گوش دادن برای درک کاربردی

دوره: تافل iBT / فصل: بخش شنیداری تافل / درس 13

گوش دادن برای درک کاربردی

توضیح مختصر

در آزمون تافل، سوالات درک کاربردی درباره لحن و دیدگاه گوینده و سایر مفاهیم مرتبط با آن از شما پرسیده خواهد شد. این ویدیو را ببینید تا کمی درباره آن تمرین کنید

  • زمان مطالعه 6 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

درک کاربردی

وقتی بخش شنیداری آزمون تافل را می دهید، فقط مجبور نیستید سوالاتی را جواب دهید که درباره چیزهایی است که در متن گفته شده است. شما باید سوالهای دیگری را نیز جواب دهید که سوالات فهم کاربردی نام دارند. این سوالات از شما می خواهند اطلاعاتی درباره دیدگاه، هدف، لحن و میزان اطمینان گوینده استنباط کنید. فقط چیزی که گوینده می گوید نیست؛ باید چگونگی و دلیل گفتن جمله را هم بفهمید. به عبارت دیگر جمله در مکالمه چه نقشی ایفا می کند.

در آزمون تافل، سوالات شنیدن برای فهم کاربردی پس از هر دو نوع متن (سخنرانی و مکالمه) پرسیده خواهند شد. در این درس جواب دادن به این سوالات را تمرین خواهید کرد. اما ابتدا چند نکته:

  • از متنهای خواندنی یادداشت‌برداری کنید. در تافل واقعی به شما اجازه یادداشت‌برداری می دهند و یادداشتهای واقعاً به شما کمک می کنند. سعی نکنید همه ی کلمات را بنویسید- فقط مهمترین اطلاعات را بنویسید.

  • علاوه بر کلمات به لحن، نواخت، بلندی و سرعت صدا گوش دهید. صدای گوینده می تواند چیزهای زیادی درباره دیدگاه او به شما بگوید. اگر نیاز به تمرین دارید، یک درس کامل در این دوره به گوش دادن برای لحن و دیدگاه اختصاص داده ایم.

اگر کاغذ چکنویس ندارید، ویدیو را متوقف کرده و همین حالا کاغذ قلم آماده کنید تا بتوانید مانند تافل واقعی یادداشت‌برداری کنید.

متن

آماده اید که روی متن تمرین کنید؟ بفرمائید:

دانشجوی آقا: سلام من نمی تونم واحد زبان روسی میانی رو بگیرم.

مسئول اجرایی: آهان…بذار فایلتو چک کنم. دانشجوی سال اولی؟

دانشجو : نه، سال دومم. از یه دانشگاه دیگه انتقالی گرفتم.

مسئول اجرایی: و اونجا واحد زبان روسی مقدماتی رو گذروندی؟

دانشجو: بله.

مسئول اجرایی: آهان. خُب به نظر میاد سیستم ما نمره شما در اون واحد رو شناسایی نمی کنه. پس یا باید دوباره واحد زبان روسی مقدماتی رو بگذرونید یا در دپارتمان زبان روسی یه آزمون تعیین سطح بدید که نشون بده برای درس متوسط آماده هستید.

دانشجو: صبر کنید، من متوجه حرفاتون نشدم. چرا نمره من شناسایی نمیشه؟

مسئول اجرایی: مطمئن نیستم. سیستم دلیلشو نمیگه. ولی من نمی تونم کاری براتون بکنم. پس تا زمانی که آزمون تعیین سطح بدید، نمی تونید ثبت نام کنید.

دانشجو: ولی این خیلی بی معنیه! من قبلا اون درسو گرفتم! باشه، قبوله، کجا باید تست تعیین سطح بدم؟

مسئول اجرایی: میتونید برید به دپارتمان زبان روسی… از ساعت…بذار ببینم. بین ساعات 9 صبح تا 3 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه.

دانشجو: دپارتمان زبان روسی؟

مسئول اجرایی: بله. طبقه ی سوم بلوک 12.

دانشجو: بسیار خوب.

مسئول اجرایی: امروز فقط همین کار رو داشتی؟

دانشجو: بله. ممنون.

سوالات

متن را شنیدید- امیدواریم خوب یادداشت برداری کرده باشید! حالا به سوالات می پردازیم! در صورت تمایل می توانید از یادداشتهایتان برای سوالات استفاده کنید.

۱- دوباره به خط زیر از متن گوش دهید:

مسئول اجرایی: آهان. خُب به نظر میاد سیستم ما نمره شما رو شناسایی نمی کنه. پس یا باید دوباره واحد زبان روسی مقدماتی رو بگذرونید یا در دپارتمان زبان روسی یه آزمون تعیین سطح بدید که نشون بده برای درس متوسط آماده هستید.

