4بخش

: مزرعه حیوانات / بخش 4

مزرعه حیوانات

5 بخش

4بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

بي گناهان محکوم به گناه شدند … و مرغهاي معترض عمري کوتاه نصيبشان شد.

رفقا، من به موضوع وحشتناکي پي برده ام

در ميان ما خائنيني وجود دارند!

بله رفقا، اتحادي بين جونز و اسنوبال وجود دارد که قلعه حيوانات را از بين ببرند!

کسي ديگر هم با آنها همدست است؟

جلو بياييد و اعتراف کنيد

انقلاب اکنون کامل شده است

ما ديگر به آن آواز نيازي نداريم … و خواندن آن آواز از امروز ممنوع است و مجازات مرگ خواهد داشت!

معاملات بين قلعه حيوانات و جهان بيرون ديگر کاملا رايج شده بود

همانطور که انتظار مي رفت، سود بردن آقاي ويمپر، موفق به متقاعد کردن ديگران شد تا آنها نيز اقدام به اين تجارت کنند

يا حداقل احساس حسادت آنها را برمي انگيخت

هوم… به نظر ميرسه قلعه حيوانات سود زيادي به همراه داشته است

براي ويمپر

کسي باور مي کند که مزرعه اي توسط حيوانات اداره شود

آيا آسياب بادي آنها را ديده اي ؟

بياييد تا آسياب بادي را خراب کنيم. بله، خرابش کنيم

صاحب مزرعه اجازه حضور در اين مبارزه را پيدا نکرد

همسايگانش به او اطمينان دادند که کار را امروز يکسره خواهند کرد

رفقا… دشمنان مي خواهند تمام تلاششان را عليه ما به کار ببندند.

ما بايد قلعه حيوانات را به هر قيمتي که مي توانيم از خطر دشمنان حفظ کنيم

اکنون زمان جنگيدن است زمان فدا شدن براي قلعه حيوانات

بياييد به آنها نشان بدهيم تمام حيوانات مزرعه قوي هستند

زمان کار طاقت فرساي بازسازي رسيد

و مثل گذشته باکسر و بنجامين ، سختکوش ترين بودند

و حال، نظارت بر کارها توسط خوکها بسيار ضروري شده بود

به همين خاطر زمان کمي براي تلاش و کار عملي براي آنها باقي مي ماند

خيلي بعد از آنکه بقيه حيوانات از کار دست کشيدند…

باکسر و بنجامين ، همچنان به کار ادامه دادند سال ها گذشت و گذشت

نسل جديد خوکها بزرگ شدند مالکيتها نابرابر بود و چاپلوسي در مزرعه با تاييد و تشويق همراه ميشد و اين لازمه نبوغ رياست بود!

اما همچنان کار آسياب بادي تمام نشده بود

و پاي آسيب ديده ، باکسر به جاي بهتر شدن بدتر مي شد.

متن انگلیسی بخش

The innocent suffered with the guilty.

The chicken’s uprising was short-lived.

Comrades, I have made a terrible discovery.

There are traitors among us!

Yes, comrades, in league with Jones and Snowball, to destroy Animal Farm!

Who else is guilty?

Stand up and confess.

The revolution is now complete.

We have no more use for that song.

Singing it is now forbidden, under penalty of death!

Trade between Animal Farm and the outer world now became quite brisk.

As might be expected, Mr Whymper’s profits inspired others to seek their share.

Or at least, give vent to their jealousy.

Mmm.

Animal Farm seems to be making money.

For Whymper.

Who ever heard of animals running a farm.

Have you seen their wind mill.

Come on, let’s kick them out.

Yeah, kick them out.

The original owner was not invited to join this movement.

His neighbours let him know his day was done.

Comrades.

The enemy has mobilised all his forces against us.

We must save Animal Farm from the hateful enemy, At all costs we animals must unite.

Now is the time to fight, to die for Animal Farm.

Let us show them all that Animal Farm is strong.

Now began the heartbreaking job of rebuilding.

And as before, Boxer and Benjamin worked hardest of all.

By now supervision of the work by pigs was hardly necessary.

So they had time for less laborious pursuits.

Long after the other animals left the job.

Boxer and Benjamin worked on and on, giving their all, year in, year out.

A new generation of pigs grew up endowed with what were considered arts and graces very flattering to Animal Farm and its presiding genius!

But still the windmill was not finished.

And Boxer’s injured foot got worse instead of better.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.