چهار مرحله ی فرایند شنیداری

دوره: تافل iBT / فصل: بخش شنیداری تافل / درس 15

چهار مرحله ی فرایند شنیداری

توضیح مختصر

هنگامی که پیامی برای ما فرستاده می‌شود، به نظر می‌رسد ما فقط آن را شنیده و واکنش نشان می‌دهیم، اما در حقیقت مغز ما از فرایندی برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کند. این فرایند با توجه کردن شروع شده، سپس تعبیر کردن، واکنش نشان دادن و در آخر نیز به خاطر سپردن اطلاعات قرار دارد.

  • زمان مطالعه 4 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

گوش دادن به چه معناست

دوستتان از دوست پسر جدیدش برایتان می‌گوید. او موهای درخشان تیره اش، هیکل جذاب و ماشین اسپورت پرشتابش را توصیف می‌کند. بی دقت حرفهایش را گوش می‌دهید. اما آیا واقعا گوش می‌دهید؟

بگذارید ببینیم. گوش دادن شامل گرفتن کلمات و صداها و تبدیل آنها به چیزی است که برای ما معنا دارد. ما با این کار معنا را به کلمات و جملات پیوند می‌دهیم.

از آنجا که دوستتان است که دوست پسر دارد و نه شما، شاید دانستن جزئیات چندان هم برایتان مهم نباشد. اگر دوستتان اشاره می‌کرد که خاطرخواهش برادر دوقلوی مجردی دارد، همه چیز فرق می‌کرد.

دلایل گوش دادن

ما به چند دلیل گوش می‌دهیم. یکی از آنها جمع آوری اطلاعات درباره چیزی است. در قضیه‌ی برادر مجرد شاید سراپا گوش می‌بودید! این بیشتر به خاطر آن است که پیام منتقل شده معنایی مانند قرار ملاقاتی عاشقانه در شب پنجشنبه برای شما دارد!

ما برای فهمیدن نیز گوش می‌دهیم. به زمانی فکر کنید که نیاز به آدرس جایی دارید. وقتی فرد نیکوکاری با گفتن برو به راست و به چپ، آدرسی به شما می‌دهد، به تک تک کلمات او گوش می‌دهید.

گاهی اوقات برای لذت بردن گوش می‌دهیم. ممکن است جوک خنده دار یا غیبت کردن پشت سر کسی برایتان پیش آمده باشد. هنگامی که پیامی فرستاده می‌شود، حواستان جمع است چون برایتان جالب است البته تا زمانی که در مورد خود شما نباشد!

یاد گرفتن چیزهای جدید نیازمند گوش دادن است. اگر استادتان مفهوم جدیدی را ارائه می‌کند، بهتر است به پیام او گوش بدهید. باور کنید یا نه، گوش دادن یک فرایند است.

چهار مرحله‌ی گوش دادن

زمانی که پیامی به ما می‌رسد، ما برای درک کامل و به خاطر سپردن چیزی که شنیدیم چهار مرحله را طی می‌کنیم که به قرار زیر است:

  • توجه کردن

  • تعبیر کردن

  • پاسخ دادن

  • به خاطر سپردن

در مرحله‌ی توجه کردن ما در وقع کلمات و جملات را در مغز خود جمع می‌کنیم تا در مرحله بعدی استفاده شوند. به کلمات و جملات طوری فکر کنید گویی آنها جعبه و بسته های موجود در قفسه های یک مغازه هستند. شما با عدم اطمینان از کاری که قرار است با هر یک از محصولات انجام دهید، فقط هر کدام را در سبد خرید خود پرت می‌کنید. سپس وارد مرحله تعبیر می‌شوید. در این مرحله شروع به دادن معنا به کلمات و جملات می‌کنید.

در اغلب موارد بعد از این مرحله پاسخ دادن است. این جایی است که پیام معنا دار را دریافت کرده و با فرستادن پیام یا جواب خود، تغییر رفتار و یا حتی علامتی غیر کلامی پاسخ می‌دهید. در آخر به خاطر سپردن اتفاق می‌افتد و شامل ذخیره کردن اطلاعات برای استفاده های بعدی می‌شود.

گوش دادن فعال

این فرایند به نظر نسبتا ساده است و اگر شنونده‌ی فعالی باشید واقعا سخت نیست. گوش دادن فعال نیازمند آگاهی از پیامها و پیشگیری از حواس‌پرتی است.