دانشجو: صبر کنید، من متوجه حرفاتون نشدم. چرا نمره من رو شناسایی نمی کنه؟

کدام یک از گزینه های زیر دیدگاه دانشجو را در این قسمت از متن بهتر شرح می دهد؟

الف: راضی

ب: خسته

ج: سردرگم

د:عصبانی

اگر نیاز به زمان دارید تا درباره سوال فکر کنید، ویدیو را متوقف کنید.

جواب صحیح گزینه ج است. دانشجو می گوید من متوجه حرفاتون نشدم . درباره دلیل عدم پذیرش نمره اش تقاضای اطلاعات بیشتر می کند. این نشان می دهد درباره دلیل غیرقابل بودن نمره اش سردرگم شده است.

۲- دوباره به خطهای زیر از متن گوش بدهید:

مسئول اجرایی: می تونید برید به دپارتمان زبان روسی… از ساعت…بذار ببینم. بین ساعات 9 صبح تا 3 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه.

دانشجو: دپارتمان زبان روسی؟

مسئول اجرایی: بله. طبقه ی سوم بلوک 12.

چرا دانشجو می گوید دپارتمان زبان روسی؟

الف: تا نشان دهد از اینکه مجبور شده تست تعیین سطح بدهد چقدر عصبانی است

ب: تا نشان دهد نیاز به اطلاعات بیشتری درباره دپارتمان دارد

ج: برای تغییر موضوع گفتگو

د: برای تأیید محلی که قرار است مسئول اجرایی را ملاقات کند

اگر نیاز به زمان برای فکر کردن دارید، ویدیو را متوقف کنید.

جواب صحیح گزینه ب است. دانشجو مطمئنا از اینکه مجبور به دادن تست تعیین سطح شده، عصبانی است اما این جمله ی خاص عصبانیت او را بیان نمی کند. او موضوع صحبت را عوض نمی کند زیرا مسئول اجرایی در حال صحبت درباره دپارتمان زبان روسی است، پس او نیز همین موضوع را ادامه می دهد. و او قرار نیست آن مسئول را در دپارتمان زبان روسی ملاقات کند، پس گزینه د هم حذف می شود. گزینه ب تنها جواب منطقی است: او از دپارتمان زبان روسی می پرسد زیرا اطلاعات بیشتری می خواهد و آن مسئول هم این اطلاعات را به او می دهد.

۳- چرا مسئول اجرایی می گوید امروز فقط همین کار رو داشتی؟

الف: تا گفتگو را جمع بندی کند

ب:تا تغییر موضوع را نشان دهد

ج: تا دانشجو را به خاطر عصبانیتش سرزنش کند.

د:تا در تست تعیین سطح به دانشجو کمک کند.

اگر نیاز به زمان برای فکر کردن دارید، ویدیو را متوقف کنید.

جواب صحیح گزینه الف است. مسئول اجرایی هر کاری که در توانش بوده درباره تست تعیین سطح انجام داده است؛ حالا زمان آن است که گفتگو را تمام کند پس دانشجو می تواند به دپارتمان زبان روسی برود و تست بدهد.

خلاصه درس

در این سوالات گوش دادن برای فهم کاربردی را تمرین کردید. این سوالات از شما بیش از آنچه گوینده ها گفته اند، می پرسند. این سوالات می پرسند که چرا آنها آن چیزها را گفته اند و احساسشان درباره آن حرفها چیست.

سوالات گوش دادن برای فهم کاربردی هم از متنهای سخنرانی و هم از متنهای مکالمه پرسیده می شود. جواب دادن به این سوالات چالش برانگیزتر است زیرا آنها فقط درباره حقایق و اطلاعات نیستند. هنگام کار روی این سوالات (یا هر سوال دیگری) برداشتن یادداشتهای خوب از متنها می تواند کمک خوبی به شما کند و فراموش نکنید علاوه بر کلماتِ به صدای گوینده گوش دهید. آماده اید که خود را با سوالات آزمونک محک بزنید؟

متن انگلیسی درس

Pragmatic Understanding

When you’re taking the TOEFL Listening test, you won’t just have to answer questions about what the speakers said, you’ll also have to answer some questions called Listening for Pragmatic Understanding . These questions will ask you to infer information about a speaker’s attitude, purpose, tone, and degree of certainty. It’s not just what the speaker said; it’s how and why he said it. In other words, how did the sentence function in the conversation?

