و پس از آن استراحتی ده دقیقه ای خواهید داشت. پس از استراحت وارد بخش گفتاری می شوید.

بخش گفتاری کیفیت صحبت کردن شما در محیطی دانشگاهی را می آزماید. در این بخش در مجموع 20 دقیقه زمان دارید تا روی شش فعالیت گفتاری کار کنید. تمام فعالیتهای طوری طراحی شده اند که شبیه موقعیتهایی باشند که ممکن است در مدرسه یا کشوری انگلیسی زبان با آنها مواجه شوید. برای هر فعالیت باید در پاسخ به یک سوال صدای خود را ضبط کنید.

دو فعالیت مستقل خواهید داشت. در فعالیتهای مستقل بر اساس نظر خود به یک سوال پاسخ می دهید. چهار فعالیت دیگر فعالیتهای ترکیبی هستند. شما در فعالیتهای ترکیبی با استفاده از اطلاعات جانبی که می شنوید، می خوانید یا هم می شنوید و هم می خوانید به سوال جواب می دهید. برای مثال شاید باید متنی را بخوانید و درباره آن حرف بزنید. اول کمی به فعالیتهای مستقل می پردازیم؛ سپس نوبت فعالیتهای ترکیبی است.

فعالیتهای مستقل

فعالیتهای مستقل در تافل نیازمند درک سوال هسستند و نه چیزی دیگر. پاسخ شما کالما بر اساس نظرات خودتان است . جواب غلط وجود ندارد. فرقی ندارد جوابی که می دهید، چه باشد. در مورد این نمره به شما تعلق نمی گیرد. هر دیدگاهی که داشته باشید، مسئله مهم این است که استدلالهای درست خود را به انگلیسی صحیح بیان کنید. در آزمون تافل دو فعالیت مستقل خواهید داشت.

  • یک فعالیت علاقه شخصی- در اینجا چندین مقوله وجود دارد که شما باید علاقه خود به موارد موجود در آن مقوله ها بیان کنید. برای مثال شاید مقوله حیوانات خانگی وجود داشته باشد و شما درباره اینکه سگ را ترجیح می دهید یا گربه، نظر بدهید. سپس باید دلیل انتخاب خود را بر اساس تجربه ای که خودتان داشته اید، بیان کنید.

  • یک فعالیت انتخابی- در فعالیت انتخابی از شما خواسته می شود از بین دو کاری که ممکن است در یک موقعیت انجام دهید یکی را انتخاب کنید. برای مثال ممکن است سوالی شبیه این از شما پرسیده شود: وقتی کسی نسبت به شما بی انصافی کرده، ایا بهتر است آن رفتار را نادیده بگیرید یا با آنها در مورد این مسئله برخورد کنید؟ باید یکی از دو حالت را انتخاب کرده و دلیل انتخابتان را توضیح دهید.

در هر دوی این فعالیتهای 15 ثانیه وقت دارید تا جواب خود را آماده کنید و سپس 45 ثانیه برای بیان آن زمان دارید.

فعالیتهای ترکیبی

فعالیتهای مستقل از این قرار بودند. فعالیتهای ترکیبی کمی طولانی تر و پیچیده تر است. در این فعالیتها باید مهارتهای خود در گفتار، خواندن و شنیدار را با هم ترکیب کنید. در مجموع چهار فعالیت ترکیبی وجود دارد. دو عدد از فعالیتهای ترکیبی فعالیتهای درسی دانشگاهی هستند که صحبت کردن در کلاس را شبیه سازی می کنند. دو تای بعدی فعالیتهای مربوط به موقعیتهای محوطه دانشگاه خواهند بود که صحبت کردن بیرون از کلاس و در محوطه دانشگاه را شبیه سازی می کنند.

در اینجا خلاصه کوتاهی از ترتیب چهار فعالیت ترکیبی ارائه می کنیم. دو فعالیت از شما می خواهند بخوانید، گوش داده و صحبت کنید. در فعالیت اول، یک متن خواندنی و یک متن شنیداری دارید که موضوع یکسان و مرتبط با موقعیت درون محوطه دانشگاه دارند. باید نظرات گوینده را با در نظر گرفتن توصیفات موجود در متن خواندنی توضیح دهید.

در فعالیت دوم، یک متن خواندنی که درباره یک موضوع اطلاعات مقدماتی می دهد و گزیده ای از یک سخنرانی با مثالها و اطلاعات خاصی درباره آن موضوع دارید. باید خلاصه ای ترکیبی از اطلاعات مهمِ متن خواندنی و شنیدنی و سخنرانی ارائه دهید. شما در این دو فعالیت در مجموع 30 ثانیه برای آماده شدن و 60 ثانیه برای پاسخ دادن زمان دارید.