چند چیز می‌تواند بر توانایی شنیدن اثر بگذارد. سروصدا، دیدگاه، تعصب و حتی محیط گوش دادن می‌توانند بر میزان دریافت واقعی ما از پیام اثر داشته باشند. در واقع هدف از فرایند گوش دادن یافتن معنای چیزی است که می‌شنویم.

خلاصه درس

خلاصه اینکه گوش دادن شامل دریافت کلمات و اصواتی که می‌شنویم و تبدیل آنها به چیزی است که برایمان معنا دارد. ما این کار را به چند دلیل انجام می‌دهیم. ما برای جمع آوری اطلاعات، درک آن، لذت بردن و یادگیری گوش می‌دهیم.

در هر یک از اینها این فرایند شامل مرحله توجه کردن است که در آن کلمات و جملات را در واقع در مغزمان جمع آوری می‌کنیم. سپس مرحله تعبیر کردن است که به ما کمک می‌کند کلمات و جملات را معنا کنیم. پس از آن مرحله پاسخ دادن است که در آن پیام معنادار را گرفته و با فرستادن پیام یا پاسخ خود، تغییر رفتارمان یا حتی علامتی غیرکلامی به آن واکنش نشان می‌دهیم.

در مرحله آخر به خاطر سپردن رخ می‌دهد که شامل ذخیره کردن اطلاعات برای استفاده در زمانی دیگر می‌شود. سرانجام اینکه گوش دادن فعال مهم و مستلزم آگاهی از پیامها و پیشگیری از حواس‌پرتی است. سروصدا، دیدگاه، تعصب و حتی محیط شنیدن در چگونگی دریافت ما از پیام موثر هستند.

متن انگلیسی درس

What Does It Mean to Listen?

So, your friend is telling you all about her new boyfriend. She describes his shiny dark hair, buff physique and zippy sports car. With a half an ear, you hear what she is saying. But are you really listening?

Let’s see. Listening involves taking the words and sounds we hear and converting them into something that makes sense to us. By this, we attach meaning to the words and sentences.

Since your friend has the boyfriend and not you, it may not be that important to know every detail. Had your friend mentioned that her new beau has a twin brother who is also single, things may be different.

Reasons We Listen

We listen for a few reasons. For one, we listen to gather information about something. In the scenario of the single brother, you may be all ears! That is mostly because the message being sent has meaning to you, like a potential date on Saturday night!

We also listen to understand. Think about a time you needed driving directions. As the Good Samaritan guides you through a few lefts and rights, you are attending to his every word.

Sometimes, we listen for enjoyment. A good joke or maybe some juicy gossip comes your way. As the messages are being sent, you are mostly attentive because it’s fun. Well, so long as you are not on the business end of the message, anyway!

Learning new things requires that we listen. If your professor presents a new concept, it is wise to heed his message. Believe it or not, listening is actually a process.

Four Stages of Listening

When a message is sent to us, we move through four stages in order to fully understand and retain what we heard, and it goes like this:

Attending

Interpreting

Responding

Remembering

In the attending stage, we are actually gathering the words and sentences in our brain to be used in the next stage. Think of the words and sentences as if they were boxes and packages on a store shelf. Unsure of what you will do with each of the products, you just toss each into your shopping cart. Then, you enter the interpreting stage. In this stage, you begin to make meaning of the words and sentences.

In most cases, the responding stage will follow. This is where you take the meaningful message and react to it by sending your own message or response, changing your behavior or even making a non-verbal gesture. Finally, remembering takes place and involves storing the information for use at a later time.

Active Listening

The process sounds fairly easy, and it really is not difficult if you’re an active listener. Active listening requires an awareness of the messages and distraction avoidance.

There are a few things that can affect our listening ability. Noise, attitudes, biases and even the listening environment can all influence how much of the message we actually retain. In effect, the goal of the listening process is all about finding meaning in what we hear.

Lesson Summary

In sum, listening involves taking the words and sounds we hear and converting them into something that makes sense to us. We do it for a few reasons. We listen to gather information, understand, enjoyment and to learn.

In each, the process involves the attending stage, where we are actually gathering the words and sentences in our brains. Then, the interpreting stage helps us make meaning of the words and sentences. Next, the responding stage is where we take the meaningful message and react to it by sending our own message or response, change our behavior or even make a non-verbal gesture.

Finally, remembering takes place and it involves storing the information for use at a later time. In the end, active listening is important and requires an awareness of the messages and distraction avoidance. Noise, attitudes, biases and even the listening environment matter in how much of the message we actually retain.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.