تشخیص لحن و دیدگاه

دوره: تافل iBT / فصل: بخش شنیداری تافل / درس 6

تشخیص لحن و دیدگاه

توضیح مختصر

هنگام یادگیری زبان انگلیسی گوش دادن به لحن یا دیدگاه گوینده ممکن است حتی دشوارتر از فهم معنا باشد- در اینجا نکاتی درباره نحوه انجام این کار ارائه می‌شود

 • زمان مطالعه 5 دقیقه
 • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

لحن، دیدگاه و قطعیت

هنگام آموختن روش فهم انگلیسی گفتاری فقط مجبور نیستید حرفهای گوینده را بفهمید. برای اینکه به معنای واقعی آن پی ببرید اغلب باید به نشانه هایی درباره ی لحن، دیدگاه و یا میزان قطعیت کلام توجه کنید. به عبارت دیگر، فقط چیستی کلام دیگران مهم نیست، احساس آنها درباره چیزی که می‌گویند، نیز اهمیت دارند. آیا آن را با لحن مطمئن، عصبانی، شکست خورده یا چیزی دیگر می‌گویند؟ در این درس رهنمودها و تمریناتی برای تشخیص تمامی اینها ارائه می‌کنیم.

میزان بلندی صدا، نواخت و سرعت

قبل از آنکه به خودِ کلام بپردازیم، سه نشانه را ذکر می‌کنیم که می‌توانید از گوش دادن به صدای گوینده بفهمید: بلندی، نواخت و سرعت. یکی از بهترین نشانه هایی که می‌توانید به آن گوش کنید، بلندی صدا است. Volume به میزان بلندی یا آهستگی صدای گوینده هنگام صحبت گفته می‌شود. در زبان انگلیسی میزان بلندی صدا ممکن است نشان دهنده چیزهای متفاوتی باشد:

 • تأکید- اگر یک گوینده چیز مهمی بگوید، احتمالا آن را با صدای بلندتری می‌گوید. در میانه یک پاراگراف با میزان بلندی عادی، جمله ای که با صدای بلندتر گفته می‌شود، برجسته‌تر می‌شود.

 • احساس قوی- اگر گوینده احساسی قوی نسبت به چیزی دارد، بلندی صدای او احتمالا افزایش پیدا می‌کند. این در مورد احساسات منفی و مثبت یکسان است. افراد هنگام عصبانیت و نیز هنگام هیجان زیاد، داد می‌زنند.

 • قطعیت- افراد وقتی درباره نظراتشان مطمئن هستند، با صدای بلندتری صحبت می‌کنند. از سوی دیگر، افرادی که مطمئن نیستند، آهسته‌تر حرف می‌زنند.

دومین نشانه نواخت است. نواخت صدا به میزان زیر یا بم بودن صدا گفته می‌شود. نواخت خیزان در انتهای جمله در زبان انگلیسی به طور کلی نشان دهنده ی سوال است مثل جمله ی Did you get the milk? اما اگر نواخت صدای گوینده در انتهای تمامی جملاتش خیزان باشد، حتی اگر جمله ها سوالی نباشند، می‌توانند عدم قطعیت را نشان دهند. برای مثال:

I was thinking about the book we read for class, and I thought maybe James isn’t supposed to be the villain…? Maybe he’s supposed to be morally gray…? He’s not good or bad…?’

نشانه سوم سرعت صحبت کردن گوینده است. به طور کلی هر نوع آرام شدن صدا هنگام حرف زدن نشان می‌دهد چیز مهمی در حال بیان شدن است. برای مثال:

 • آرام کردن کلام ممکن است نشان دهنده تأکید باشد زیرا علامت آن است که گوینده می‌خواهد شما به تک تک کلمات توجه کنید.

 • افزایش سرعت کلام نشان دهنده‌ی احساسات قوی است زیرا انگلیسی زبانان وقتی از چیزی هیجان زده می‌شوند، تمایل دارند تند‌تند حرف بزنند.

