تشخیص و اصلاح خطاهای کلام خود

دوره: تافل iBT / فصل: بخش گفتاری تافل اینترنتی / درس 9

تشخیص و اصلاح خطاهای کلام خود

توضیح مختصر

تشخیص اشتباهات در کلام خود همیشه آسان نیست. حتی اگر کسی را ندارید که با او کار کنید، در این درس رهنمودها و نصایحی برای ارتقای انگلیسی گفتاری شما ارائه می کنیم.

 • زمان مطالعه 6 دقیقه
 • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

ارتقای مهارت کلامی خود

فرقی ندارد که برای یک آزمون استاندارد تمرین کنید یا سعی داشته باشید انگلیسی گفتاری خود را ارتقا دهید؛ در هر صورت دانستن اینکه باید روی چه چیزی کار کنید، همیشه آسان نیست. بسیاری از دانش آموزان می فهمند که انگلیسی آنها مانند یک انگلیسی‌زبان، روان یا واضح نیست. با این حال تلاش می کنند بفهمند دقیقا باید روی چه چیزی کار کنند و چطور پیشرفت نمایند.

بهترین راه این است که با کس دیگری تمرین کنید- یک معلم خصوصی، معلم یا یک دوست. کسِ دیگر همیشه می تواند اشتباهات شما را بسیار واضحتر از خودِ شما بشنود. اما اگر نتوانید با یک دوست تمرین کنید، چه می شود؟ وضعیت ایده‌آلی نیست اما اینجا راهکارهایی برای کمک به پیشرفت خودتان داریم.

تنها چیزی که لازم دارید وسیله ای برای ضبط صدایتان و بازپخش آن است.

تشخیص مشکلات

برای تشخیص مشکلات در کلام خود اول باید چند نمونه از آن را ضبط کنید. اگر قرار است در آزمونی استاندارد مانند تافل شرکت کنید، از نمونه سوال برای تمرین استفاده کند. در غیر اینصورت سعی کنید موقعیتهایی را تجسم کنید که باید از انگلیسی گفتاری استفاده کنید. برای مثال تظاهر کنید دارید با کسی گفتگو می کنید یا مطلبی را در کلاس ارائه می کنید.

وقتی صدایتان را چند بار ضبط کردید، وقت آن است که به آنها گوش بدهید و اتفاقات آن را ارزیابی کنید. کاغذی برای یادداشت‌ بردارید و یکی از قطعه های صوتی را چند بار گوش کنید و به دنبال حیطه‌ی اِشکالات زیر بگردید:

 • مکثهای مکرر، کلمات تکراری برای چندمین بار، یا اصواتی که گوینده بین کلمات و جملات می آورد و در فرصتی که ایجاد می شود، فکر می کند یا جمله اش را اصلاح می کند. این اصوات همان صدای um…uh…um…uh… است که برای پرکردن فواصل بین جملات در کلام تولید می کنید.

 • جملات کوتاه یا منقطع. لازم نیست همه ی جملات طولانی باشند، اما همه آنها نباید خیلی کوتاه باشند.

 • جملات طولانی و بی سر و ته. آیا می توانید فاعل و فعل اصلی تمام جملات قطعه صوتی را تشخیص دهید؟ اگر نمی‌توانید، شاید جمله‌تان زیادی گیج کننده یا پیچیده است.

 • فقدان کلمات ربط. دنبال کلمات ربطی مانند and so، therefore، because، that’s why و کلمات و عبارات مشابه بگردید. باید حداقل هر دو یا سه جمله یکبار یکی از اینها داشته باشید.

 • اشتباهات دستوری عمده. این اشتباهات اغلب به محض بازپخش صدایتان قابل تشخیص هستند. به هر کدام از آنها و نوعشان توجه کنید. سعی کنید الگوهای اشتباهاتی که نیاز به کار دارند، تشخیص دهید. برای مثال، آیا همیشه درگیر یافتن افعال بی قاعده هستید؟ جمع بستن اسمها؟ استفاده از ضمایر درست؟

 • شفافیت و واژه گزینی. آیا واضح حرف می زنید؟ آیا زیادی تندتند حرف می زنید که حرفهایتان قابل فهم نیست؟ با چه اصواتی مشکل دارید؟

اغلب بهتر است به هر یک از قطعات صوتی بیش از یک بار گوش دهید.

