تشخیص نشانه های آهنگ

دوره: تافل iBT / فصل: بخش شنیداری تافل / درس 9

تشخیص نشانه های آهنگ

توضیح مختصر

ممکن است تشخیص نشانه‌های آهنگ در انگلیسی گفتاری دشوار باشد مخصوصاً اگر انگلیسی، زبان مادریتان نباشد. در این درس راهنمایی‌هایی ارائه می‌شود که در تشخیص آن و چیزی که باید دنبالش بگردید،. به شما کمک میکند

  • زمان مطالعه 4 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

آهنگ چیست

اگر با زبانشناسی آشنایی نداشته باشید، شاید حتی ندانید آهنگ چیست. پس بگذارید از همینجا شروع کنیم. آهنگ به میزان نواخت بالا یا پائین صدای هر شخص گفته می‌شود. آهنگ همان بلندی صدا (بلند بودن یا آهسته بودن صدا) نیست. در برخی از زبانها مانند زبان چینی آهنگ می‌تواند معنای یک کلمه را کاملاً عوض کند. اما در زبان انگلیسی آهنگ معنای کلمات منفرد را عوض نمی‌کند. اما باز هم مهم است چون آهنگِ یک جمله شما را در فهم آن و منظور مورد نظر گوینده راهنمایی می‌کند.

سوالات

یکی از کاربردهای رایج آهنگ در زبان انگلیسی نشان دادن حالت سوالی جمله است. به طور معمول انگلیسی زبانان در پایان یک جمله نواخت صدای خود را بالا می‌برند. به مثالهای زیر توجه کنید:

جمله خبری: او ماشین را در پارکینگ گذاشت.

سوال: او ماشین را در پارکینگ گذاشت؟

می‌توانید تجسم کنید صدای گوینده رو به انتهای جمله سوالی بالا می‌رود. شما به این ترتیب می‌فهمید که این جمله سوالی است. کلمات دو جمله‌ی فوق کاملا یکسان هستند اما تغییر در نواخت به شما نشان می‌دهد که معنای کلی جمله تغییر کرده است.

جمله فوق را می‌توانید به این صورت نیز سوالی کنید: آیا او ماشین را در پارکینگ گذاشت؟ در اینجا کلمات و آهنگ متفاوت هستند. اما در شرایط واقعی، انگلیسی زبانان همیشه این کار را نمی‌کنند. آنها اغلب از آهنگ جمله به عنوان تنها نشانه‌ی سوالی بودن جمله استفاده می‌کنند.

مثال دیگری می‌زنیم:

جمله خبری: جو سه برادر دارد.

جمله سوالی: جو سه برادر دارد؟

جمله سوالی: آیا جو سه برادر دارد؟

باز هم دو جمله‌ی اول کلمات کاملا یکسانی داشته و ترتیب آنها نیز یکسان است، اما آهنگ آنها به شما امکان می‌دهد بفهمید که جمله دوم سوالی است. از جمله سوم هم می‌توانید استفاده کنید، اما این جمله لازم نیست.

تأکید

استفاده مهم دیگرِ انگلیسی زبانان از آهنگ برای نشان دادن تأکید است. در اینجا کار کمی دشوار می‌شود، زیرا دو اتفاق همزمان رخ می‌دهد: آهنگ و بلندی صدا:

آهنگ: میزان نواخت شما چقدر بالا یا پائین است

بلندی: صدای شما چقدر بلند یا آهسته است

تأکید شامل تغییر در آهنگ و بلندی صدا است. به طور معمول انگلیسی زبانان کلمه مهم یا مورد تأکید در جمله را نه تنها بلندتر می‌گویند بلکه با بالا بردن و سپس فورا پائین آوردن نواخت نیز این کار را می‌کنند. برای مثال به این جملات توجه کنید:

برای تولدم بستنی شکلاتی می‌خوام. این جمله بر شکلاتی تأکید دارد پس گوینده بر طعم خاص بستنی تمرکز دارد: شکلاتی و نه وانیلی یا طعم توت فرنگی.

برای تولدم بستنی شکلاتی می‌خوام. این جمله بر بستنی تأکید دارد پس گوینده بر نوع خوراکی تمرکز دارد: بستنی شکلاتی و نه کیک شکلاتی یا دسر شکلاتی.

برای تولدم بستنی شکلاتی می‌خوام. این جمله بر تولد تأکید دارد پس گوینده بر مناسبت تمرکز دارد: تولد و نه کریسمس یا عید پاک یا هر مناسبت دیگر.