سپس دو فعالیت خواهید داشت که فقط از شما می خواهد گوش داده و صحبت کنید. در فعالیت اول به مکالمه ای درباره‌ی راه حلهای ممکن برای مشکل دانشجو گوش می دهید. شما در پاسخ باید مشکل را توضیح دهید و بگوئید اگر شما بودید کدام راه حل را انتخاب می کردید. در فعالیت دوم به بخشی از یک سخنرانی گوش می‌دهید که مفهومی را همراه با مثال تشریح می کند. باید سخنرانی را خلاصه کرده و نشان دهید نحوه ارتباط آن مفهوم را با مثالها فهمیده اید. در این فعالیتها 20 ثانیه برای آماده شدن و 60 ثانیه برای پاسخ دادن وقت دارید. پس از فعالیتهای گفتاری-شنیداری، بخش گفتاری تمام می شود. خیلی هم بد نبود، اینطور نیست؟

خلاصه درس

در این درس مروری بر بخش گفتاری تافل داشتید. بخش گفتاری توانایی شما در استفاده از زبان انگلیسی در محیط دانشگاهی در داخل یا خارج از کلاس را می آزماید. این بخش در مجموع 20 دقیقه طول می کشد و سومین بخش آزمون است. در این بخش شش فعالیت گفتاری مجزا خواهید داشت: در دو فعالیت مستقل فقط درباره سوالی که مطرح می شود، نظر می دهید. در چهار فعالیت دیگر که ترکیبی هستند، باید به یک متن شنیدنی یا یک متن شنیدنی و یک متن خواندنی پاسخ دهید.

در تمامی این فعالیتها باید موضع مشخصی داشته باشید، از شواهد برای اثبات نظراتتان به درستی استفاده کنید، و انگلیسی را درست صحبت کنید. سوالات به نظر پیچیده هستند اما با تمرین روی آنها دیگر چندان دشوار هم نخواهند بود. حالا که فهمیدید قرار است چه چیزهایی ببینید، می توانید با تمرین نمره خود را بالا ببرید.

متن انگلیسی درس

TOEFL Speaking

The TOEFL Speaking test can be intimidating, but if you know what to expect, it gets a lot easier to tackle. The TOEFL has four sections: Reading, Listening, Speaking, and Writing. Speaking is the third section. First, you’ll complete the Reading and Listening sections; then, you’ll have a ten-minute break. After the break, you’ll dive into the Speaking section.

The Speaking section tests how well you can speak English in an academic setting. On this section, you’ll have 20 minutes in total to work on six speaking tasks. All the tasks are designed to imitate some kind of situation you might encounter at school in an English-speaking country. For each task, you’ll have to record yourself speaking in response to a prompt.

Two of the tasks are independent tasks . On independent tasks, you respond to a prompt based on your own opinions. The other four tasks are integrated tasks . On integrated tasks, you respond to a prompt using additional information that you hear, read, or both. For example, you might have to read a passage and talk about it. First, we’ll go a little deeper into the independent tasks; then, we’ll tackle the integrated tasks.

Independent Tasks

Independent tasks on the TOEFL don’t require you to understand anything but the prompt. Your response is based completely on your own opinions, and there’s no wrong answer. It doesn’t matter what side of the prompt you choose to argue. You won’t be scored on that. The important thing is to put together a well-supported argument in correct English for whatever side you choose. You’ll get two independent tasks on the TOEFL:

One personal preference task - Here, you’ll get a category of things, and you’ll have to state your preference about objects in that category. For example, the category might be ‘pets,’ and you might have to explain whether you prefer cats or dogs. Then, you’ll have to explain why you chose what you did and back up your preferences with reasons from your own experience.

One choice task - On the choice task, you’ll be asked to make a choice between two possible things you could do in a given situation. For example, you might get a question like, ‘When someone is unfair to you, is it better to ignore the behavior or confront them about it?’ You’ll have to pick one side and explain why you chose it.

For both of these tasks, you’ll have 15 seconds to prepare your response and then 45 seconds to speak.

Integrated Tasks

That was the independent tasks. Integrated tasks are a little longer and more involved. On these tasks, you’ll have to integrate your skills in speaking, reading, and listening. There are four integrated tasks in total. Two of the integrated tasks will be academic course tasks, tasks that simulate speaking inside a classroom. The other two will be campus situation tasks, tasks that simulate academic speaking outside of the classroom.

Here’s a quick rundown of how the four integrated tasks are organized. Two tasks will ask you to read, listen, and speak. In the first, you’ll get a reading passage and a listening passage on the same campus-related topic. You’ll have to explain the speaker’s opinion on the issue relative to the description in the reading passage.

On the second task, you’ll get a reading passage giving you background on a subject and an excerpt from a lecture with specific examples and information about that subject. You’ll have to give a combined summary of important information from both the reading and the lecture. On these two tasks, you’ll get 30 seconds to prepare and 60 seconds to respond.

Next, you’ll get two tasks that only ask you to listen and speak. In the first one, you’ll listen to a conversation about possible solutions to a student-related problem. In your response, you’ll explain the problem and which solution you would choose. In the second, you’ll listen to part of a lecture explaining a concept with examples. You’ll have to summarize the lecture and show that you understand how the examples relate to the topic. On these tasks, you’ll get 20 seconds to prepare and 60 seconds to respond. After the speak/listen tasks, you’ll be all done - that wasn’t so bad, was it?

Lesson Summary

In this lesson, you got a preview of the TOEFL Speaking section . The Speaking section tests your ability to use English in an academic setting, either in a classroom or in a school-related situation. It’s 20 minutes long in total, and it’s the third section on the test. You’ll take on six separate Speaking tasks in this section. Two will be independent tasks , where you just give your opinion on a prompt. The other four will be integrated tasks , where you’ll have to respond to a listening passage or a listening passage plus a reading passage.

In all of these tasks, you’ll need to take a clear position, use evidence effectively to support your point, and speak in correct English. The prompts sound pretty complicated, but once you start practicing them, they really aren’t that bad. Now that you know what you’ll be looking at, you can improve your score a lot just by getting some practice time in.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.