اگر در قطعاتی که ضبط کرده‌اید، متوجه چیزی نمی‌شوید، نوشتن حرفهایتان را امتحان کنید. گاهی اوقات تشخیص اشتباهات در نوشتار آسانتر از تشخیص آنها در گفتار است. به مدت 30 ثانیه یا بیشتر حرف بزنید و سپس دقیقا آنچه را که گفتید، پیاده کنید.

اگر دارید برای یک آزمون استاندارد تمرین می کنید، حتی می توانید دست نوشته های حرفهای خود را با یک نمونه از جوابهای آزمون که نمره ی بالایی گرفته است، مقایسه کنید. موارد زیر را مقایسه کنید:

 • تعداد متوسط کلمات در هر جمله ی هر جواب

 • تعداد جملات بلند و کوتاه در هر جواب

 • تعداد کلمات ربط هر جمله در هر جواب

این کار به شما کمک می کند برای پیشرفت به آمار و ارقامِ برخی چیزها توجه کنید.

اصلاح مشکلات

پس از آنکه حیطه‌های نیازمندِ پیشرفت را تشخیص دادید، سخت‌ترین قسمت کار را انجام داده‌اید. در اینجا چند راه برای ارتقا در این حیطه ها ارائه می کنیم:

 • جملاتی را پیدا کنید (یا بهتر است یادداشت کنید) که از الگوهای دستوری که شما اغلب غلط به کار می برید، به وفور در آنها استفاده شده باشد و گفتن آنها با صدای بلند را تمرین کنید. در ذهن خود نشمارید، باید مغز و دهان خود را تمرین دهید، تا حرکات درست با هم هماهنگ شوند.

 • اگر تمایل دارید از جملات خیلی کوتاه استفاده کنید، کلامتان فاقد کلمات ربط است. به قطعات صوتی گفتار خود گوش کنید و وقتی یک سری جمله ی کوتاه شنیدید، پخش را نگه دارید. سپس با استفاده از کلمات ربط جملاتی را که گفتید، به هم ربط دهید. جملات جدید را با صدای بلند بگوئید.

 • اگر تمایل دارید جملات طولانی و بی سر و ته بگوئید، به صدای خود گوش بدهید و راهی برای شکستن جملات یا واضحتر کردن آنها پیدا کنید. جمله جدید را بگوئید.

 • اگر در ادای کلمات مشکل دارید، به صدای انگلیسی‌زبانانی گوش کنید که صداهایی را که شما در گفتنشان مشکل دارید، ادا می کنند. پادکستهایی که زیرنویس دارند، برای اینکار عالی هستند زیرا می توانید هنگام گوش‌دادن متن کتبی را دنبال کنید.

 • مدام تمرین کنید. بسیاری از اشتباهات به دلیل هیجان و زمان محدود رخ می دهند. هر چه بیشتر تلاش کنید، بیشتر می توانید از این تله ها خلاصی پیدا کنید.

خلاصه درس

در این درس رهنمودهایی برای تشخیص و اصلاح خطاهای گفتار خود دریافت کردید.

مشکلات رایج عبارتند از: مکثهای مکرر یا لکنت زبان، جملات بسیار کوتاه، جملات بسیار بلند، فقدان کلمات ربط، خطاهای دستوری و مشکلات اساسی در وضوح کلام مانند حرف زدن با سرعت بسیار بالا.

 • با ضبط صدای خود، پیاده کردن حرفهایتان در صورت لزوم و چک کردن مشکلات متداول، خطاها را تشخیص دهید.

گوش دادن به صدای خود و دادن بازخورد به اندازه ی اینکه دوستی به صدایتان گوش کند خوب نیست، اما مکملی برای تمرین است.