این نوع نشانه‌های آهنگ می‌تواند به شما کمک کند که بر مهمترین کلمات جمله تمرکز کنید و موضوع واقعی جمله را بهتر درک کنید. برای مثال جمله ای که بر شکلات تأکید کرده است، ممکن است نشان دهد که دو نفر در حال گفتگو درباره نوع بستنی مورد نظرشان هستند، در حالی که جمله ای که بر تولد تأکید دارد، ممکن است نشان دهد دو نفر در حال گفتگو درباره خوراکی‌های مورد نظر در مناسبتی خاص هستند.

خلاصه درس

آهنگ روش تغییر نواخت صدای گوینده یا زیر و بم کردن آن است. در این درس دو نوع آهنگ مختلف در زبان انگلیسی را تمرین کردید.

بالا بردن نواخت جمله در انتهای آن نشانه سوالی بودن جمله است. گاهی اوقات این تنها نشانه‌ی سوالی بودن جمله است. تأکید بر کلمه ای خاص با آهنگ نشان دهنده‌ی نقطه‌ی تمرکز جمله است. این می‌تواند به شما در یافتن کلمات مهم جمله و درک مفهوم کلی کمک کند.

زبان انگلیسی برخلاف برخی زبان‌های دیگر از آهنگ برای تغییر معنای کلمه ای خاص استفاده نمی‌کند. اما آهنگ می‌تواند معنا یا تأکید جمله را تغییر دهد و به شما کمک کند بفهمید چه چیز مهمتر است یا ارزش توجه کردن را دارد.

متن انگلیسی درس

Intonation?

If you’re not familiar with linguistics, you might be wondering what intonation even is, so let’s start there. Intonation refers to how high or low the pitch of a person’s voice is. It’s not the same thing as volume, which is how loudly a person is talking. In some languages, like Chinese, intonation can change the meaning of a word completely. But in English, intonation does not change the meanings of individual words. But it is still important because the intonation of a sentence helps guide you through it and follow the speaker’s intended meaning.

Questions

One very common use of intonation in English is to mark a question. Typically, English speakers raise the pitch of their voice at the end of a question. Consider the following examples:

Statement: He left the car in the parking lot.

Question: He left the car in the parking lot?

You can imagine how the speaker’s voice gets higher towards the end of the question. This is how you know it’s a question. The words on the page are exactly the same, but the change in pitch clues you in to the change in the meaning of the sentence as a whole.

You could also phrase this question as, ‘Did he leave the car in the parking lot?’ Here, the words as well as the intonation are different. But, in real life, English speakers don’t always do this. Often, they use the intonation of the sentence as the only clue that this is a question, not a statement.

Here is another example:

Statement: Joe has three brothers.

Question: Joe has three brothers?

Question: Does Joe have three brothers?

Again, the first two sentences have the exact same words in the exact same order, but the intonation lets you know that the second is a question. You could also use the third sentence, but it’s not necessary.

Emphasis

Another important way that English speakers use intonation is to mark emphasis. Here, it gets tricky, because there are two things going on - intonation and volume:

Intonation: how high or low your voice is

Volume: how loudly or softly you’re speaking

Emphasis involves a change in both intonation and volume. Typically, English speakers will mark an important or emphasized word in a sentence not just by making it louder, but also by raising and then quickly lowering pitch. For example, consider the following sentences:

‘I want chocolate ice cream for my birthday.’ This sentence stresses ‘chocolate,’ so the speaker is focusing on the proper flavor: chocolate, not vanilla or strawberry.

‘I want chocolate ice cream for my birthday.’ This sentence stresses ‘ice cream,’ so the speaker is focusing on the type of food: chocolate ice cream, not chocolate cake or chocolate pudding.

‘I want chocolate ice cream for my birthday .’ This sentence stresses ‘birthday,’ so the speaker is focusing on the occasion: a birthday, as opposed to Christmas, Easter, or another type of holiday.

These types of intonation cues can help you focus on the most important words in a sentence and get a better idea of what the sentence is actually about. For example, a sentence where ‘chocolate’ is stressed might indicate that two speakers are having a conversation about what kind of ice cream they want, while a sentence with ‘birthday’ stressed might indicate that the conversation is about what foods are best on what holidays.

Lesson Summary

Intonation is the way a speaker changes pitch, or raises and lowers her voice. In this lesson, you got some practice with two different kinds of intonation cues in English.

Rising pitch toward the end of a sentence indicates a question. Sometimes, this is your only sign that a particular sentence is a question. Intonation emphasis on a particular word marks the focus of a sentence. This can help you find important words within the sentence and understand the main point.

Unlike other languages, English doesn’t use intonation to mark changes in the meaning of specific words. But intonation can change the meaning or emphasis of a sentence and help you understand what’s more important, so it’s worth paying attention to.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.