گزینش کلمات

حالا که بلندی، نواخت و سرعت را به عنوان شیوه هایی برای راهنمایی شما به سوی تشخیص لحن یا دیدگاه نویسنده توضیح دادیم، وقت آن رسیده که روشهای گزینش کلمات را که نشاندهنده دیدگاه یا قطعیت است توضیح دهیم. اول: به وابسته های وصفی توجه کنید. وابسته های وصفی کلماتی هستند که از شدت یک جمله کم می‌کنند. A little، knid of، sort of، more or less، maybe، not so much و سایر کلمات مشابه نمونه هایی از وابسته های وصفی هستند. اگر گوینده از این وابسته های وصفی زیاد استفاده می‌کند، احتمالا درباره چیزی که می‌گوید زیاد اطمینان ندارد. اگر گوینده ای از این کلمات استفاده نکند، احتمالا مطمئن است.

دوم، به شیوه های بیان مستقیم احساسات توسط گوینده گوش کنید. شاید اینها آشکار به نظر برسند اما وقتی واقعا در حال گوش دادن به یک مکالمه هستید، واضح نیستند. در اینجا مثالی می‌زنیم:

گوینده الف: شنیدی جان و سوزانا فرار کردن؟

گوینده ب: راست میگی؟ نمی‌دونستم! برام تعریف کن!

گوینده ب مستقیما می‌گوید «نمی‌دونستم» و این به شما امکان می‌دهد بفهمید گوینده ب تعجب کرده است. سپس ادامه می‌دهد و می‌گوید «برام تعریف کن!» و این به شما امکان می‌دهد بفهمید که او می‌خواهد بیشتر بشنود.

مثال دیگری می‌زنیم:

گوینده الف: ناراحت شدم که تیممون بازم بازی رو باخت.

گوینده ب: اَه، می‌دونم. چقدر ناامیدکننده.

گوینده الف مستقیما می‌گوید که ناراحت است. گوینده ب می‌گوید «چه ناامید کننده» و این به شما امکان می‌دهد بفهمید گوینده ب درباره مسابقه ناامید است. این چیزی نیست که فقط در ویدیوهای آموزشی رخ دهد. افراد معمولا در زندگی واقعی هم اینطور حرف می‌زنند. اگر برای یافتن کلمات کلیدیِ نشان دهنده ی احساس گوینده (به متن) گوش دهید، اغلب می‌توانید کاملا ماجرا را درک کنید.

سوم به میزان تأکید کلمات انتخابی گوینده توجه کنید. برای مثال بیایید به مکالمه تیم محلی که بازیشان را باختند برگردیم. گوینده الف دو راه برای بیان این جمله دارد:

 • نارحت شدم که تیممون بازم بازی رو باخت.

 • دل شکسته شدم که تیممون بازم باخت.

تنها یک کلمه عوض شده است اما ناگهان گوینده الف بسیار غمگینتر می‌شود. استفاده از کلمات تأکیدی قوی تر بار عاطفی بیشتری به جمله می‌افزاید.

خلاصه درس

در این درس رهنمودهایی درباره روش گوش دادن به لحن و دیدگاه دریافت کردیم. به موارد زیر دقت داشته باشید:

 • تغییر در بلندی یا آهستگی صدا

 • تغییر در نواخت یا میزان زیر و بمی صدا

 • تغییر در سرعت حرف زدن گوینده

 • وابسته های وصفی مانند a little یا sometimes

 • واژه های انتخابی که به دیدگاه اشاره مستیم یا ضمنی دارد

 • میزان تأکید کلمات انتخابی گوینده

متاسفانه هیچ سیستم کاملی نیست که بتوانید در آن تمام جوابها را بیابید. افراد مختلف دیدگاههای مختلف را به گونه ای متفاوت بیان می‌کنند، پس مجبور خواهید شد در تمامی موقعیتها تمرین کنید تا در تشخیص نشانه هایی که به آنها نیاز دارید، مهارت کسب کنید. اما امیدواریم روشهای این درس شروع خوبی برایتان باشند!

متن انگلیسی درس

Tone, Attitude & Certainty

When you’re learning to understand spoken English, you won’t just have to understand what the speaker says. To really get the point, often you’ll also have to pick up on clues about the speaker’s tone, attitude or degree of certainty. In other words, it’s not just about what someone says; it’s about how she feels about it. Did she say it with a confident tone, an angry tone, a defeated tone or something else? In this lesson, you’ll get some tips and practice for figuring all of that out.