On the TOEFL, Listening for Pragmatic Understanding questions will follow both types of passages: lectures and conversations. In this lesson, you’ll get some practice with answering these questions. But first, a few tips:

Take notes on the reading passages. You’ll be allowed to take notes on the real TOEFL, and good notes will really help. Don’t try to write down every word - just write down the most important information.

Listen for tone, pitch, volume, and speed, as well as words. The sound of a speaker’s voice can tell you a lot about the speaker’s attitude. If you need some practice, there’s a whole separate lesson in this course on listening for tone and attitude.

If you don’t have any notepaper, pause the video and go get some now so you can take notes just like you would on the real TOEFL.

The Passage

Ready to hear the practice passage? Here you go:

MALE STUDENT: Hi, I’m having trouble signing up for, uh… Intermediate Russian.

ADMINISTRATOR: Hmmm… let me check your file. Are you a first-year student?

STUDENT: No, a second-year. I’m transferring from… from another school.

ADMINISTRATOR: And you took Beginning Russian there?

STUDENT: Yes.

ADMINISTRATOR: Oh, okay, well, um, it looks like our system isn’t recognizing your credit for that course. So you’ll, you’ll need to either retake Beginning Russian or, uh, take a placement test in the Russian Department to show that you’re ready for the intermediate course.

STUDENT: Wait, no, I don’t get it. Why isn’t the credit recognized?

ADMINISTRATOR: I’m not sure; the system won’t tell me. But there’s nothing I can do to change it, so until you take the placement test, you won’t be able to register.

STUDENT: But that’s so silly! I’ve already taken the course! Alright, fine, where can I take the placement test?

ADMINISTRATOR: You can go to the Russian Department anytime between… um, let me check. Anytime between 9 am and 3 pm, Monday to Friday.

STUDENT: The Russian Department?

ADMINISTRATOR: It’s in Building 12, on the third floor.

STUDENT: Alright.

ADMINISTRATOR: Is that everything you needed help with today?

STUDENT: Yes, thank you.

Questions

That was the passage - hopefully you took some good notes! Now, on to the questions! You can use your notes on the questions if you like:

1. Listen to the following lines from the passage again:

ADMINISTRATOR: Oh, okay, well, um, it looks like our system isn’t recognizing your credit for that course. So you’ll, you’ll need to either retake Beginning Russian or, uh, take a placement test in the Russian Department to show that you’re ready for the intermediate course.

STUDENT: Wait, no, I don’t get it. Why isn’t the credit recognized?

Which of the following best describes the student’s attitude at this point in the passage?

a. Resigned

b. Bored

c. Confused

d. Irritated

Pause the video if you need time to think about the question.

The correct answer is c. The student says ‘I don’t get it,’ and asks for more information about why the credit was refused. This indicates that he’s confused about why the credit isn’t acceptable.

2. Listen to the following lines from the passage again:

ADMINISTRATOR: You can go to the Russian Department anytime between… um, let me check. Anytime between 9 am and 3 pm, Monday to Friday.

STUDENT: The Russian Department?

ADMINISTRATOR: It’s in Building 12, on the third floor.

Why does the student say ‘The Russian Department?’

a. To show how irritated he is at having to take a placement test

b. To indicate that he needs more information about the department

c. To change the subject of the conversation

d. To confirm the location where he will meet the administrator

Pause the video if you need time to think about the question.

The correct answer is b. The student certainly is irritated at having to take the test, but this particular sentence is not expressing irritation. He isn’t changing the subject because the administrator was already talking about the Russian Department, so he’s continuing on the same subject. And, he won’t be meeting the administrator at the Russian Department, so choice d is out as well. The only answer that makes sense is b: he’s asking about the Russian Department because he wants more information, which the administrator then gives him.

3. Why does the administrator say ‘Is that everything you needed help with today?’

a. To wrap up the conversation

b. To indicate a change of subject

c. To scold the student for getting irritated

d. To give the student some help on the placement test

Pause the video if you need time to think about the question.

The correct answer is a. The administrator has done everything she can about the placement test; now it’s time to end the conversation so the student can go over to the Russian Department and take it.

Lesson Summary

In this lesson, you got some practice with Listening for Pragmatic Understanding questions. These questions ask you more than just what the speaker said; they ask you why he said what he did and how he felt about it.

Listening for Pragmatic Understanding questions will pop up on both lecture passages and conversation passages. It’s more challenging to answer these questions because they aren’t just about facts and information. When you’re working on these questions (or any other questions), taking good notes on the Listening passages can really give you a boost, and don’t forget to listen for the sound of a speaker’s voice, as well as the words. Ready to try your hand at the quiz questions?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.