متن انگلیسی درس

Improving Your Own Speaking

Whether you’re practicing for a standardized test or just trying to improve your spoken English, it’s not always easy to know what you need to work on. Many students understand that their English isn’t as fluent or clear as a native speaker’s, but they still struggle to pinpoint exactly what to work on or how to improve.

The best solution is to practice with another person - a tutor, teacher, or just a friend. Someone else can often hear your mistakes much more clearly than you can. But what if you can’t practice with a friend? It’s not an ideal situation, but here are some strategies for helping yourself improve.

All you need for these is a way to record yourself speaking so you can play it back.

Identifying Problems

To identify problems in your own speech, first you need several sample recordings of yourself talking. If you’re taking a standardized test like the TOEFL, use sample questions to practice. Otherwise, try imagining situations where you need to use spoken English. For example, pretend that you’re having a conversation or giving a class presentation.

Once you have your recordings, it’s time to listen to them and analyze what’s going on. Grab some paper to take notes on and replay one of your recordings, listening for the following common problem areas:

Frequent pausing, repeating words multiple times, or verbal filler. Verbal filler means words like um…uh…um…uh… that you use to fill a pause or gap in your speech.

Short or choppy sentences. Not every sentence has to be long, but not all of them should be very short.

Long and rambling sentences. Can you identify the subject and main verb of every sentence in your recording? If not, your sentences may be confusing or too complicated.

Lack of transitions. Listen for transitions like ‘and so,’ ‘therefore,’ ‘because,’ ‘that’s why,’ and other similar words and phrases. You should have one of these at least every two or three sentences.

Basic grammar errors. These are often obvious to you as soon as you hear them played back. Note each one and what type it is; try to identify patterns of errors that you need to work on. For example, do you always stumble with irregular verbs? Pluralizing nouns? Using correct pronouns?

Clarity and diction. Are you speaking clearly? Are you speaking too fast to understand? What sounds do you struggle with?

It often helps to listen to each recording more than once.

If you aren’t hearing anything in the recordings, try writing down your speech. Sometimes, it’s easier to catch mistakes in writing than in words. Speak for 30 seconds or so, and then transcribe exactly what you said.

If you’re practicing for a standardized test, you can even use the transcript to compare your own speech to a sample of a high-scoring test response. Compare…

The average number of words per sentence in each response.

The number of long and short sentences in each response.

The number of transitions per sentence in each response.

This will help you get a mathematical idea of some areas for improvement.

Correcting Problems

Once you’ve identified the areas you need to improve, the hardest part of the battle is over. Here are some ideas for improving in those areas.

Find (or better yet, write down) sentences that correctly use grammar patterns you frequently get wrong, and practice saying them out loud. In your head doesn’t count; you have to actually train your brain and your mouth to coordinate the proper movements.

If you tend to use very short sentences or your speaking lacks transitions, listen to your recordings and pause when you hear a series of short sentences. Then, think of a way to connect the sentences you said with transition words. Say the new sentences aloud.

If you tend to use long or rambling sentences, listen to your recordings and think of a way to break up the sentences or make them clearer. Say the new sentence.

If you struggle with diction, listen to recordings of native English speakers saying the sounds that you have trouble with. Podcasts with transcripts are great for this because you can follow along with the written transcript as you listen.

Practice often. Many mistakes are really caused by nerves and time pressure. The more you practice, the more you’ll avoid these traps.

Lesson Summary

In this lesson, you got some tips for identifying and correcting errors in your own speech.

Identify errors by recording yourself, writing down your speech if necessary, and checking for common problems.

Common issues include frequent pauses or stuttering, sentences that are all very short, sentences that are all very long, a lack of transition words, grammar errors, and basic clarity problems, like talking too fast.

Correct errors by targeting specific constructions for practice, correcting the mistakes in our own recordings, listening to native English speakers, and getting a lot of practice time in.

It’s not as good as having another person there to listen to your speech and give you feedback, but it’s a good supplemental way to practice.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.