Volume, Pitch and Speed

Before we even get into the words themselves, we’ll cover three clues that you can get just from listening to the sound of the speaker’s voice: volume, pitch and speed. One big clue that you can listen for is volume. Volume refers to how loudly or quietly a speaker is talking. In English, volume can indicate several different things:

Emphasis - if a speaker thinks she’s saying something important, she’ll probably say it louder. In the middle of a paragraph at normal volume, a sentence spoken more loudly stands out.

Strong emotion - if a speaker has a very strong opinion on something, her volume will probably increase. This is true whether the emotion is positive or negative. People shout when they’re angry, but also when they’re excited.

Certainty - people who are sure of their opinions tend to speak more loudly. On the other hand, people who aren’t confident tend to speak more quietly.

A second clue is pitch. Pitch is how high or low the speaker’s voice is. Rising pitch toward the end of a sentence in English generally indicates a question, as in ‘Did you get the milk?’ But, if a speaker’s voice rises in pitch toward the end of all his sentences, even when they aren’t questions, it can show uncertainty. For example: ‘I was thinking about the book we read for class, and I thought maybe James isn’t supposed to be the villain…? Maybe he’s supposed to be morally gray…? He’s not good or bad…?’

A third clue is speed , or how fast the speaker is talking. In general, any change from a steady speaking pace indicates that something important is going on. For example:

Slowing down can indicate emphasis because it’s a sign that the speaker wants you to pay attention to every single word.

Speeding up can indicate strong emotion because English speakers tend to talk faster when they get excited about something.

Word Choice

Now that we’ve covered volume, pitch and speed as ways of clueing you in to the author’s tone or attitude, it’s time to cover the ways that word choice can indicate attitude or certainty. First up: pay attention to qualifiers. Qualifiers are words that soften the severity of a statement. Examples are ‘a little,’ ‘kind of,’ ‘sort of,’ ‘more or less,’ ‘maybe,’ ‘not so much’ and other similar words. If a speaker uses a lot of qualifiers, she probably isn’t very certain about what she’s saying. If a speaker doesn’t use qualifiers, she probably is certain.

Second, listen for ways that the speakers say outright how they’re feeling. This may sound obvious, but it’s not obvious when you’re actually listening to a conversation. Here’s an example:

SPEAKER A: Did you hear that John and Susannah eloped?

SPEAKER B: Oh, really? I didn’t know that! Tell me all about it!

Speaker B says outright that ‘I didn’t know that,’ which lets you know that Speaker B is surprised. Then, she goes on to say ‘Tell me all about it!,’ which lets you know that she wants to hear more.

Here’s another example:

SPEAKER A: I was sad that our home team lost their game again.

SPEAKER B: Ugh, I know. So disappointing.

Speaker A says outright that he’s ‘sad.’ Speaker B says, ‘So disappointing,’ which lets you know that Speaker B is disappointed about the match. This isn’t just something that happens in instructional videos; people actually talk like this in real life. If you listen for key words that indicate the speaker’s emotions, you can often get a very good idea of what’s going on.

Third, pay attention to how emphatic the speaker’s word choice is. For example, let’s go back to the conversation about the home team who lost their game. Here are two possible ways for Speaker A to phrase his line:

‘I was sad that our home team lost their game again.’

‘I was heartbroken that our home team lost their game again.’

Only one word is changed, but suddenly, Speaker A comes off as much more upset. Using more emphatic word choice adds more emotional weight to the sentence.

Lesson Summary

In this lesson, you got some tips about how to listen for tone and attitude. Watch out for:

Changes in volume , or how loudly a speaker is talking

Changes in pitch , or how high and low a speaker’s voice is

Changes in speed , or how fast a speaker is talking

Qualifiers , like ‘a little’ or ‘sometimes’

Word choices that refer to or imply attitude

How emphatic a speaker’s word choice is

Unfortunately, there’s no one complete system that will let you get all the answers. Different people express attitude differently, so you’ll have to really practice in all kinds of situations to get good at picking up on the cues you need. But, hopefully, the techniques in this lesson will help you get off to a good start!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.